Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 4.9.2006 Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2006. godinu

PRAVOBRANITELJSTVO ZA DJECU

2248

Na temelju članka 43.L312480 stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, pravobraniteljica za djecu utvrđuje sljedeći

PLAN

PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam službenika u Ured pravobranitelja za djecu tijekom 2006. godine.

Članak 2.

Plan prijama u državnu službu sadrži:
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pravobranitelja za djecu,
– potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

U Uredu pravobranitelja za djecu na dan 1. siječnja 2006. godine zaposleno je 8 državnih službenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Ured pravobranitelja za djecu, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, planira popuniti 4 radna mjesta državnih službenika visoke stručne spreme na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem.

Članak 6.

Plan prijama u državnu službu objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Vjesnik« i na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

DPR: 011-01/06-04/2
Zagreb, 21. srpnja 2006.

Pravobraniteljica za djecu
Mila Jelavić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !