Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 22.05.2009 Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1390

Na osnovi članka 24.L448152 točka 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2008. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci

Ukupno

20.307.953.707

Zdravstvena zaštita-svega

17.482.628.695

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

3.181.542.518

Lijekovi na recepte

3.399.361.379

Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

9.428.958.604

Ortopedski uređaji i pomagala

529.616.578

Izdaci za prijevoz

230.839.186

Ostali oblici zdravstvene zaštite

712.310.430

Nadoknade

2.435.402.493

Ostali izdaci -rashodi

389.922.519

ostali izdaci za provođenje z.z.

38.843.351

sredstva za funkcioniranje sustava

351.079.168

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za zdravstvenu zaštitu umirovljenika i članova njihovih obitelji

Prosječni broj umirovljenika

1.034.635

Članovi obitelji umirovljenika

177.858

Zdravstvena zaštita-svega

7.918.663.887

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

1.110.082.529

Lijekovi na recepte

2.039.510.930

Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

4.334.049.385

Ortopedski uređaji i pomagala

342.409.042

Ostalo (putni troškovi)

92.612.001

Obvezno zdravstveno osiguranje – osigurane osobe – prosjek za 2008. godinu

UKUPNO

4.365.225

Aktivni radnici

1.582.261

Aktivni poljoprivrednici

52.685

Umirovljenici

1.034.635

Nezaposleni

376.447

Ostali osiguranici

126.560

Članovi obitelji

1.190.489

Prognanici

2.148

Klasa: 025-04/09-01/130

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.

zatvori
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !