Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 16.03.2009 Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

736

Na temelju odredbi članka 43.L439165 stavka 2. točka c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05., 107/07. i 27/08.), glavni državni revizor Državnog ureda za reviziju donosi

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2009. GODINU

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Državni ured za reviziju tijekom 2009. godine.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju predviđeno ukupno 307 radnih mjesta, a popunjeno je 280 radnih mjesta.

III.

U Državnom uredu za reviziju za 2009. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 5 (pet) vježbenika visoke stručne spreme,

– 5 (pet) službenika – revizora visoke stručne spreme.

IV.

Za planirani prijam službenika osigurana su sredstva i pribavljena suglasnost Ministarstva financija.

V.

Plan prijama u državnu službu objavit će se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Vjesnik« i na web-stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.

Klasa: 112-01/09-01/2

Urbroj: 613-01-01-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Glavni državni revizor
Šima Krasić, dipl. oec., v. r.

zatvori
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !