Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (izbori za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika) ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
67 14.6.2006 Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (izbori za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1612

Na temelju članka 30.L303564 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika dana 9. lipnja 2006. koja je stupila na snagu danom objave uL303566 »Narodnim novinama«, broj 67 od 14. lipnja 2006.
Izbori će se održati u nedjelju 16. srpnja 2006.
2. Rokovi teku od
15. lipnja 2006. u 00:00 sati.
3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do
26. lipnja 2006. do 24:00 sata
(članak 18. stavak 1. Zakona).
4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata kao i zbirnu listu, i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do
28. lipnja 2006. do 24:00 sata
(članak 20. Zakona).
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od
29. lipnja 2006. od 00:00 sati do
14. srpnja 2006. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od
15. srpnja 2006. od 00:00 sati do
16. srpnja 2006. do 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).
7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do
7. srpnja 2006. do 24:00 sata
(članak 37. stavak 2. Zakona).
8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do
10. srpnja 2006. do 24:00 sata
(članak 36. stavak 6. Zakona).
9. Glasovanje traje neprekidno
16. srpnja 2006. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati
(članak 43. stavak 1. Zakona).
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
17. srpnja 2006. do 7:00 sati
(članak 49. Zakona).
11. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do
17. srpnja 2006. do 19:00 sati
(članak 50. stavak 1. Zakona).
12. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva
(članak 53. Zakona).
13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 55. do članka 62. Zakona.

Klasa: 013-03/06-03/22
Urbroj: 599-06-01
Zagreb, 13. lipnja 2006.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (izbori za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !