Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 7.6.2006 Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1557

Na osnovi članka 19.L303337 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljuje podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu kako slijedi:

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – IZDACI

Ukupno                                                             15.582.677.131
Zdravstvena zaštita-svega                                  13.408.637.737
Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom    2.708.078.188
Lijekovi na recepte                                              2.798.592.667
Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita    2.663.271.788
Bolnička zdravstvena zaštita                                 4.412.158.434
Ortopedski uređaji i pomagala                                 510.878.419
Putni izdaci, dnevnice i izdaci za prijevoz                  147.311.507
Ostali oblici zdravstvene zaštite                                168.346.734
Nadoknade i pomoći- svega                                 1.816.621.174
Ostali izdaci – svega                                                 357.418.220
Ostali izdaci za provođenje zdravstvene zaštite            51.421.105
Sredstva za funkcioniranje sustava                            305.997.115

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - IZDACI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU UMIROVLJENIKA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Prosječni broj umirovljenika                                         1.007.865
Članovi obitelji umirovljenika                                           190.271
Zdravstvena zaštita-svega                                      6.209.717.392
Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom         960.244.349
Lijekovi na recepte                                                1.672.581.927
Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita      1.104.580.291
Bolnička zdravstvena zaštita                                   2.085.882.185
Ortopedski uređaji i pomagala                                   305.970.022
Ostalo (putni troškovi, pogrebni troškovi)                    80.458.618

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSIGURANE OSOBE - PROSJEK ZA 2005.GODINU

Ukupno                                                                         4.330.493
Aktivni radnici                                                               1.450.057
Aktivni poljoprivrednici                                                      69.684
Umirovljenici                                                                 1.007.865
Nezaposleni                                                                     404.236
Ostali osiguranici                                                              140.783
Članovi obitelji                                                              1.253.903
Prognanici                                                                            3.965

Klasa: 025-04/06-01/183
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 18. svibnja 2006.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

zatvori
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !