Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 23.5.2007 Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1705

Na temelju članka 30.L335525 i 65.L335526 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, (»Narodne novine«, broj 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon) te članka 27.L335528 stavka 3. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 44/06 i 19/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM V

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati (biračko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike HrvatskeL335530 (»Narodne novine«, broj 55/90) kao što su grb i zastava Republike Hrvatske. Mogu se isticati i obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutom te znamenje i simboli nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
2. Prostorije u kojima će se glasovati (biračko mjesto) moraju se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja, tako da nitko u prostoriji u kojoj se glasuje ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
3. Birački odbor je dužan na biračkom mjestu prije otvaranja birališta vidljivo istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za koje se glasuje u toj izbornoj jedinici.
4. Birački odbor dužan je na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

Klasa: 013-03/07-01/05
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 17. svibnja 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !