Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 03.01.2011 Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

9

Na temelju članka 30.L643884 stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 3. siječnja 2011.

Izbori će se održati u nedjelju 6. veljače 2011.

2. Rokovi teku od

4. siječnja 2011. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

15. siječnja 2011. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 1. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkog tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

17. siječnja 2011. do 24:00 sata

(članak 20. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

4. veljače 2011. do 24:00 sata

(članak 22. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

5. veljače 2011. u 00:00 sati do

6. veljače 2011. u 19:00 sati

(članak 24. stavak 1. Zakona).

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

28. siječnja 2011. do 24: 00 sati

(članak 36. stavak 3. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 36. stavak 3. Zakona).

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela, dakle

31. siječnja 2011. do 24:00 sata.

(članak 36. stavak 6. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

28. siječnja 2011. do 24:00 sata

(članak 37. stavak 2. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno

6. veljače 2011. od 7:00 do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 43. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

7. veljače 2011. do 7:00 sati.

(članak 49. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

7. veljače 2011. do 19:00 sati.

(članak 50. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 53. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do 62. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-06/10-03/08

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 31. prosinca 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !