Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 03.03.2010 Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu

PRAVOBRANITELJSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

678

Na temelju članka 43.L500108 stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07 i 27/08), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinuL500110 (»Narodne novine« broj 151/09), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 25. siječnja, utvrđuje sljedeći

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam službenika/ca u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu.

Članak 2.

Plan prijama u državnu službu sadrži:

– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova,

– potreban broj državnih službenika/ca na neodređeno vrijeme za 2010. godinu.

Članak 3.

U Uredu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova ukupno je zaposleno 7 državnih službenika/ce na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

U Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu, planira se popuniti potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme i to:

– 3 službenika/ce završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija;

– 1 službenik srednje stručne spreme.

Članak 5.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem.

Članak 6.

Plan prijama u državnu službu objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Vjesnik« i na web-stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Ev. broj: PRS - 12-01/10-03

Urbroj: 08-10-01

Zagreb, 25. siječnja 2010.

Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
Gordana Lukač Koritnik, v. r.

zatvori
Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !