Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 05.03.2010 Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

716

Na temelju članka 43.L500504 stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Ministarstvo pravosuđa utvrđuje sljedeći

PLAN

PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA PRAVOSUDNA TIJELA U 2010. GODINI

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam službenika/ca u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj.

Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2010. godinu (kratkoročni plan).

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži:

– vrstu pravosudnih tijela u koja se planira prijam službenika u državnu službu,

– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u tim pravosudnim tijelima u 2009. godini

– potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme,

– podatke o popunjenosti radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina.

III.

U 2010. godini, prijam službenika u državnu službu planira se samo u županijske sudove, i to:

– 5 (pet) službenika na radna mjesta za koje je kao uvjet predviđen završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i

– 3 (tri) službenika na radna mjesta za koje je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema.

Prijam službenika u državnu službu planira se s danom 1. ožujka 2010. godine.

IV.

U svim županijskim sudovima u 2009. godini u državnoj je službi na neodređeno vrijeme 814 državnih službenika od čega njih 44 pripadnika nacionalnih manjina.

Prijam državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina uključen je u planirane potrebe.

V.

Pravosudna tijela popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnicima o unutarnjem redu, a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa.

VI.

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-02/09-01/777
Urbroj: 514-03-02-09-2
Zagreb, 17. prosinca 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.

zatvori
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !