Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 20.11.2009 Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

3384

Na temelju članka 22.L480429 stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04 i 99/04 – ispr.), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VII

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU IZBORA

1. Priprema i provedba izbora za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OP.

3. Ako za pojedine radnje ovim Obvezatnim uputama nije propisan odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje.

4. Obrasci za provedbu izbora su:

OP-5 Rješenje o određivanju biračkih mjesta;

OP-6 Rješenje o određivanju biračkih mjesta u inozemstvu;

OP-7 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske;

OP-8 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom;

OP-9 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače lišene slobode;

OP-10 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-11 Rješenje o imenovanju biračkog odbora;

OP-12 Rješenje o imenovanju biračkog odbora u inozemstvu;

OP-13 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske;

OP-14 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskog ili riječnog broda pod hrvatskom zastavom;

OP-15 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače lišene slobode;

OP-16 Glasački listić za izbor predsjednika Republike Hrvatske;

OP-17 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske;

OP-17-i Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske na biračkom mjestu u inozemstvu;

OP-17-m Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili birači članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom ili birači lišeni slobode

OP-18 Zapisnik o radu gradskog/općinskog izbornog povjerenstva za izbor predsjednika Republike Hrvatske.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-04/09-03/07

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 18. studenoga 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, mag. iur., v. r.

OBRASCI ZA PROVEDBU IZBORA

zatvori
Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !