Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
172 8.12.2004 Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3006

Na temelju članka 22.L111982 stavka 1. točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92 – isp., 71/97), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ V

O NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

1. Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepe osobe, osobe bez ruku i slično) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred imena kandidata za predsjednika Republike Hrvatske za kojeg birač glasuje.

2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tom cilju predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju.

Glasovanje na opisani način (točka 2. ovih Obvezatnih uputa) obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.

3. Glasovanje osoba iz točaka 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-03/04-03/05
Urbroj: 599-04-01
Zagreb, 3. prosinca 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !