Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj OVM II – Obrasci za postupak kandidiranja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 16.5.2007 Obvezatne upute broj OVM II – Obrasci za postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1669

Na temelju članka 30.L335310 i članka 65.L335311 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 – pročišćeni tekst) te članka 27.L335313 stavak 3. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 44/06 i 19/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni za izbore za članove vijeća i izbore predstavnika nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama, odnosno Gradu Zagrebu.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OVM.
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama zakona, kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje.
4. Obrasci za postupak kandidiranja su:
– OVM-1 – Prijedlog kandidata koje predlaže udruga nacionalne manjine za izbor članova vijeća nacionalne manjine
– OVM-2 – Prijedlog kandidata koje predlažu pripadnici nacionalne manjine za izbor članova vijeća nacionalne manjine
– OVM-3 – Prijedlog kandidata kojeg predlaže udruga nacionalne manjine za izbor predstavnika nacionalne manjine
– OVM-4 – Prijedlog kandidata kojeg predlažu pripadnici nacionalne manjine za izbor predstavnika nacionalne manjine
– OVM-5 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
– OVM-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora za članove vijeća nacionalne manjine ili predstavnika nacionalne manjine
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01-02
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 16. svibnja 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.
 

OVM-1

OVM-2

OVM-3

OVM-4

OVM-5

OVM-6

zatvori
Obvezatne upute broj OVM II – Obrasci za postupak kandidiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !