Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj V – o pravima i dužnostima stranih promatrača ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 24.10.2007 Obvezatne upute broj V – o pravima i dužnostima stranih promatrača

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3202

Na temelju članka 48.L358223 točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 69/03 – pročišćeni tekst i 19/07) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ V

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA STRANIH PROMATRAČA

I. PRAVO PROMATRANJA

1. Strani promatrači imaju pravo promatrati izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava na svim razinama i rad biračkih odbora.
2. Izborna tijela dužna su stranim promatračima omogućiti promatranje svog rada.

II. DOZVOLA ZA PROMATRANJE

3. Izdavanjem službene iskaznice Državno izborno povjerenstvo stranom promatraču utvrđuje status promatrača.

III. PRAVA I OBVEZE STRANOG PROMATRAČA

4. Strani promatrač dužan je izbornom tijelu čiji rad namjerava promatrati predočiti službenu iskaznicu koju mu je izdalo Državno izborno povjerenstvo.
Za cijelo vrijeme promatranja promatrač je dužan nositi službenu iskaznicu vidljivo istaknutu.
5. Strani promatrači imaju pravo promatrati provođenje izbora tijekom čitavog izbornog postupka, posebno rad izbornih povjerenstava na svim razinama te rad biračkih odbora.
6. Strani promatrač ima pravo uvida u cjelokupni izborni materijal.
7. Strani promatrač smije nazočiti radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica povjerenstva.
8. Strani promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.
Strani promatrač ima pravo nazočiti primopredaji izbornog materijala.
9. Strani promatrač ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti izborno tijelo čiji rad promatra.
10. Strani promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.
11. Strani promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.
Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti stranog promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako strani promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.
12. Strani promatrač ne smije odgovarati na upite birača na biračkom mjestu, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan ga je uputiti predsjedniku ili članu biračkog odbora.
Strani promatrač ne smije tonski ili video snimati rad izbornog tijela. Također, ne smije nositi oznake, značke ili druge materijale političkih stranaka odnosno udruga nacionalnih manjina, oznake ili fotografije kandidata ili na bilo koji drugi način utjecati na birače.

IV. STUPANJE NA SNAGU

13. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01713
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 20. listopada 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj V – o pravima i dužnostima stranih promatrača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !