Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS II ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 07.06.2010 Obvezatne upute broj LS II

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

2113

Na temelju članka 30.L506632 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA

U izborima za Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji primjenjivat će se:

Obvezatne upute LS II o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL506634 od 15. travnja 2009. (»Narodne novine«, broj 46/09).

Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-06/10-03/07

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 4. lipnja 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS II
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !