Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 18.4.2006. Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1010

Na temelju članka 30.L296571 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA

U izborima za članove Gradskog vijeća Grada Bakra, Općinskog vijeća Općine Drenovci i Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete primjenjivat će se:

1. Obvezatne upute broj LS I – o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL296573, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 46 od 9. travnja 2005.;

2. Nadopuna Obvezatnih uputa broj LS I – o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL296574, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48 od 13. travnja 2005.;

3. Obvezatne upute broj LS III – o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL296575, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48 od 13. travnja 2005.;

4. Obvezatne upute broj LS IV – o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL296576, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48 od 13. travnja 2005.;

5. Obvezatne upute broj LS V – o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjestoL296577, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48 od 13. travnja 2005.;

6. Obvezatne upute broj LS VIL296578, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 52 od 22. travnja 2005.;

7. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/06-03/21

Urbroj: 599-06-01

Zagreb, 14. travnja 2006.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !