Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 06.04.2009 Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

967

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, na temelju članka 29.L445922 stavka 4. Zakona o pošti (»Narodne novine«, broj 172/03, 15/04, 92/05 i 63/08), utvrdila je

POPIS

DAVATELJA POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA NA DAN 23. OŽUJKA 2009. GODINE.

Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga

Redni broj

IME I ADRESA DAVATELJA USLUGA

MATIČNI BROJ

DATUM PRIMITKA POTPUNE PRIJAVE I/ILI IZDAVANJA DOZVOLE ODNOSNO DRUGU PRAVNU OSNOVU OBAVLJANJA USLUGA

VRSTA POŠTANSKIH I/ILI KURIRSKIH USLUGA

1.

HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

1414895

Pravo i obveza prema Zakonu o poštiL445924 (»Narodne novine«, broj 172/03, 15/04 i 92/05) i prijava 10. veljače 2004. godine

Univerzalne poštanske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu i druge poštanske usluge prema člancima 11, 12, 13. i 15. Zakona o pošti te kurirske usluge na cijelom području RH prema članku 14. Zakona o pošti

2.

DHL-INTERNATIONAL d.o.o., hitna dostava širom svijeta, Turinina 3, 10000 Zagreb

3996824

Prijava

1. ožujka 2004. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

3.

INTEREUROPA SAJAM, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb

3780503

Prijava

10. ožujka 2004. godine

Kurirske usluge u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

4.

DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o., Franje Lučića 23, 10090 Zagreb

1772040

Prijava

25. ožujka 2004. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

5.

Lagermax AED Croatia, d.o.o. za međunarodno otpremništvo, Franje Lučića 23, 10090 Zagreb

1530062

Prijava

25. ožujka 2004. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

6.

INTEREUROPA, logističke usluge, d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb

3745830

Prijava

17. siječnja 2005. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH prema članku 14. Zakona o pošti

7.

IN TIME d.o.o. za prijevozničke usluge, Velika cesta 78, 10020 Zagreb

3808629

Prijava

23. travnja 2004. godine i

25. siječnja 2005. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

8..

City EXPRESS d.o.o. za prijenos poslovne dokumentacije, Mrljane 13, 23264 Neviđane

1589709

Prijava

20. siječnja 2006. godine

Kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti te usluge razmjene dokumenata iz članka 2. stavka 1. točke 37. Zakona o pošti, na cijelom području RH

9.

RHEA, d.o.o. za kurirske usluge, usluge otpremništva i trgovinu, Buzinski prilaz 36/a, 10020 Zagreb

0642991

Prijava

13. ožujka 2006. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

10.

LIDER EXPRESS d.o.o. za kurirske usluge, Ulica sv. Roka 3, Gornje Sitno, 21251 Žrnovnica

2116472

Prijava

9. listopada 2006. godine

Poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu prema članku 13. Zakona o pošti, kurirske usluge prema članka 14. Zakona o pošti, usluge prijama, prijevoza, te uručenja tiska (novine i časopisi) koje šalju nakladnici iz članka 12. stavak 4. Zakona o pošti te usluge razmjene dokumenata iz članka 2. stavka 1. točke 37. Zakona o pošti, na cijelom području RH

11.

ZUM DISTRIBUCIJA d.o.o. za proizvodnju, Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb

1487868

Prijava

9. siječnja 2007. godine

Poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu prema članku 13. Zakona o pošti, kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti, usluge prijama, prijevoza, te uručenja tiska (novine i časopisi) koje šalju nakladnici iz članka 12. stavak 4. Zakona o pošti te usluge razmjene dokumenata iz članka 2. stavka 1. točke 37. Zakona o pošti, na cijelom području RH

12.

ATLANTIK EXPEDITUS d.o.o. za poslovne usluge, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb

0212008

Prijava

7. rujna 2007. godine

Kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti te usluge razmjene dokumenata iz članka 2. stavka 1. točke 37. Zakona o pošti, na cijelom području Republike Hrvatske

13.

TOMATANE d.o.o. trgovina, prijevoz i usluge, Bosutska 31, 10000 Zagreb

0458333

Prijava

15. studenog 2007. godine

Poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu prema članku 13. Zakona o pošti, kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti, usluge prijama, prijevoza, te uručenja tiska (novine i časopisi) koje šalju nakladnici iz članka 12. stavak 4. Zakona o pošti, na cijelom području RH

14.

BICIKL EXPRESS d.o.o. za trgovinu i usluge, Radićev odvojak 37, 10410 Velika Gorica

0239712

Prijava

19. ožujka 2008. godine

Kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti, na cijelom području RH

15.

OVERSEAS TRADE Co Ltd. d.o.o. za trgovinu i usluge, Kovinska 20, 10000 Zagreb

1761188

Prijava

25. rujna 2008. godine

Kurirske usluge na cijelom području RH i u međunarodnom prometu prema članku 14. Zakona o pošti

16.

CITY EX d.o.o. za prijenos poslovne dokumentacije, Donje Svetice 40, 10000 Zagreb

2312484

Prijava

23. veljače 2009. godine

Kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti te usluge razmjene dokumenata iz članka 2. stavka 1. točke 37. Zakona o pošti, na cijelom području RH

17.

ZAGREBŠPED, d.o.o. međunarodna špedicija, unutrašnja i vanjska trgovina, Vodovodna 20/a, 10000 Zagreb

0180556

Prijava

17. ožujka 2009. godine

Poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu prema članku 13. Zakona o pošti, kurirske usluge prema članku 14. Zakona o pošti, usluge prijama, prijevoza, te uručenja tiska (novine i časopisi) koje šalju nakladnici iz članka 12. stavak 4. Zakona o pošti, na cijelom području RH

Klasa: 344-02/09-01/15

Urbroj: 376-15-09-1

Zagreb, 23. ožujka 2009.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !