Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute LS II – primjena obvezatnih uputa ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 11.12.2006 Obvezatne upute LS II – primjena obvezatnih uputa

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3031

Na temelju članka 30.L318937 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA

U izborima za članove, Općinskog vijeća Općine Kukljica, Općinskog vijeća Općine Pitomača i Općinskog vijeća Općine Rogoznica koji će se održati 14. siječnja 2007. primjenjivat će se:
1. Obvezatne upute broj LS I – o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL318939, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 46/05 od 9. travnja 2005.;
2. Nadopuna Obvezatnih uputa broj LS I – o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL318940, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48/05 od 13. travnja 2005.;
3. Obvezatne upute broj LS III – o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL318941, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48/05 od 13. travnja 2005.;
4. Obvezatne upute broj LS IV – o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveL318942, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48/05 od 13. travnja 2005.;
5. Obvezatne upute broj LS V – o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjestoL318943, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 48/05 od 13. travnja 2005.;
6. Obvezatne upute broj LS VIL318944, objavljene u »Narodnim novinama«, broj 52/05 od 22. travnja 2005.;
7. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/06-03/27
Urbroj: 599-06-01
Zagreb, 11. prosinca 2006.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute LS II – primjena obvezatnih uputa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !