Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 5.3.2007 Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

895

Na temelju članka 43.L326497 stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05 i 142/06), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Središnji državni ured za upravu utvrđuje

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

I.

Plan prijama u državnu službu donosi se za: ministarstva, središnje državne urede, državne upravne organizacije, urede državne uprave u županijama (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave), te za stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske.
Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2007. godinu (kratkoročni plan).
Plan prijama utvrđuje se na temelju pisanih prijedloga tijela iz točke I. i uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

II.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Tijela iz točke I. ovoga Plana popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i osiguranim financijskim sredstvima.

III.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina, potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika i potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, tijela državne uprave dužna su provoditi odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o sustavu državne uprave, kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave.
Tijekom 2007. godine planira se ukupno 238 radnih mjesta za pripadnike nacionalnih manjina u središnjim tijelima državne uprave i 52 radna mjesta u uredima državne uprave u županijama. Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.
Pripadnici nacionalnih manjina koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

V.

Središnji državni ured za upravu revidirat će, u suradnji s jedinicama za službeničke odnose u državnim tijelima, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i dopuna usvojenog Plana prijama u državnu službu.
Revizija potreba popunjavanja radnih mjesta vršit će se, u pravilu, jednom u godini ili ukoliko se utvrdi da tijela iz točke I. ovoga Plana ne provode postupke popunjavanja radnih mjesta.
Središnji državni ured za upravu može, po reviziji Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 1. ove točke, izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan i na obrazloženi zahtjev tijela iz točke I.

VI.

Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske u 2007. godini stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/06-01/851
Urbroj: 515-06-01/01-07-124
Zagreb, 26. veljače 2007.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA 2007. GODINU

 

Naziv državnog tijela

Stanje popunjenosti radnih mjesta

Stanje popunjenosti pripadnicima nac. manjina

Planirani broj državnih službenika na neodređeno vrijeme

Potreban broj pripadnika nacionalnih manjina

Potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme

Izvanredan prijam

Redovan prijam (vježbenici)

 

Ministarstva

 

 

 

 

 

 

1.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1254

24

103

10

0

40

 

a) Diplomatske misije i konzularni uredi

200

0

0

0

0

90

2.

Ministarstvo unutarnjih poslova

*

1112

200

1200

50

100

3.

Ministarstvo financija –
Uži dio

301

6

64

24

2

11

 

 a) Carinska uprava

3127

138

156

41

10

2

 

 b) Porezna uprava

4231

85

131

160

15

80

 

 c) Financijska policija

94

0

114

0

5

10

 

 d) Devizni inspektorat

39

2

5

2

1

1

 

 e) Ured za sprečavanje pranja novca

19

0

2

1

1

0

 

UKUPNO MINISTARSTVO FINANCIJA

7811

231

472

228

34

104

4.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

215

7

31

16

0

6

5.

Ministarstvo obrane

1895

1

0

0

0

0

6.

Ministarstvo pravosuđa

487

13

102

15

42

15

 

a) Uprava za zatvorski sustav

2303

35

209

67

82

12

7.

Ministarstvo kulture

412

0

30

30

0

5

8.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

830

13

150

16

0

82

9.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

188

2

26

8

2

1

10.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

723

0

250

21

0

30

11.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

500

15

91

3

2

10

12.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

307

8

36

10

2

10

13.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

274

0

11

0

2

20

 

Središnji državni uredi

 

 

 

 

 

 

1.

SDU za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

42

1

7

3

0

0

2.

SDU za e-Hrvatsku

17

0

4

1

0

0

3.

SDU za upravljanje državnom imovinom

32

0

13

0

0

0

4.

SDU za upravu

88

1

12

5

1

0

 

Državne upravne organizacije

 

 

 

 

 

 

1.

Državna geodetska uprava

1099

2

86

37

0

29

2.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

712

0

48

20

0

0

3.

Državni hidrometeorološki zavod

391

28

3

3

0

9

4.

Državni inspektorat

847

24

81

15

5

0

5.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

95

5

30

6

0

0

6.

Državni zavod za mjeriteljstvo

104

0

11

7

0

0

7.

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

11

0

2

0

0

0

8.

Državni zavod za statistiku

365

16

40

10

16

0

9.

Državni zavod za zaštitu od zračenja

9

0

4

1

0

0

 

Uredi državne uprave u:

 

 

 

 

 

 

1.

Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

138

20

4

2

0

0

2.

Brodsko-posavskoj županiji

170

8

2

0

0

0

3.

Dubrovačko-neretvanskoj županiji

209

9

10

0

0

6

4.

Istarskoj županiji

246

10

9

9

2

2

5.

Karlovačkoj županiji

162

13

2

4

3

0

6.

Koprivničko-križevačkoj županiji

125

6

4

7

0

4

7.

Krapinsko-zagorskoj županiji

137

3

10

4

0

0

8.

Ličko-senjskoj županiji

106

2

2

3

7

4

9.

Međimurskoj županiji

102

0

5

2

3

0

10.

Osječko-baranjskoj županiji

328

29

23

7

20

5

11.

Požeško-slavonskoj županiji

99

10

0

0

0

1

12.

Primorsko-goranskoj županiji

329

29

0

1

2

19

13.

Sisačko-moslavačkoj županiji

208

15

4

3

1

0

14.

Splitsko-dalmatinskoj županiji

545

12

11

0

1

11

15.

Šibensko-kninskoj županiji

132

7

5

2

2

8

16.

Varaždinskoj županiji

169

2

5

2

0

0

17.

Virovitičko-podravskoj županiji

101

7

3

4

0

4

18.

Vukovarsko-srijemskoj županiji

231

36

9

1

8

7

19.

Zadarskoj županiji

184

4

9

0

1

0

20.

Zagrebačkoj županiji

288

3

16

13

2

0

 

Tajništvo i Uredi Vlade Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

1.

Vlada RH - Tajništvo

54

1

7

4

0

0

2.

Ured predsjednika Vlade

12

0

4

3

0

0

3.

Ured za javnu nabavu

18

0

5

0

0

0

4.

Ured za ljudska prava

7

1

1

1

0

0

5.

Ured za nacionalne manjine

2

1

3

0

0

0

6.

Ured za odnose s javnošću

16

1

0

3

0

0

7.

Ured za opće poslove Vlade i Sabora

106

8

6

0

0

0

8.

Ured za protokol

4

0

0

2

0

0

9.

Ured za ravnopravnost spolova

4

0

0

0

0

1

10.

Ured za socijalno partnerstvo

5

0

0

0

0

1

11.

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

5

0

7

1

0

0

12.

Ured za udruge

5

0

1

0

0

0

13.

Ured za unutarnju reviziju

5

0

3

0

0

0

14.

Ured za zakonodavstvo

10

0

4

0

0

0

15.

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

11

0

1

0

0

0

16.

Stručna služba savjeta za nacionalne manjine

2

1

4

0

0

0

17.

HIDRA

36

3

2

1

0

0

 

UKUPNO

25522

1779

2233

1811

290

636

 

SVEUKUPNO

25522

1779

 

4044

290

636

»*Temeljem odredbe članka 7.L326499 točke 13. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 108/96), podaci o broju zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova predstavljaju državnu tajnu, te se stoga ne objavljuju u ovom Planu.«

zatvori
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !