Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
135 11.11.2009 Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3286

Na temelju članka 22.L479998 točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92., 42/92 – ispr., 71/97., 69/04. i 99/04. – ispr.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VI

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati (biračko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske. Mogu se isticati i obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutima.

2. Prostorija u kojoj će se glasovati (biračko mjesto) mora se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

3. Birački odbor na biračkom mjestu za izbor predsjednika Republike Hrvatske dužan je, prije otvaranja biračkog mjesta, na vidljivom mjestu ispred prostorije u kojoj će se glasovati istaknuti oglas s listom kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

4. Birački odbor dužan je na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-04/09-03/06

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 9. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !