Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 1.2.2008 Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

390

Na temelju članka 30.L369416 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća Grada Osijeka, dana 24. siječnja 2008. koja će stupiti na snagu danom objave uL369418 »Narodnim novinama«, broj 13 od 1. veljače 2008.
Izbori će se održati u nedjelju 9. ožujka 2008.
2. Rokovi teku od
2. veljače 2008. u 00:00 sati.
3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Gradskog vijeća Grada Osijeka, moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Osijeka u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle
13. veljače 2008. do 24:00 sata
(članak 18. stavak 1. Zakona).
4. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Osijeka sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle
15. veljače 2008. do 24:00 sata
(članak 20. Zakona).
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24.00 sata prije održavanja izbora, dakle od
16. veljače 2008. od 00:00 sati do
7. ožujka 2008. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).
6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i objavljivanja prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle
8. ožujka 2008. od 00:00 sati do
9. ožujka 2008. do 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).
7. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Osijeka objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle
29. veljače 2008. do 24:00 sata
(članak 37. stavak 2. Zakona).
8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Osijeka mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle
3. ožujka 2008. do 24:00 sata
(članak 36. stavak 6. Zakona).
9. Glasovanje traje neprekidno
9. ožujka 2008. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati.
(članak 43. stavak 1. Zakona).
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
10. ožujka 2008. do 7:00 sati
(članak 49. Zakona).
11. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Osijeka utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
10. ožujka 2008. do 19:00 sati
(članak 50. stavak 1. Zakona).
12. Kad Gradsko izborno povjerenstvo Grada Osijeka utvrdi rezultate glasovanja, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
(članak 53. Zakona).
13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 55. do članka 62. Zakona.

Klasa: 013-03/08-01/22
Urbroj: 507-08-01
Zagreb, 25. siječnja 2008.

Potpredsjednica
Zdravka Čufar Šarić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !