Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 25.10.2007 Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3230

Na temelju članka 30.L358319 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća Grada Osijeka, Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine Vidovec dana 25. listopada 2007. koja je stupila na snagu danom objave uL358321 »Narodnim novinama«, broj 110/07 od 25. listopada 2007.
Izbori će se održati u nedjelju 25. studenoga 2007.
2. Rokovi teku od
26. listopada 2007. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Gradskog vijeća Grada Osijeka, Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i Općinskog vijeća Općine Vidovec moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle
6. studenoga 2007. do 24:00 sata
(članak 18. stavak 1. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata kao i zbirnu listu, i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle
8. studenoga 2007. do 24:00 sata
(članak 20. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od
9. studenoga 2007. od 00:00 sati do
23. studenoga 2007. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle
24. studenoga 2007. od 00:00 sati do
25. studenoga 2007. do 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle
16. studenoga 2007. do 24:00 sata
(članak 37. stavak 2. Zakona).

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle
19. studenoga 2007. do 24:00 sata
(članak 36. stavak 6. Zakona).

9. Glasovanje traje neprekidno
25. studenoga 2007. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.
(članak 43. stavak 1. Zakona).

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
26. studenoga 2007. do 7:00 sati
(članak 49. Zakona).

11. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
26. studenoga 2007. do 19:00 sati
(članak 50. stavak 1. Zakona).

12. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
(članak 53. Zakona).

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 55. do članka 62. Zakona.
Klasa: 013-03/07-01/20
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 25. listopada 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !