Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 04.01.2010 Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

14

Na temelju članka 22.L490530 točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04 i 99/04 – ispr., dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VIII

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009. utvrđeno je da se ponavljaju izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani dana 27. prosinca 2009.

Ponovljeni izbori će se održati u nedjelju 10. siječnja 2010.

2. Izborna promidžba traje do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle

do 8. siječnja 2010. do 24:00 sata.

(članak 13. Zakona.)

3. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje

od 9. siječnja 2010. u 00:00 sati

do 10. siječnja 2010. u 24:00 sata.

(članak 15. Zakona).

4. Glasovanje traje neprekidno

10. siječnja 2010. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje.

(članak 31. Zakona).

5. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom gradskom izbornom povjerenstvu, odnosno općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

11. siječnja 2010. do 7:00 sati.

(članak 37. stavak 1. Zakona).

6. Birački odbor u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

11. siječnja 2010. do 7:00 sati

(članak 37. stavak 2. Zakona).

7. Gradska odnosno općinska izborna povjerenstva zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od sata zatvaranja biračkog mjesta, dakle najkasnije

11. siječnja 2010. do 19:00 sati

(članak 38. Zakona).

8. Državno izborno povjerenstvo odredit će način i rok u kojem gradska odnosno općinska izborna povjerenstva moraju dostaviti izborne rezultate na svom području, zajedno sa zapisnikom o svom radu.

(članak 38. Zakona).

9. Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Kad utvrdi rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo će odmah objaviti:

1. – broj birača upisanih u popise birača,

– broj birača koji su glasovali,

– koliko je glasova dobio pojedini kandidat,

– koliko je nevažećih glasačkih listića;

2. – ime i prezime kandidata koji je izabran.

(članak 40., 41. stavak 1. i 17. stavak 4. Zakona).

RAČUNANJE ROKOVA U INOZEMSTVU

10. Rokovi u inozemstvu računaju se prema lokalnom vremenu mjesta u kojem se glasuje.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

11. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 43. do 48. Zakona.

12. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-04/09-03/08

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 30. prosinca 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !