Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podaci iz Registra korisnika proračuna ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 6.8.2007 Podaci iz Registra korisnika proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

2536

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 11. Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju Registra korisnika proračuna ministar financija objavljuje

PODATKE IZ REGISTRA KORISNIKA PRORAČUNA

Podaci iz Registra korisnika proračuna dani su u sljedećim tablicama:
– Tablica 1. Popis proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna
– Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.
Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Tablica 1.

I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio

POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOGA PRORAČUNA

Tablica 2.

POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOGA PRORAČUNA

Tablica 3.
 

RED.
BR.

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

1

2

3

4

5

6

1

23911

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

A. MIHANOVIĆA 3

10000 ZAGREB

01416626

2

25843

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

RADNIČKA CESTA 1

10000 ZAGREB

01369741

3

26362

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

MARGARETSKA 3

10000 ZAGREB

03580261

4

38085

HRVATSKE VODE

UL. GRADA VUKOVARA 220

10000 ZAGREB

01209361

5

38116

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ŠIROLINA 4

10000 ZAGREB

01554964

6

38108

HRVATSKE CESTE D.O.O.

VONČININA 3

10000 ZAGREB

01554972

7

38132

AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

JURIŠIĆEVA 1, 2. KAT

10000 ZAGREB

01115367

8

38124

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

IVANA LUČIĆA BR. 6-8

10000 ZAGREB

00283711

9

38093

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

VLADIMIRA NAZORA 50

10000 ZAGREB

01781286
 

POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 

Tablica 4.
 

RED.
BR.

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA
KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

1

2

3

4

5

6

1

37611

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

REMETINEČKA CESTA 3

10000 ZAGREB

01312537

2

38270

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

STJEPANA RADIĆA 17

49218 PREGRADA

01286145

3

38261

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-
-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 33

44000 SISAK

01347535

4

38253

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE

BANIJA B.B.

47000 KARLOVAC

01330152

5

38212

UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 53

33000 VIROVITICA

01315714

6

38245

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 4

42000 VARAŽDIN

01284827

7

37919

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12

48260 KRIŽEVCI

01286986

8

38237

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

JOSIPA JELAČIĆA 2

43000 BJELOVAR

01321021

9

38010

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-
-SENJSKE ŽUPANIJE

SMILJANSKA 41

53000 GOSPIĆ

01335537

10

38229

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NIKOLE TESLE 9/X

51000 RIJEKA

01322940

11

38204

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

M. GUPCA 6/1

34000 POŽEGA

01313304

12

38190

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ULICA I. G. KOVAČIĆA 58

35000 SLAVONSKI BROD

01327763

13

38181

UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

BRNE KRNARUTIĆA 13/II

23000 ZADAR

01327534

14

38173

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

VJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14E

31000 OSIJEK

01281127

15

38149

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA
PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

DON KRSTE STOŠIĆA 1/II

22000 ŠIBENIK

01335758

16

38165

UPRAVA ZA CESTE ŽUPANIJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

GLAGOLJAŠKA 4

32100 VINKOVCI

01260626

17

38044

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT

RUĐERA BOŠKOVIĆA 22

21000 SPLIT

01324837

18

38157

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE

DRŠĆEVKA 1

52000 PAZIN

01305514

19

38622

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

VLADIMIRA NAZORA 8

20000 DUBROVNIK

01330721

20

38614

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

MIHOVLJANSKA 70

40000 ČAKOVEC

01283758
 

Klasa: 400-06/07-01/296
Urbroj: 513-05-02/07-1
Zagreb, 13. srpnja 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Podaci iz Registra korisnika proračuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !