Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS - I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 10.05.2010 Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1371

Na temelju članka 30.L505308 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07. – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 2010. raspisani su dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 10. svibnja 2010.

Izbori će se održati u nedjelju 13. lipnja 2010.

2. Rokovi teku od

11. svibnja 2010. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkih tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

22. svibnja 2010. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 1. Zakona).

4. Nadležna izborna povjerenstva sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkih tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

24. svibnja 2010. do 24:00 sata

(članak 20. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

11. lipnja 2010. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

12. lipnja 2010. u 00:00 sati do

13. lipnja 2010. u 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

4. lipnja 2010. do 24:00 sata

(članak 37. stavak 2. Zakona).

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

4. lipnja 2010. do 24:00 sata

(članak 36. stavak 3. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora

(članak 36. stavak 3. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela, dakle

7. lipnja 2010. do 24:00 sata

(članak 36. stavak 6. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno

13. lipnja 2010. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati

(članak 43. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

14. lipnja 2010. do 7:00 sati

(članak 49. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

14. lipnja 2010. do 19:00 sati

(članak 50. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva

(članak 53. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do 62. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-06/10-03/03

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 7. svibnja 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS - I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !