Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 27.08.2010 Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

2799

Na temelju članka 40.L608888 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30.L608890 stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RIBNIK

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. kolovoza 2010. raspisani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 27. kolovoza 2010.

Izbori će se održati u nedjelju 3. listopada 2010.

2. Rokovi teku od

28. kolovoza 2010. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

8. rujna 2010. do 24:00 sata

(članak 17. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

10. rujna 2010. do 24:00 sata

(članak 23. stavak 1. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste kandidatura i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

1. listopada 2010. do 24:00 sata

(članak 24. stavak 1. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

2. listopada 2010. u 00:00 sati do

3. listopada 2010. u 19:00 sati

(članak 26. stavak 1. Zakona).

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

24. rujna 2010. do 24:00 sati

(članak 44. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 44. Zakona).

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle

27. rujna 2010. do 24:00 sata.

(članak 44. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

24. rujna 2010. do 24:00 sata

(članak 46. stavak 3. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno

3. listopada 2010. od 7:00 do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 54. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

4. listopada 2010. do 7:00 sati.

(članak 63. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

4. listopada 2010. do 19:00 sati.

(članak 64. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 68. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 84. do 91. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/10-03/06

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 24. kolovoza 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !