Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj IV – obrasci za postupak izbora ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 24.10.2007 Obvezatne upute broj IV – obrasci za postupak izbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3201

Na temelju članka 48.L358209 točaka 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 69/03 – pročišćeni tekst i 19/07, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV

OBRASCI ZA POSTUPAK IZBORA

1. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za postupak izbora su:
– OZ–16 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,
– OZ–17 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika – zamjenika predsjednika biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,
– OZ–18 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana – zamjenika člana biračkog odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor,
– OZ–19 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,
– OZ–20 – Rješenje o imenovanju biračkog obora,
– OZ–21 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora za glasovanje birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
– OZ–22 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora za glasovanje birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom,
– OZ–23 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora za glasovanje birača lišenih slobode,
– OZ–24 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na kojem se glasuje za jednu od lista,
– OZ–25 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine,
– OZ–26 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine,
– OZ–27 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine,
– OZ–28 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine,
– OZ–29 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine,
– OZ–30 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01/12
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 20. listopada 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 

zatvori
Obvezatne upute broj IV – obrasci za postupak izbora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !