Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Operativni program podizanja novih nasada vinograda – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 10.5.2001 Operativni program podizanja novih nasada vinograda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

710

Na temelju članka 26.L73724 stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« br. 29/99., 105/99., 46/00, 101/00 i 12/01), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

OPERATIVNI PROGRAM

PODIZANJA NOVIH NASADA VINOGRADA

Članak 1.

Novčane poticaje za podizanje novih nasada vinograda ostvaruju korisnici koji podižu nasade u sezoni sadnje jesen 2001. i proljeće 2002. godine.

Članak 2.

Novčani poticaji iz članka 1. ovog Operativnog programa utvrđuju se za vinovu lozu, a raspored površina dat je u tablici 1.

Tablica 1. Novi nasadi vinograda u sustavu poticaja i njihov regionalni raspored (ha/županiji)

________________________________________________

 

Županija Vinogradi

(ha)
________________________________________________

Bjelovarsko-bilogorska 20

Međimurska 45

Dubrovačko-neretvanska 35

Ličko-senjska 10

Karlovačka 25

Koprivničko-križevačka 30

Krapinsko-zagorska 45

Osječko-baranjska 35

Istarska 45

Požeško-slavonska 55

Primorsko-goranska 20

Sisačko-moslavačka 30

Brodsko-posavska 30

Splitsko-dalmatinska 40

Šibensko-kninska 35

Varaždinska 30

Vukovarsko-srijemska 60

Virovitičko-podravska 25

Zadarska 60

Zagrebačka 35

Grad Zagreb  5

 

Članak 3.

(1) Javni natječaj za dodjelu novčanih poticaja iz članka 1.L73726 i 2.L73727 ovog Operativnog programa, a sukladno članku 44., stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvuL73728 (»Narodne novine«, 53/00, 98/00 i 17/01), raspisat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Operativnog programa. Županijski ured odnosno ured grada Zagreba nadležan za poljoprivredu i šumarstvo provest će javni natječaj.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka obvezno se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama ureda i njihovih područnih ispostava.

Članak 4.

Odluku o izboru korisnika novčanog poticaja za podizanje novih nasada vinograda sukladno članku 46. stavka 3. Pravilnika donosi župan u roku od 30 dana od zaključenja javnog natječaja.

Članak 5.

Ovaj Operativni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-01/27
Urbroj: 525-1-01-1
Zagreb, 16. ožujka 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 
zatvori
Operativni program podizanja novih nasada vinograda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !