Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 13.4.2005 Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

943

Na temelju članka 30.L261880 stavak 1. i članka 38.L261881 stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05 – pročišćeni tekst), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ BROJ LS III

O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su predložile kandidacijske liste (dalje liste) za članove županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskog ili općinskog vijeća, mogu na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom donijetom na temelju statuta, odustati od predložene liste najkasnije do 23. travnja 2005. do 12.00 sati.

2. Podnositelji koji su predložili nezavisne kandidacijske liste (dalje liste) za članove županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, gradskog ili općinskog vijeća mogu odustati od predložene liste najkasnije do 23. travnja 2005. do 12.00 sati.

3. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije moguć nakon što je lista predana nadležnom izbornom povjerenstvu, te se odustanak neće uvažiti i lista ostaje potpuna s imenima svih predloženih kandidata.

4. Pisana obavijest o odustanku mora biti dostavljena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije do navedenog roka.

Klasa: 013-03/05-03/03

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 12. travnja 2005.

Zamjenik predsjednika

Jakob Miletić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !