Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute II – Obrasci za postupak kandidiranja – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
168 1.12.2004 Obvezatne upute II - Obrasci za postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2952

Na temelju članka 22.L111756 stavak 1. točke 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( »Narodne novine«, broj 22/92, ispr. 42/92 i 71/97), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

1. Priprema izbora za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OP.

3. Ako za pojedine radnje ovim Obvezatnim uputama nije propisan odgovarajući obrazac, tijela za provedbu izbora odredit će sadržaj i oblik akta sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akta izvijestiti Državno izborno povjerenstvo.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OP-1 – Prijedlog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-2 – Popis potpisanih birača koji podržavaju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za predsjednika Republike Hrvatske,

– OP-4 – Očitovanje političke stranke da je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske predložen na način predviđen njenim Statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/04-03/02
Urbroj: 599-04-01
Zagreb, 1. prosinca 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

  

OBRAZAC OP-1

OBRAZAC OP-2

OBRAZAC OP-3

OBRAZAC OP-4

zatvori
Obvezatne upute II – Obrasci za postupak kandidiranja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !