Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 6.3.2006 Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i strucne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2006. godinu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

607

Na temelju članka 43.L291308 stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Središnji državni ured za upravu utvrđuje

PLAN

PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

I.

Odredbe Plana prijama u državnu službu odnose se na sva tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske.

II.

Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2006. godinu (kratkoročni plan).

III.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika i potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

IV.

Radna mjesta se popunjavaju u skladu s osiguranim financijskim sredstvima.

V.

Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske u 2006. godini stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/05-01/1054

Urbroj: 515-06-01-06-76

Zagreb, 14. veljače 2006.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA 2006. GODINU

          
 

Naziv državnog tijela

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta

Potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme

Potreban broj
vježbenika

Potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme

   

VSS

VŠS

SSS

VSS

VŠS

SSS

 
 

Ministarstva

        

1.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

821

59

0

0

30

0

0

50

 

a) Diplomatske misije i konzularni uredi

514

56

0

0

0

0

0

0

2.

Ministarstvo unutarnjih poslova

 

36

4

0

60

50

300

0

3.

Ministarstvo financija - Uži dio

282

31

0

2

26

0

0

3

 

a) Carinska uprava

3046

84

17

30

8

0

2

7

 

b) Porezna uprava

4228

170

20

40

150

20

20

50

 

c) Financijska policija

90

144

0

19

0

0

0

0

 

d) Devizni inspektorat

38

6

0

0

0

0

0

0

 

e) Ured za sprečavanje pranja novca

18

3

0

0

0

0

0

0

 

UKUPNO MINISTARSTVO FINANCIJA

7702

438

37

91

184

20

22

60

4.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

210

46

1

5

15

0

0

5

5.

Ministarstvo obrane

5260

40

0

0

0

0

0

0

6.

Ministarstvo pravosuđa

501

61

5

19

15

0

5

15

 

a) Uprava za zatvorski sustav

2387

39

4

173

10

2

93

0

7.

Ministarstvo kulture

438

10

0

0

35

0

0

6

8.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

864

135

11

18

63

3

5

75

9.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

192

28

0

3

6

0

1

5

10.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

661

147

1

8

25

0

0

25

11.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

473

110

4

7

10

0

0

10

12.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

335

65

6

4

65

0

0

13

13.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

261

19

0

0

20

0

0

10

 

Središnji državni uredi

        

1.

SDU za razvojnu strategiju

4

6

0

0

3

0

0

0

2.

SDU za e-Hrvatsku

12

8

0

2

4

0

0

7

3.

SDU za upravljanje državnom imovinom

29

10

0

0

0

0

0

0

4.

SDU za upravu

84

30

1

6

3

0

2

0

 

Državne upravne organizacije

        

1.

Državna geodetska uprava

1086

44

4

7

18

4

8

4

2.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

741

60

15

0

10

0

0

2

3.

Državni hidrometeorološki zavod

419

6

0

3

8

0

9

5

4.

Državni inspektorat

842

8

0

0

10

0

0

0

5.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

91

10

1

6

7

1

1

0

6.

Državni zavod za mjeriteljstvo

115

7

0

3

3

1

1

0

7.

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

12

3

0

0

0

0

0

0

8.

Državni zavod za statistiku

395

25

1

6

10

0

0

10

9.

Državni zavod za zaštitu od zračenja

6

1

1

0

1

0

0

1

 

Uredi državne uprave u

        

1.

Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

148

3

4

0

2

3

0

5

2.

Brodsko-posavskoj županiji

178

9

1

3

9

0

0

1

3.

Dubrovačko-neretvanskoj županiji

205

4

1

0

9

2

0

0

4.

Istarskoj županiji

273

7

1

0

10

2

0

1

5.

Karlovačkoj županiji

160

5

1

1

9

1

2

0

6.

Koprivničko-križevačkoj županiji

128

2

0

1

3

1

1

2

7.

Krapinsko-zagorskoj županiji

163

11

1

0

4

4

0

3

8.

Ličko-senjskoj županiji

119

6

2

0

8

4

4

4

9.

Međimurskoj županiji

116

3

0

1

0

0

0

2

10.

Osječko-baranjskoj županiji

365

10

0

1

0

0

0

0

11.

Požeško-slavonskoj županiji

113

0

0

0

4

2

0

2

12.

Primorsko-goranskoj županiji

369

7

0

0

2

0

5

0

13.

Sisačko moslavačkoj županiji

231

4

1

1

6

1

1

6

14.

Splitsko-dalmatinskoj županiji

576

10

0

0

15

2

3

10

15.

Šibensko-kninskoj županiji

142

7

0

1

3

0

1

4

16.

Varaždinskoj županiji

202

5

0

0

12

4

0

0

17.

Virovitičko-podravskoj županiji

105

10

0

0

0

0

0

0

18.

Vukovarsko-srijemskoj županiji

240

6

3

1

5

1

1

4

19.

Zadarskoj županiji

192

3

0

2

3

0

0

0

20.

Zagrebačkoj županiji

299

10

2

1

6

3

3

0

 

Tajništvo i Uredi Vlade Republike Hrvatske

        

1.

Vlada RH - Tajništvo

52

8

0

1

1

0

1

0

2.

Ured predsjednika Vlade

8

2

0

2

0

0

0

0

3.

Ured za javnu nabavu

10

1

0

0

0

1

0

1

4.

Ured za ljudska prava

6

1

0

1

1

0

0

0

5.

Ured za nacionalne manjine

4

0

0

0

1

0

0

0

6.

Ured za odnose s javnošću

12

0

0

0

4

0

0

0

7.

Ured za opće poslove Vlade i Sabora

339

4

0

0

0

0

0

0

8.

Ured za protokol

4

0

0

0

2

0

0

0

9.

Ured za ravnopravnost spolova

4

2

0

0

1

0

0

1

10.

Ured za socijalno partnerstvo

3

2

0

0

0

0

0

0

11.

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

5

1

0

0

0

1

0

1

12.

Ured za udruge

5

1

0

1

1

0

0

0

13.

Ured za unutarnju reviziju

5

1

0

0

2

0

0

0

14.

Ured za zakonodavstvo

11

2

0

0

0

0

0

0

 

Ostali

        

1.

HIDRA

31

2

1

0

2

0

0

0

 

UKUPNO

29278

1656

114

379

740

113

469

350

 

SVEUKUPNO

29278

2149

1322

350

 
zatvori
Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !