Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 11.6.2008 Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2244

Na temelju članka 43.L400438 stavak 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« br. 92/05, 142/06, 107/07 i 27/08), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Ministarstvo pravosuđa utvrđuje

PLAN

PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA PRAVOSUDNA TIJELA U 2008. GODINI

I.

Plan prijama u državnu službu odnosi se na sva pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj.
Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2008. godinu (kratkoročni plan).
Plan prijama u državnu službu utvrđuje se na temelju pisanih prijedloga pravosudnih tijela, vodeći računa o raspoloživim financijskim sredstvima.

II.

Pravosudna tijela popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnicima o unutarnjem redu, a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa.

III.

Na temelju ovog Plana, uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuda, radna mjesta u pravosudnim tijelima popunjavat će se putem javnog natječaja, internog oglasa te premještanjem državnih službenika.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određene vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

IV.

Stvarno stanje popunjenosti službeničkih radnih mjesta u pravosudnim tijelima, popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina, planirani broj službenika na neodređeno vrijeme, planirani broj vježbenika (izuzev sudačkih vježbenika) i potreban broj službenika na određeno vrijeme, utvrđen je u Tablici, koja čini sastavni dio ovoga Plana.
Radna mjesta u pravosudnim tijelima koja se planiraju popunjavati pripadnicima nacionalnih manjina predviđena su u ukupnom planiranom broju radnih mjesta, čije se popunjavanje planira u 2008. godini.

V.

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-02/07-01/950
Urbroj: 514-06-03/1-08-1
Zagreb, 4. travnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.
 

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA PRAVOSUDNA TIJELA U 2008. GODINI

Redni broj

NAZIV PRAVOSUDNOG TIJELA

Popunjenost
radnih mjesta

Popunjena
radna
mjesta
pripadnicima
nacionalnih manjina

Potreban broj državnih službenika
na neodredeno vrijeme

Planirano
zapošljavanje
pripadnika
nacionalnih
manjina

Planirano
zapošljavanje
službenika zbog privremenog povećanja
obima posla

Izvanredan prijam

 

Redovan prijam

/vježbenici/

VSS

VŠS

SSS

VSS

VŠS

SSS

1.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

62

2

6

2

2

 

 

 

 

1

2.

Visoki trgovački sud RH

34

1

 

 

 

 

 

 

2

3.

Upravni sud RH

89

0

3

2

 

 

 

 

1

4.

Visoki prekršajni sud RH

49

0

8

 

4

 

 

 

 

8

5.

Županijski sudovi

765

47 

4

1

3

 

 

2

2

1

6.

Općinski sudovi

4115

198

15

25

 

3

20

5

15

7.

Trgovački sudovi

519

12

5

1

5

 

1

 

1

5

8.

Prekršajni sudovi

1062

51

 

5

 

 

5

2

15

9.

Državno odvjetništvo RH

38

3

 

5

 

 

 

1

2

10.

Ured za suzbijanje korupcije i
organiziranog kriminaliteta

16

 

 

 

 

 

 

11. 

Županijska državna odvjetništva

182

16

10

1

12

 

 

10

4

3

12.

Općinska državna odvjetništva

611

19

10

 

5

 

 

5

4

10

 

UKUPNO

7542

349

77

9

74

 

4 

42

20*

62

* NAPOMENA: Od ukupnog broja službenika čiji se prijam planira u 2008. godini, planira se prijam 20 službenika pripadnika nacionalnih manjina
 

zatvori
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !