Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LS-VI ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 22.4.2005 Obvezatne upute broj LS-VI

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1005

Na temelju članka 30.L262071 stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 44/05 – pročišćeni tekst) Državno izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS – VI

Izborno povjerenstvo općine/grada odredit će za prognanike i raseljene osobe sa svog područja biračka mjesta i za njih imenovati biračke odbore, vodeći računa o tome gdje su veće skupine prognanika odnosno raseljenih osoba te vodeći računa o ravnomjernom teritorijalnom rasporedu biračkih mjesta.

Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice obavijestit će svakog prognanika osobno o biračkom mjestu na kojem će glasovati.

Prognanici i raseljene osobe glasovat će 15. svibnja 2005. za članove predstavničkih tijela one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području koje imaju prebivalište, a ne za članove predstavničkih tijela one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području koje je biračko mjesto na kojem će glasovati.

Klasa: 013-03/05-03/06

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LS-VI
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !