Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 4.6.2008 Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2205

Na osnovi članka 19.L400279 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2007. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci

Ukupno

17.956.808.319

Zdravstvena zaštita-svega

15.316.653.106 

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

2.993.433.625

Ljjekovi na recepte

3.151.484.163

Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

8.362.631.183

Ortopedski uređaji i pomagala

467.010.073

Izdaci za prijevoz

208.565.815

Ostali oblici zdravstvene zaštite

133.528.247

NADOKNADE

2.235.382.004

Ostali izdaci – rashodi

404.773.209

ostali izdaci za provođenje
zdravstvene zaštite

46.245.304

sredstva za funkcioniranje sustava

358.527.905

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za zdravstvenu
zaštitu umirovljenika i članova njihovih obitelji

Prosječni broj umirovljenika

1.023.903

Članovi obitelji umirovljenika

181.627

Zdravstvena zaštita – svega

6.929.187.569

Primarna zdravstvena zaštita sa  stomatološkom

899.483.602

Lijekovi na recepte

1.849.827.528

Bolnička  i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

3.809.579.485

Ortopedski uređaji i pomagala

298.293.575

Ostalo (putni troškovi)

72.003.379

 

Obvezno zdravstveno osiguranje – osigurane osobe – prosjek za 2007. godinu

UKUPNO

4.361.008 

Aktivni radnici

1.547.523

Aktivni poljoprivrednici

57.906

Umirovljenici

1.023.903

Nezaposleni

388.286

Ostali osiguranici

133.186

članovi obitelji

1.207.595 

prognanici

2.609 

Klasa: 025-04/08-01/151
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 27. svibnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.
 

zatvori
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !