Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (kratkoročni plan) ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 7.5.2008 Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (kratkoročni plan)

HRVATSKI SABOR

1750

Na temelju članka 42. i 43. stavak 2. točka c) Zakona o državnim službenicimaL391859 (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07. i 27/08.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu tajnik Hrvatskoga sabora utvrđuje sljedeći

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU HRVATSKOGA SABORA ZA 2008. GODINU
(KRATKOROČNI PLAN)

Članak 1.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Stručnu službu Hrvatskoga sabora tijekom 2008. godine.

Članak 2.

Plan prijama u državnu službu sadrži:
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Hrvatskom saboru,
– potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2008. godinu,
– potreban broj vježbenika,
– potreban broj službenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, te
– plan prijama u državnu službu pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 3.

U Stručnoj službi Hrvatskoga sabora zaposlen je 251 službenik.

Članak 4.

Utvrđuje se potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2008. godinu:
– VSS – 11 službenika
– SSS – 6 službenika.

Članak 5.

Utvrđuje se prijam 4 vježbenika – VSS.
Utvrđuje se prijam 4 vježbenika – SSS.

Članak 6.

Utvrđuje se prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla:
– 15 službenika: 8 VSS i 7 SSS.

Članak 7.

Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora pripadnicima nacionalnih manjina.
U Stručnoj službi Hrvatskoga sabora zaposleno je 12 pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 8.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 9.

Plan prijama u državnu službu objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Vjesnik« i na web-stranici Središnjega državnoga ureda za upravu.

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/08-01/08
Urbroj: 6544-3-08-01
Zagreb, 18. ožujka 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.
 

zatvori
Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (kratkoročni plan)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !