Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 21.05.2010 Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1984

Na osnovi članka 24.L505855 točka 3.Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2009. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci

Ukupno

20.687.403.347

Zdravstvena zaštita – svega

17.869.844.915

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom zdravstvenom zaštitom

3.575.730.095

Lijekovi na recepte

3.327.452.878

Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

9.843.061.656

Ortopedski uređaji i pomagala

555.478.120

Izdaci za prijevoz

305.780.089

Ostali oblici zdravstvene zaštite

262.342.077

Nadoknade

2.443.044.939

Ostali izdaci – rashodi

374.513.493

ostali izdaci za provođenje z.z.

41.739.753

sredstva za funkcioniranje sustava

332.773.740

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za zdravstvenu zaštitu umirovljenika i članova njihovih obitelji

Prosječni broj umirovljenika

1.030.736

Članovi obitelji umirovljenika

172.293

Zdravstvena zaštita – svega

8.380.509.101

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

1.233.839.143

Lijekovi na recepte

2.004.854.949

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita

4.654.406.826

Ortopedski uređaji i pomagala

359.782.753

Ostalo (putni troškovi, lijekovi)

127.625.430

Obvezno zdravstveno osiguranje – osigurane osobe – prosjek za 2009. godinu

UKUPNO

4.343.476

Aktivni radnici

1.546.484

Aktivni poljoprivrednici

46.732

Umirovljenici

1.030.736

Članovi obitelji

1.173.818

Ostali osiguranici

545.706

Klasa: 025-04/09-01/68

Urbroj: 338-01-01-10-2

Zagreb, 4. svibnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.

zatvori
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !