Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 9.4.2005 Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

909

Na temelju članka 26.L261703 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04 i 40/05 - dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)SAMOUPRAVE

1. Pripreme i provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine i Gradsku skupštinu Grada Zagreba).

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OLS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta izvijestiti Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

– OLS – 1 – Prijedlog liste kandidata za članove predstavničkog tijela

– OLS – 2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove predstavničkog tijela

– OLS – 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog tijela

– OLS –4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 013-03/05-03/01

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 8. travnja 2005.

Predsjednik

Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

OLS – 1
Prijedlog liste kandidata za članove predstavničkog tijela

OLS – 2
Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove predstavničkog tijela

OLS – 3
Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog tijela

OLS – 4
Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

zatvori
Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !