Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS-II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 21.9.2005 Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2054

Na temelju članka 30.L266890 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 — pročišćeni tekst), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Pripreme i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Visa, Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci, Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, Općinskog vijeća Općine Dvor, Općinskog vijeća Općine Petlovac i Općinskog vijeća Općine Zagvozd obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OLS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta izvijestiti Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

– OLS-1 — Prijedlog liste kandidata za članove predstavničkog tijela

– OLS-2 — Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove predstavničkog tijela

– OLS-3 — Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog tijela

– OLS-4 — Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– OLS-5 — Rješenje o imenovanju stalnoga sastava općinskog/gradskog izbornoga povjerenstva

– OLS-6 — Rješenje o imenovanju biračkog odbora

– OLS-7 — Rješenje o određivanju biračkih mjesta.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/05-03/14

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 21. rujna 2005.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 

zatvori
Obvezatne upute broj LS-II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !