Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute DLSN II/A ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 05.11.2009 Obvezatne upute DLSN II/A

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3254

Na temelju članka 40.L479859 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30.L479861 stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE DLSN II/A

I. U dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana raspisanim Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. primjenjivat će se:

1. Obvezatne upute DLSN II o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

II. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/09-03/04

Urbroj: 507-09-02

Zagreb, 5. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute DLSN II/A
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !