Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 15.04.2009 Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1062

Na temelju članka 30.L446402 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Pripreme i provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

Obrasci su namijenjeni izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine i Gradsku skupštinu Grada Zagreba).

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OLS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OLS-1 – Prijedlog liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove predstavničkog tijela

– OLS-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidatkinja/kandidata za članice/članove predstavničkog tijela

– OLS-3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature

5. Obrasci za postupak izbora su:

– OLS-4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje izbora – za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba

– OLS-5 – Rješenje o imenovanju stalnoga sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva

– OLS-6 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta

– OLS-7 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora

– OLS-8 – Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članica/članova

– OLS-9 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članica/članova općinskog/gradskog vijeća

– OLS-10 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članica/članova županijske skupštine odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba

– OLS-11 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članica/članova općinskog/gradskog vijeća

– OLS-12 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članica/članova županijske skupštine

– OLS-13 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor članica/članova županijske skupštine

– OLS-14 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor članica/članova Gradske skupštine Grada Zagreba

6. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

7. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2009. godine.

Klasa: 013-06/09-03/02

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 10. travnja 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !