Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06, XX/07, XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2448

Na temelju članka 21.L282370 Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 79/98)  ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

POPIS

GOTOVIH VETERINARSKIH LIJEKOVA, LJEKOVITIH DODATAKA I VETERINARSKO--MEDICINSKIH PROIZVODA ODOBRENIH ZA UPORABU

Članak 1.

Utvrđuje se Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj, po abecednom redu:

POPIS LIJEKOVA PREMA IMENU

1. Ime lijeka:    3-vak

Oblik lijeka:     inj. suspenzia-adsorbat vakcina

Aktivna supstanca:       Trovaljani adsorbat vakcine šuštavca,

            parašuštavca i bedrenice

Pakovanje:       bočica s 50 ml; bočica s 100 ml injekcijske suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/088

 

2. Ime lijeka:    Abamitel L.A. injekcije

Oblik lijeka:     injekcijska otopina-uljna

Aktivna supstanca:       abamektin (avermektin-B1)

Pakovanje:       plastična bočisa s 50 ml; plastična bočica s 250 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/153

 

3. Ime lijeka:    Abamitel Plus

Oblik lijeka:     pasta

Aktivna supstanca:       abamektin i prazikvantel

Pakovanje:       peroralni injektor s 30 ml paste

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/154

 

4. Ime lijeka:    Advantage 40

Oblik lijeka:     otopina protiv buha za mačke do 4 kg

Aktivna supstanca:       imidakloprid

Pakovanje:       blister sat sa 4 tube (pipete) po 0,4 ml  otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/209

 

5. Ime lijeka:    Advantage 80

Oblik lijeka:     otopina protiv buha na mačkama od 4 kg

Aktivna supstanca:       imidakloprid

Pakovanje:       blister set sa 4 tube (pipete) po 0,4 ml  otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/210

 

6. Ime lijeka:    Advantix Spot On

Oblik lijeka:     otopina za pase teže od 25 kg

Aktivna supstanca:       imidakloprid i permetrin

Pakovanje:       kartonska kutija i »blister« sa 1,2,3,4 ili 6 pipeta s 4,0 ml otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/372

 

7. Ime lijeka:    Advantix Spot On

Oblik lijeka:     otopina za pse težine od 10 do 25 kg

Aktivna supstanca:       imidakloprid i permetrin

Pakovanje:       kartonska kutija s »blisterom« sa 1,2,3,4 ili 6 pipeta sa 2,5 ml otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/371

 

8. Ime lijeka:    Advantix Spot On

Oblik lijeka:     otopina za pse tjelesne mase manje od 4

Aktivna supstanca:       imidakoprid i permetrin

Pakovanje:       kutija s blisterom koji sadrži 1,2,3,4 ili 6 pipeta sa 0,4 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/369

 

9. Ime lijeka:    Advantix Spot On

Oblik lijeka:     otopina za pse tjelesne mase od 4 do 10

Aktivna supstanca:       imidakloprid i permetrin

Pakovanje:       kutija s blisterom sa 1,2,3,4 ili 6 pipeta sa 1,0 ml otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/370

 

10. Ime lijeka:  Ahistin 10%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       difenilhidramin hidroklorid

Pakovanje:       kutija s 10 ampula po 5 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/218

 

11. Ime lijeka:  Aktimugon injekcije

Oblik lijeka:     uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       klortetraciklin, neomicin, streptomicin,  prednizolon

Pakovanje:       bočica od 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/279

 

12. Ime lijeka:  Albadry Plus

Oblik lijeka:     suspenzija za i. mam primjenu

Aktivna supstanca:       novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin

Pakovanje:       kutija s 20 injektora po 10 ml suspenzije; kutija s 40 injektora po 10 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/238

 

13. Ime lijeka:  Amivit + Se

Oblik lijeka:     prašak za p.o. otopinu

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, tokoferol, menandiol askorbinska kiselina, tiamin i dr.

Pakovanje:       vrećice od alufolije s 20 g; 50 g; 100 g; 1000 g            i 20 kg praška.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Alkaloid

Datum isteka reg.         28. 2. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/031

 

14. Ime lijeka:  Amoksicilin 15%

Oblik lijeka:     injekcijska uljna suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin u obliku trihidrata

Pakovanje:       bočica sa 100 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/155

15. Ime lijeka:  Amoksiklav

Oblik lijeka:     bolusi

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       plastične posude s 20 bokusa po 500 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/096

 

16. Ime lijeka:  Amoksiklav

Oblik lijeka:     i/mam suspenzija za krave u laktaciji

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

Pakovanje:       20 x 10 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/173

 

17. Ime lijeka:  Amoksiklav 12,5%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       amoksicilin; klavulanska kiselina

Pakovanje:       plastična boca s polietilenskom vrećicom s 100g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/106

 

18. Ime lijeka:  Amoksiklav 250 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje:       plastična posuda s 10 tableta od 250 mg.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/095

 

19. Ime lijeka:  Amoksiklav 62,5%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu uporabu

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje:       plastična bočoca sa 100 g i 500 g praška; mjerna žličica zapremine oko 4 g praška.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/174

 

20. Ime lijeka:  Amoxycillin + vitamini

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       amoksicilin, vit. B1, B2, C, nikotinska kiselina

Pakovanje:       20 g; 100 g, 1000 g i 20 kg.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Alkaloid

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/032

 

21. Ime lijeka:  Ampivet

Oblik lijeka:     prašak s vitaminima

Aktivna supstanca:       ampicilin u obliku ampicilin. trihidrata

Pakovanje:       vrećica s 20 g i vrećica s 100 g praška;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/334

 

22. Ime lijeka:  Ampivet 10%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       ampicilin trihidrat

Pakovanje:       vrećica s 100 g i 1000 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/219

 

23. Ime lijeka:  Ampivet K Forte

Oblik lijeka:     suspenzija za intramamarnu primjenu

Aktivna supstanca:       ampicilin i kloksacilin

Pakovanje:       kutija s 12 injektora po 5 ml suspenzije;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/140

 

24. Ime lijeka:  Amuril 50%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       amoksicilin

Pakovanje:       plastična posuda s polietil. vrećicom s 500 g    praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/368

 

25. Ime lijeka:  Amuril 10%

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       amoksicilin

Pakovanje:       plastična boca sa 500 i sa 1000 g vodotopljivog praška.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/104

26. Ime lijeka:  Anemin 20%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina 200mg/ml

Aktivna supstanca:       kompleks željezova hidroksida i dekstrana

Pakovanje:       staklena bočica sa 100ml; 200ml i 500 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         17. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/153

 

27. Ime lijeka:  Aneurin 125 injekcije

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       tiamin klorid

Pakovanje:       kutija sa 5 ampula od 5 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/335

 

28. Ime lijeka:  Antisedan

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       antipamezol hidroklorid

Pakovanje:       bočica s 10 ml otopine za injekcije s gumenim čepom i alumin. kapicom.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/111

 

29. Ime lijeka:  Aradicator

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija

Aktivna supstanca:       inaktivirane kulture bakterija Bordetella bronchiseptica i Pasteurela multocida

Pakovanje:       plastične bočice s 5 doza (15 ml), 20 doza       (60 ml) i 50 doza (125 ml).

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/373

 

30. Ime lijeka:  Atussin

Oblik lijeka:     sirup za p/o primjenu

Aktivna supstanca:       dekstrometorfan hidrobromid, klorfeniramin     maleat, gvaifenezin, efedrin hidroklorid

Pakovanje:       plastična bočica s 60 ml i s 500 ml sirupa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/347

 

31. Ime lijeka:  Avatec 15% CC

Oblik lijeka:     predmješ. za pripremu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       lasalocid natrij

Pakovanje:       višeslojne natron vreće sa 20 kg predmješa-    vine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alpharma AS

Datum isteka reg.         17. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/165

 

32. Ime lijeka:  Aviax 5%

Oblik lijeka:     predmješavina za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       semduramicin

Pakovanje:       višeslojne papirne vreće s PVC folijom oblo-   žene s 10 kg; 25 kg premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Phibro A. H., Belgija

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/186

 

33. Ime lijeka:  Aviguard 2,5,10

Oblik lijeka:     vodotopljivi prašak

Aktivna supstanca:       mješavina vitalnih, komenzalnih autohtonih baktrijskih vrsta crijevne flore zdravih koko-    ši nesilica

Pakovanje:       aviguard 2, vrećica s 25 g praška; aviguard      5, vrećica s 62,5 g praška; aviguard 10,           vrećica s 125 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/051

 

34. Ime lijeka:  Avijarni tuberkulin PPD

Oblik lijeka:     otopinaza intrakutanu primjenu

Aktivna supstanca:       Mycobacterium avium

Pakovanje:       kutija sa 2 bočice po 5 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/149

 

35. Ime lijeka:  Avistan

Oblik lijeka:     topljivi prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       amprol; sulfakinoksalin

Pakovanje:       vrećica sa 60g i 300g; 50 vrećica x30g; 10 vrećica sa 120 g 900 g; Vreća s 3 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/105

 

36. Ime lijeka:  B-neuron

Oblik lijeka:     injek. otopina

Aktivna supstanca:       tijamin klorid (vit. B1 33,3 mg; piridoksin klorid 33,3 mg

Pakovanje:       probodna bočica s 50 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/378

 

37. Ime lijeka:  Bacillus stearothermophilus

Oblik lijeka:     dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:       suspenzija spora Bacillus stearothermophilus soj ATCC 7953

Pakovanje:       komplet s 5 ampula po 2 ml suspenzije spora   Bacillus stearothermophilus soj ATCC 7953

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         13. 7. 2005.

Klasa:  UP/I-322-01/00-01/716

 

38. Ime lijeka:  Bacillus subtilis

Oblik lijeka:     dijagnostiki komplet

Aktivna supstanca:       suspenzija spora bacillus subtilis BGA (DSM   618)

Pakovanje:       15 ampula s 2 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         13. 7. 2005.

Klasa:  UP/I-322-01/00-01/717

 

39. Ime lijeka:  Banminth pasta za konje

Oblik lijeka:     pasta za oralnu primjenu

Aktivna supstanca:       pirantel pamoat, polysorbat 80, propilparaben, metilparaben, bronopol, sorbitol 70%,      Na alginat

Pakovanje:       injektor 26 g

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/231

 

40. Ime lijeka:  Banminth pasta za mačke

Oblik lijeka:     pasta za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       pasta za peroralnu primjenu, anthelmintik  za mačke

Pakovanje:       injektori 10 x 2 g i 10 x 3 g.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/233

 

41. Ime lijeka:  Banminth pasta za pse

Oblik lijeka:     pasta za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       anthelmintih za pse

Pakovanje:       10 tuba a 10 g paste, 5 tuba a 24 g paste, 10   injektora a 16 g paste

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/232

 

42. Ime lijeka:  Baycox 2,5% otopina

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       toltrazuri

Pakovanje:       boca s 1000 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/049

 

43. Ime lijeka:  Baycox 5%

Oblik lijeka:     peroralna suspenzija

Aktivna supstanca:       toltrazuril

Pakovanje:       bočica s 250 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         5. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/137

 

44. Ime lijeka:  Baymec 1%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ivermektin

Pakovanje:       plastična bočica s 50 ml; 200 ml i 500 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/336

 

45. Ime lijeka:  Baymix immum

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       askorbinska kiselina, tikoferolacetat, folna        kiselina

Pakovanje:       polietilenske boce s 1 lit. i 5 lit.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/048

 

46. Ime lijeka:  Baymix supra

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, tokoferol, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, i drugo...

Pakovanje:       polietilenske boce od 1 lit. i 5 lit. peroralne       otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/050

 

47. Ime lijeka:  Baymix turkey

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, tokoferol, askorbinska   kiselina, pantotenska kiselina tiamin, ribo-        flavin pi

Pakovanje:       polietilenske boce s 1 lit i s 5 litara

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/049

 

48. Ime lijeka:  Bayofly Pour-on

Oblik lijeka:     otopina za vanjsku primjenu

Aktivna supstanca:       ciflutrina

Pakovanje:       boca od 1000ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/047

 

49. Ime lijeka:  Baypamun HK

Oblik lijeka:     liofilizirani prašak s diluentom

Aktivna supstanca:       Inaktivirani Parapoxvirus ovis soj D 1701

Pakovanje:       10 x 1 doza + 10 x 1 ml diluenta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         7. 11. 2005

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/184

 

50. Ime lijeka:  Baypamun otopina

Oblik lijeka:     vodena suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirani Parapoxvirus ovis soj D

Pakovanje:       1 doza, 10 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/185

 

51. Ime lijeka:  Baytril 0,5% Pig doser

Oblik lijeka:     otopina za oralnu uporabu

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       boca sa 100 ml otopine i dozatorom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/045

52. Ime lijeka:  Baytril 10% injekcije

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/047

 

53. Ime lijeka:  Baytril 10% otopina

Oblik lijeka:     otopina za oralnu primjenu

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml; 500 ml: boca sa 1000 ml i    sa 5000 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/046

 

54. Ime lijeka:  Baytril 5%, injekcije

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/044

 

55. Ime lijeka:  Bayvarol strips

Oblik lijeka:     antiparazitska vrpca

Aktivna supstanca:       flumetrin

Pakovanje:       kutija s 20 vrpci u zatamnjenoj polietilen-         skoj vrećici

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/048

 

56. Ime lijeka:  Benzapen

Oblik lijeka:     suspenzija za injekciju

Aktivna supstanca:       benzatin-benzilpenicilin i prokain-benzilpenicilin

Pakovanje:       bočica s 50 ml i 100 ml injekcijske suspen-      zije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/188

 

57. Ime lijeka:  Bio Plus 2B probiotik

Oblik lijeka:     prašak, mikrob. dodatak stočnoj hrani

Aktivna supstanca:       spore bakterijskog roda Bacillus

Pakovanje:       vreća s 20 kg premiksa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/179

 

58. Ime lijeka:  Biodexamine

Oblik lijeka:     suspenzija za inekciju

Aktivna supstanca:       prokain-benzilpenicilin, deksametazon, dihidrostreptomicin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml suspenzije za injekcije.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/109

 

59. Ime lijeka:  Biodyl

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       natrijev selenit; cijanokobalamin (vit. B12); kalijev aspartat semihidrat; magnezijnezijev             aspartat

Pakovanje:       kutija s ampulama od: 5 x 2 ml i 5 x 10 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/150

 

60. Ime lijeka:  Biomectin 1%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ivermektin

Pakovanje:       bočice sa 20, 50, 100 i 250 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/359

 

61. Ime lijeka:  Biosol 70%

Oblik lijeka:     topljivi prašak za peroralnu upotrebu

Aktivna supstanca:       neomicin sulfat

Pakovanje:       posuda sa 500 g praška; posuda sa s 1 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/239

 

62. Ime lijeka:  Biovermin

Oblik lijeka:     predmješavina za izradu ljekovite krmne

Aktivna supstanca:       flubendazol

Pakovanje:       kutija sa 10 vrećica po 20 g praška; vrećica sa 600 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/044

 

63. Ime lijeka:  Bivacyn

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       neomicin, bacitracin

Pakovanje:       posipač sa 50 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/110

 

64. Ime lijeka:  Bodikal SPF

Oblik lijeka:     osušak + otapalo

Aktivna supstanca:       atenuirani virus boginja peradi

Pakovanje:       5 staklenih bočica s 1000 doza liofil. vakcine   i 5 bočica sa po 20 ml diluenta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-02/151

 

65. Ime lijeka:  Borgal 24%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       sulfadoksin, trimetoprim

Pakovanje:       bočica sa 50 i sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/013

 

66. Ime lijeka:  Bovilis Qarat vakcina

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       4 inaktivirana virusna antigena

Pakovanje:       bočica s 2 ml; 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml,   što odgovara 1,5,10, 50 i 125 doza vakcine    od 2 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/066

 

67. Ime lijeka:  Bovini tuberkulin PDP 1

Oblik lijeka:     otopina za intrakutanu primjenu

Aktivna supstanca:

Pakovanje:       kutija sa 2 bočice po 5 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-02/150

 

68. Ime lijeka:  Bronhikal I SPF

Oblik lijeka:     liofilizat, vakcina

Aktivna supstanca:       atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa peradi

Pakovanje:       boca sa 10 x 1000 i 10 x 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/152

 

69. Ime lijeka:  Bronhikal II SPF

Oblik lijeka:     liofilizat

Aktivna supstanca:       atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa peradi (H-52), umnožen na SPF embrionira-   nim kokoš. jajima

Pakovanje:       10 x 100 doza; 10 x 2000 doza.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/153

 

70. Ime lijeka:  Bronhopest B1 SPF

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       atenuirani virus zaraznog bronhitisa kokoši i newcastlske bolesti

Pakovanje:       kutija s 10 bočica po 1000 i po 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/374

 

71. Ime lijeka:  Bronhopest SPF

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       atenuirani virusi zaraznog bronhitisa kokosi i newcastleske bolesti

Pakovanje:       kutija s 10 bočica po 1000 i po 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/375

 

72. Ime lijeka:  Calcii borogluconas 40%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       kalcijev boroglukonat

Pakovanje:       bočica sa aluminijskom kapicom sa 100 ml; 200 ml; 250 i 500 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/336

 

73. Ime lijeka:  Calfoset

Oblik lijeka:     injekcije

Aktivna supstanca:       Ca-glukonat; Ca-glicerofosfat;Mg-klorid.

Pakovanje:       bočica sa 50 ml, bočica sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/045

 

74. Ime lijeka:  Calgodip dezinficijens

Oblik lijeka:     tekući konc. 1:10, za dezin. vimena nako

Aktivna supstanca:       anionski tenzidi

Pakovanje:       plastična boca s 1000 ml konc. dezinficijensa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Kleenclare Hygiene

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/205

 

75. Ime lijeka:  Calgonit Euterrein

Oblik lijeka:     dezinficijens,tekući koncentrat 1:100

Aktivna supstanca:       anionski tenzidi i organske kiseline

Pakovanje:       boca s 1000 ml komncentrirane otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Kleenclare Hygiene

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/204

 

76. Ime lijeka:  Calgonit Melkcreme

Oblik lijeka:     krema za njegu sisa i vimena

Aktivna supstanca:       biljni ekstrakti, sredstva za njegu kože, konzervansi i sredstva za zgušnjavanje, emulga-     tori i dr.

Pakovanje:       plastična posuda s 500 ml kreme

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Kleenclare Hygiene

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/206

 

77. Ime lijeka:  Carofertin

Oblik lijeka:     1% inj emul beta -karotena

Aktivna supstanca:       beta-karoten

Pakovanje:       bočica od smeđeg stakla sa 100 ml injekcijske emulzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         29. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/143

78. Ime lijeka:  Catosal

Oblik lijeka:     10% otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       butafosfan

Pakovanje:       bočica s 50 i 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/172

 

79. Ime lijeka:  Cattle master 4

Oblik lijeka:     osušak + tekuća komponenta, suspenzija

Aktivna supstanca:       atenuirani živi virus rinotracheitisa goveda soj RLB 106

Pakovanje:       bočica s 1, 5, 10 25 i 50 doza osuška i bočice sa 2, 10, 20, 50 i 100 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/105

 

80. Ime lijeka:  Cefa-cure 200

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       cefadroksil

Pakovanje:       PVC/ aluminijski blister sa 10 tableta x 200 mg cefadroksila

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/357

 

81. Ime lijeka:  Cephalexin

Oblik lijeka:     inj. uljna suspenzija

Aktivna supstanca:       Cefaleksin

Pakovanje:       bočica s gumenim čepom i alum. kapicom sa 50 i 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/226

 

82. Ime lijeka:  Ceporex

Oblik lijeka:     uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       cefaleksin

Pakovanje:       staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom sa po 30 ml; 50 ml i 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/332

 

83. Ime lijeka:  Cepravin Dry Cow

Oblik lijeka:     suspenzija

Aktivna supstanca:       cefalonij dihidrat

Pakovanje:       kutija s 20 i 120 injektora s po 3 g suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/177

 

84. Ime lijeka:  Cetavlon-V

Oblik lijeka:     conc. dezinficijens

Aktivna supstanca:       centrimid

Pakovanje:       bijela plastična boca od 1 lit. i 5 lit

Izdavanje:        slobodna prodaja

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/207

 

85. Ime lijeka:  Chlormax dezinficijens

Oblik lijeka:     granule

Aktivna supstanca:       natrij diklorizocijanurat

Pakovanje:       kutija sa 20 plastičnih boca sa po 100 g i plastični spremnici sa po 1 kg granula

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/202

 

86. Ime lijeka:  Chorulon 1500 i.U.

Oblik lijeka:     osušak + otapalo za injekcijsku suspenzi

Aktivna supstanca:       humani korionski gonadotropin

Pakovanje:       500, 1500, 2500, 5000 i 10 000 i.j. hCG +  otapalo

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/354

 

87. Ime lijeka:  Cink vitaminska mast

Oblik lijeka:     mast

Aktivna supstanca:       cink oksid, riblje ulje

Pakovanje:       tuba s 100 g masti;

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/203

 

88. Ime lijeka:  Clamoxyl L.A.

Oblik lijeka:     uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin trihidrat

Pakovanje:       bezbojne staklene bočice s 100 ml i s 250 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-00/1021

 

89. Ime lijeka:  Clamoxyl RTU

Oblik lijeka:     15% uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin

Pakovanje:       bočice od smeđeg stakla sa 100 i sa 250 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/202

 

90. Ime lijeka:  Cobactan 2,5% injekcija

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcije

Aktivna supstanca:       cefkvinom

Pakovanje:       bočice sa 50 ,l i sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/065

 

91. Ime lijeka:  Cobactan LC

Oblik lijeka:     i/mam. mast

Aktivna supstanca:       cefkvinom

Pakovanje:       kutija s 3, 15, 20 i 24 injektora sa po 8 g intramamarne masti

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         15. 5. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/138

 

92. Ime lijeka:  Cobaphos

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       Na-alfa-hidroksibenzilfosfinat i cijanokobalamin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Richter Pharma GmbH & Co KG

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/085

 

93. Ime lijeka:  Coffeinum 50%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       kofein i natrijev benzoat

Pakovanje:       kutija s 5 ampula po 5 ml i kutija s 5 ampula po 10 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/220

94. Ime lijeka:  Covinan

Oblik lijeka:     suspenzija za injekciju

Aktivna supstanca:       proligestron

Pakovanje:       bočica sa 20 ml injekcijske suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/342

 

95. Ime lijeka:  Crestar hormonski pripravak

Oblik lijeka:     injekcijska otopina i pozkožni implantat

Aktivna supstanca:       norgestomet

Pakovanje:       kutija sa 5 x 5 implantata (25 komada) i 5 x 5 bočica sa 2 ml Crestar injekcije (25 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/183

 

96. Ime lijeka:  Cunical vakcina

Oblik lijeka:     suspenzija za injekciju

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus hemorag. bolesti kunića soj AG.88

Pakovanje:       kutija s 1 bočicom sa po 10 doza; kutija s 10   bočica sa po 50 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/147

 

97. Ime lijeka:  Cycostat 6,6% G

Oblik lijeka:     granule, predmješavina za krmnu smjesu

Aktivna supstanca:       robenidin -hidroklorid

Pakovanje:       Natron vreća sa 20 kg granuliranog praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alpharma AS

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/325

 

98. Ime lijeka:  Cygro 1%

Oblik lijeka:     granulirani prašak

Aktivna supstanca:       maduramicin amonij

Pakovanje:       natron vreća sa 20 kg praška.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alpharma AS

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/326

 

99. Ime lijeka:  D-50

Oblik lijeka:     konc.otop. za dezinfekciju

Aktivna supstanca:       vodikov peroksid, peroctena kiselina, octena   kiselina

Pakovanje:       10 litara, kanister sa sigurnisnim zatvaračem

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Cid Lines NV/SA, Belgija

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/300

 

100. Ime lijeka:            D-V

Oblik lijeka:     konc. dezinficijens za pranje vimena

Aktivna supstanca:       klorheksidin diglukonat

Pakovanje:       1 litra, plastična boca sa zatvaračem

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/299

 

101. Ime lijeka:            Davak gE

Oblik lijeka:     inaktivirana uljna vakcina

Aktivna supstanca:       virus bolesti Aujeszkoga

Pakovanje:       bočica s 10 doza (20 ml) i 50 doza (100 ml)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/276

 

102. Ime lijeka:            Dectomax 1%

Oblik lijeka:     otopina

Aktivna supstanca:       doramektin

Pakovanje:       bočice od 50ml; 200ml; 500ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/234

 

103. Ime lijeka:            Defensor 3

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       inaktiviran virus bjesnoće

Pakovanje:       kutija s 50 bočica po 1 ml vakcine; bočica s 10 ml i 15 ml vakcine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/102

 

104. Ime lijeka:            Dehelman

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       levamizol

Pakovanje:       kutija sa 10 vrećica po 20 g praška; vrećica  sa 1 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 2. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/120

 

105. Ime lijeka:            Dehinel Plus

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       febantel, pirantel embonat, prazikvantel

Pakovanje:       kutija s blisterom sa po 2, 4, 6, 10, 20 i 100 tableta

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/213

 

106. Ime lijeka:            Depedin Veyx

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       prednizolon 21-acetat, deksametazon

Pakovanje:       staklena bočica sa 50 ml, zatvorenagumernim čepom i aluminijskom kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veyx-Pharma GmbH

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/226

 

107. Ime lijeka:            Dermo G spray

Oblik lijeka:     suspenzija za raspršivanje po koži

Aktivna supstanca:       gentamicin i betametazon

Pakovanje:       spray-bočica - limenka s 150 ml suspenzije

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/232

 

108. Ime lijeka:            Dermo spray N

Oblik lijeka:     otopina za dermalnu primjenu

Aktivna supstanca:       kloramfenikol

Pakovanje:       bočica s 150 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/090

 

109. Ime lijeka:            Dervaximyxo SG33

Oblik lijeka:     osušak+otapalo

Aktivna supstanca:       atenuirani virus miksomatoze kunića soj SG33

Pakovanje:       kutija sa 1 bočicom sa po 10 doza; kutija sa 10  bočica sa po 40 doza.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/149

 

110. Ime lijeka:            Desektin EC koncentrat za izradu emulzije

Oblik lijeka:     emulzija

Aktivna supstanca:       tetrametrin, permetrin, piperonil-butoksin

Pakovanje:       boca s 100 ml; boca s 0,5 lit.; boca s 1 lit.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/046

 

111. Ime lijeka:            Dexafort

Oblik lijeka:     injekcijska vodena suspenzija

Aktivna supstanca:       deksametazon natrij fosfat i deksametazon fenilpropionat

Pakovanje:       bočice s 50 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/103

 

112. Ime lijeka:            Digestan

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu upotrebu

Aktivna supstanca:       kalcij karbonat, mgnezij karbonat, atrij hidrogenfosfat dodekahidrat, Natrij dihidro-            genfosfat dih

Pakovanje:       vrećica s 200 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/054

 

113. Ime lijeka:            Diklavet 0,5% premiks

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       diklazuril

Pakovanje:       vrećice osa 1 kg, 5 kg praška, i vreće sa 20 kg  praška-premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/156

 

114. Ime lijeka:            Diluent PE

Oblik lijeka:     tekućina

Aktivna supstanca:       sterilna redestilirana voda

Pakovanje:       bočica sa 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml     i 200 ml diluenta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/277

115. Ime lijeka:            Dindoral SPF vakcina

Oblik lijeka:     liofilizat

Aktivna supstanca:       atenuir. virus hemoragičnog enteritisa purana, soj Domermutj

Pakovanje:       kutija sa 1 bocicom sa po 1000 doza, kutija    sa 10 bočica sa po 1000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/148

 

116. Ime lijeka:            Dinolytic

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       dinoprost trometamin

Pakovanje:       bočica s 5 ml; bočica 10 ml i bočica s 30 ml    otopine za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/164

 

117. Ime lijeka:            Dizevak

Oblik lijeka:     adsorbat vakcina

Aktivna supstanca:       anakultura toksogenih sojevabakterija Cl. perfringens

Pakovanje:       staklena bočica sa 100 ml vakcine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/154

 

118. Ime lijeka:            Dizevak C

Oblik lijeka:     suspenzija-inaktiv.adsorbat vakcina

Aktivna supstanca:       anakultura i antitoksin

Pakovanje:       bočica sa 50 ml (10 doza); 100 ml (20 doza); 250 ml (50 doza); 500 ml (100 doza) vakcine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         6. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/155

 

119. Ime lijeka:            Dolosin-Dexa

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       fenilbutazon, ramifenazon, deksametazon

Pakovanje:       Probodna bočica sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/348

120. Ime lijeka:            Domitor

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       medetomidin u obliku hidroklorida

Pakovanje:       bočica sa 10 ml; bočica sa 20 ml sa gumenim  čepom i alumin. kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/112

 

121. Ime lijeka:            Domosedan

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       detomidin hidroksid i metil-4-hidroksibenzoat

Pakovanje:       bočica po 5 ml i bočica po 20 ml injekcijske  otopine, s gumenim čepom i aluminijskom        kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/113

 

122. Ime lijeka:            Droncit

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       prazikvantel, benzil alkohol, klorabutanol

Pakovanje:       bočica sa 10 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/173

 

123. Ime lijeka:            Droncit tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       prazikvantel

Pakovanje:       2, 20, 50 tableta.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/191

 

124. Ime lijeka:            Drontal Cat

Oblik lijeka:     tableta za mačku

Aktivna supstanca:       pirantel embonat, prazikvantel

Pakovanje:       kartonska kutija u kojoj je blister s 2, 6 i 20 tablet

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/262

 

125. Ime lijeka:            Drontal Plus Flavour

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       febantel,piritel,prazikvantel

Pakovanje:       kutija s 2, 6 i 20 tableta u blister pakiranju

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/174

 

126. Ime lijeka:            Drontal plus, tablete

Oblik lijeka:     tableta

Aktivna supstanca:       prazikvantel, pirantel embonat, febantel

Pakovanje:       kutija s 20 tbl

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/043

 

127. Ime lijeka:            Drontal Puppy

Oblik lijeka:     peroralna suspenzija, za štenad i pse

Aktivna supstanca:       pirantel, febantel

Pakovanje:       bočica od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem s 50 i 100 ml su-       spenzije i brizgaljka od 5 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/263

 

128. Ime lijeka:            Duopath Glisa Verotonix

Oblik lijeka:     test - dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:

Pakovanje:       kutija s 25 testova odvojeno pakiranih u alufoliji.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/206

 

129. Ime lijeka:            Dynamutillin 10%

Oblik lijeka:     premiks za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrigen fumarat

Pakovanje:       vrećica s 1 kg; vreća s 25 kg premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/218

 

130. Ime lijeka:            Dynamutillin 2%

Oblik lijeka:     premiks za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrogen fumarat

Pakovanje:       vrećica s 1 kg; vreća s 10 kg premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/217

 

131. Ime lijeka:            E D S

Oblik lijeka:     vakcina, inaktivirana, uljna

Aktivna supstanca:       imunogeni soj virus sindroma pada nesivosti

Pakovanje:       bočica sa 100 ml (200 doza) i boca sa 500 ml (1000 doza) vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/376

 

132. Ime lijeka:            Econor 1%

Oblik lijeka:     premiks za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       valnemulin

Pakovanje:       Vrećice sa 1 kg; 2,kg i vreće sa 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/214

 

133. Ime lijeka:            Econor 10%

Oblik lijeka:     premiks za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       valnemulin

Pakovanje:       vrećica s 1 kg i 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/215

 

134. Ime lijeka:            Econor 50%

Oblik lijeka:     premiks za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       valnemulin

Pakovanje:       vrećica s 1 kg i 25 kg premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/216

 

135. Ime lijeka:            Ectoband

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik za mačke

Aktivna supstanca:       diazinon (dimpilat)

Pakovanje:       kartonska kutija s 1 antiparazitskim ovratnikom od 35 cm, 14 g u plastičnoj vrećici

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      ICC Laboratories Veterinaires

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/178

136. Ime lijeka:            Ectoband

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik za psa, 65 cm

Aktivna supstanca:       diazinon (dimpilat)

Pakovanje:       kartonska kutija s 1 antiparazitskim ovratnikom od 65 cm, 25 g u plastičnoj vrećici

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      ICC Laboratories Veterinaires

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/177

 

137. Ime lijeka:            Egocin 155

Oblik lijeka:     predmješavina za pripremu ljekovite krmn

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin i sulfamonometoksin natrij

Pakovanje:       vrećica sa 25g; 250g; 1 kg i vreća sa 25 kg  praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/047

 

138. Ime lijeka:            Egocin 20%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin klorid

Pakovanje:       vrećice od 100 g i 1 kg praška, vreće od 25 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/158

 

139. Ime lijeka:            Egocin 5%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin-klorid

Pakovanje:       vrećice sa 25 g i 250 g praška za perorlnu otopinu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/157

 

140. Ime lijeka:            Egocin L. A.

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin u obliku oksitetraciklin-dihidrata

Pakovanje:       staklene bočice sa 50 ml i 100 ml injekcijske   otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/129

141. Ime lijeka:            Ekspedrin

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       amonijev klorid, natrijev benzoat i efedrin

Pakovanje:       vrećica sa 100 g i vrećica sa 500 g

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/229

 

142. Ime lijeka:            Elancoban 100 premiks

Oblik lijeka:     granule, ljekovita predmješavina

Aktivna supstanca:       monenzin u obliku monenzin-natrija

Pakovanje:       vreće s 25 kg premiksa.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Elanco and Eli Lily

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/195

 

143. Ime lijeka:            Engemicin spray

Oblik lijeka:     suspenzija-dermalni sprej

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin klorid

Pakovanje:       limena bočica s 200 ml suspenzije - spreja

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/139

 

144. Ime lijeka:            Engemycin 10%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       bočice s 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/181

 

145. Ime lijeka:            Enrobioflox 10%

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočice sa 50, 100, 500 i 1000 ml peroralne otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/358

 

146. Ime lijeka:            Enrobioflox 5%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočice sa 50 ml i sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/357

 

147. Ime lijeka:            Enroxil 10%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočice sa 50 ml i 100 ml otopine za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/131

 

148. Ime lijeka:            Enroxil 10%

Oblik lijeka:     peroralna otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml i plastična boca sa 1 l otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/132

 

149. Ime lijeka:            Enroxil 15 mg tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       kutija sa 30 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/237

 

150. Ime lijeka:            Enroxil 150 mg tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       kutija sa 20 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/238

 

151. Ime lijeka:            Enroxil 5%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočice sa 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/130

 

152. Ime lijeka:            Enroxil 5%

Oblik lijeka:     prašak za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       Vrećice sa 100 g i 1 kg praška; Vreće sa 25    kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/133

 

153. Ime lijeka:            Enteroferment

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       živi, prirodni soj bakterije mliječno-kiselo  vrenja-Enterococcus faecium

Pakovanje:       vrećice od alu-folije s 150 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Richter Pharma GmbH & Co KG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/362

 

154. Ime lijeka:            Eprinex Pour-On

Oblik lijeka:     otopina za dermalnu primjenu

Aktivna supstanca:       eprinimektin

Pakovanje:       bočice s 250, ml; 1 lit.; boce s 2,5 lit. i 5 lit  otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/327

 

155. Ime lijeka:            Equalan

Oblik lijeka:     pasta

Aktivna supstanca:       ivermektin

Pakovanje:       kutija sa 10 plastičnih štrcaljki od kojih svaka sadržava 6,2 grama paste

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/151

 

156. Ime lijeka:            Eres inyectable

Oblik lijeka:     injekcijsks otopina

Aktivna supstanca:       bromheksidin hidroklorid

Pakovanje:       staklene bočice sa 30 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Laboratorios Calier S.A.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/195

157. Ime lijeka:            Eritromicin 20%

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       eritromicin -tiocijanat

Pakovanje:       vrećice sa 20 g; 25 g; 100 g; 150 g; 200 g; 1 kg; vreća sa 5 kg; 10 kg; 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/337

 

158. Ime lijeka:            Ery-ol

Oblik lijeka:     inaktiv. uljna vak. protiv svinj.vrbanca

Aktivna supstanca:       imunogeni sojevi Erysipelotrix rhusiophiae (E. insidiosa)

Pakovanje:       bočica sa 20 ml=10 doza; bičica sa 50=25 doza ml i bočica sa 100 ml=50 doza inakti-     vrane uljne susp

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/089

 

159. Ime lijeka:            Ery-vac

Oblik lijeka:     suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirana sorbirana lizat-vakcina

Pakovanje:       probodna bočica s 20 ml=10 doza; 50 ml=25 doza i 100 ml=50 dozasuspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/090

 

160. Ime lijeka:            Estrumate

Oblik lijeka:     injek. otopina

Aktivna supstanca:       prostaglandini i njihovi sintetički analozi

Pakovanje:       kartonska kutija s bočicom s klorbutilnim čepom i alum. kapicom sa 10 i 20 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         19. 2. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/035

 

161. Ime lijeka:            Eurican DHPPI2-L

Oblik lijeka:     vakcina za pse

Aktivna supstanca:       liofilizirani atenuirani virusi

Pakovanje:       kartonska kutija s 10 x 1 dozom vakcine;

            kartonska kutija s 50 x 1 dozom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/181

162. Ime lijeka:            Eurican DHPPI2-LR

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       liofilizirani atenuirani virusi

Pakovanje:       kartonska kutija s 10 x 1 i 100 x 1 dozom vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/180

 

163. Ime lijeka:            Excenel

Oblik lijeka:     prašak za izradu injekcijske otopine

Aktivna supstanca:       ceftiofur natrium

Pakovanje:       bočica sa 1g i bočica s 4 g liofiliziranog praška.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/165

 

164. Ime lijeka:            Excenel RTU

Oblik lijeka:     injekcijska ujna suspenzija

Aktivna supstanca:       ceftiofur hidroklorid

Pakovanje:       Staklena bočica s probodnim čepom sa 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/350

 

165. Ime lijeka:            Exspot

Oblik lijeka:     otopina za spot-on primjenu

Aktivna supstanca:       permetrin

Pakovanje:       blister sa 6 pipeta po 1 ml otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/054

 

166. Ime lijeka:            Farm fluid S, dezinficijens

Oblik lijeka:     tekući koncentrat za raskuživanje

Aktivna supstanca:       katranske kiseline i kiseline visokog vrelišta

Pakovanje:       5 lit. i 20 lit.

Izdavanje:

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/189

 

167. Ime lijeka:            Farrowsure Plus B

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirani parvovirus svinja

Pakovanje:       plastične bočice sa 5 (25 ml), 10 (50 ml), 25   (125 ml), 50 (250 ml) i 100 (500 ml) doza       cjepiva

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/374

 

168. Ime lijeka:            Fascoverm

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       klozantel

Pakovanje:       bočica sa 100 ml i 250 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/134

 

169. Ime lijeka:            Fascoverm Plus

Oblik lijeka:     suspenzija za p.o. primjenu

Aktivna supstanca:       klozantel, mebendazol

Pakovanje:       plastična boca s 1 lit. suspenzije, Plastič-          boca s 2,5 lit. suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-00/048

 

170. Ime lijeka:            Felocell CVR

Oblik lijeka:     osušak + otapalo

Aktivna supstanca:       živi, atenuirana vakcina s virusom panleuko-     penije mačaka

Pakovanje:       kutija s 25 bočica (doza) vakcine i 25 bočica   diluenta (1 ml)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/107

 

171. Ime lijeka:            Ferrum Lek

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       trovalentno željezo

Pakovanje:       bočica s po 50 ml otopine; bočica sa 250 ml    otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/098

 

172. Ime lijeka:            Finadyne 5%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       fluniksin

Pakovanje:       bočica s 50 ili s 100 ml injekcijsk otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/250

 

173. Ime lijeka:            First doze CPV

Oblik lijeka:     tekuća živa virusna vakcina za i/m i sc.

Aktivna supstanca:       tekuća živa virusna vakcina za i/m i sc. pri-       mjenu

Pakovanje:       bočica s 10 doza vakcine i kutija s 50 ampula sa po 1 dozom vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/206

 

174. Ime lijeka:            FirstDose CV

Oblik lijeka:     tekuća inaktivirana virusna vakcina

Aktivna supstanca:       tekuća inaktivirana virusna vakcina

Pakovanje:       kutija s 50 bočica sa po 1 dozom (1 ml)          vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/207

 

175. Ime lijeka:            Flavomycin 40

Oblik lijeka:     netop.prašak za izradu krmne smjese

Aktivna supstanca:       flavofosfolipol

Pakovanje:       vreća sa 25 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/220

 

176. Ime lijeka:            Flavomycin 80

Oblik lijeka:     prašak za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       flavofosfolipol

Pakovanje:       25 kg;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/219

 

177. Ime lijeka:            Flogocid mast

Oblik lijeka:     mast

Aktivna supstanca:       polivalentni bakterijski filtrat, borna kiselina      kiniofon

Pakovanje:       aluminijska tuba s 20 g; 50 g; 75 g masti

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/221

 

178. Ime lijeka:            Floron 10%

Oblik lijeka:     otopina za p.o. primjenu

Aktivna supstanca:       fluorfenikol

Pakovanje:       bočica sa 100 ml i plastična boca sa 1 lit.         otopine s mjericom za doziranje

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         24. 5. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/069

 

179. Ime lijeka:            Floron inj.

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       fluorfenikol

Pakovanje:       bočica s 50 ml i sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         24. 5. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/068

 

180. Ime lijeka:            Floron premiks

Oblik lijeka:     premiks za pripremu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       fluorfenikol

Pakovanje:       vrećice i lastični lončići sa 100 g i 1 kg, te        vreće sa 10 kg premiksa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         24. 5. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/070

 

181. Ime lijeka:            Flubactin 10%

Oblik lijeka:     prašak vodotopljivi i za pripr. ljekovit

Aktivna supstanca:       flumekvin

Pakovanje:       kutija sa dvije vrećice po 50 g, vrećica sa 100 g          i 1 kg, vreće sa 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/159

 

182. Ime lijeka:            Flubactin 20%

Oblik lijeka:     otopina za peroralnu primjenu u vodi za

Aktivna supstanca:       flumekvin

Pakovanje:       bočice 100 ml, plastične boce 1 l s mjericom   za doziranje

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         2. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/154

183. Ime lijeka:            Flumesiva 10%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       flumekvin

Pakovanje:       kutija sa 10 vrećica x 100 g; kutija sa 5 vre-    ćica x 1 kg praška topljivog u vodi

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios,S.A.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/200

 

184. Ime lijeka:            Flumesyva liquid 20%

Oblik lijeka:     otopina za primjenu u vodi za piće

Aktivna supstanca:       flumekvin

Pakovanje:       bočice i boce od neprovidnog polietilena sa     po 100 ml; 500 ml; 1000 ml i 5000 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios,S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/363

 

185. Ime lijeka:            Flumesyva oral paste

Oblik lijeka:     pasta za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       flumekvin

Pakovanje:       bočica od žutog stakla sa 150 g paste

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios, S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/364

 

186. Ime lijeka:            Folligon

Oblik lijeka:     osušak + otapalo

Aktivna supstanca:       serumski gonadotropin

Pakovanje:       kutija s 5 bočica po 100 i.j. PMSG i 5 bočica s 5 ml diluenta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/106

 

187. Ime lijeka:            Foricoat NL

Oblik lijeka:     konc. otopina, zakiseljivač

Aktivna supstanca:       sorbatna, mravlja, octena mliječna, propion-    ska, limunska i dr. kiseline

Pakovanje:       plastični spremnici sa 10 i 25 litara

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Selko B.V. Nizozemska

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/377

 

188. Ime lijeka:            Forte

Oblik lijeka:     otopina za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       kalijev klorid, bakrov sulfat, kalcijev klorid,     magnezijev klorid, cinkov sulfat, kobaltov        klorid, v

Pakovanje:       kartonska kutija s plastičnom bočicom od 15   ml otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Dalmed d.o.o. Split

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/365

 

189. Ime lijeka:            Forticlina Retard

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       bočice od smeđeg stakla s gumenim čepom     i aluminijskom kapicom sa 20, 50 i 100 ml.      injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios, S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/362

 

190. Ime lijeka:            Fronteline spot-on L

Oblik lijeka:     otopina za velike pse

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       kartonska kutija sa 1,3, ili 6 pipeta po 2,68 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         10. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/163

 

191. Ime lijeka:            Fronteline spot-on M

Oblik lijeka:     otopina za srednje velike pse

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       3 pipete po 1,34ml i 1 pipeta s 1,34 ml;

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         10. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/162

 

192. Ime lijeka:            Fronteline spot-on S

Oblik lijeka:     otopina za male pse i štenad

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       kartonska kutija u kojoj je 1, 3 ili 6 pipeta       sa po 0,67 ml.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         10. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/161

 

193. Ime lijeka:            Frontline Spot On Dog XL

Oblik lijeka:     otopina za spot-on primjenu

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       Frontline Spot-on KL pipeta s 4,02 ml; kar-    tonska kutija s 1 ili 2 blister-pločice s 3 pi-       pete po 4,02 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/179

 

194. Ime lijeka:            Frontline spot-on Cat

Oblik lijeka:     otopina za mačku

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       kutija u kojoj je 1, 3 ili 6 pipeta sa po 0,5 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         10. 6. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/164

 

195. Ime lijeka:            Frontline spray

Oblik lijeka:     otopina

Aktivna supstanca:       fipronil

Pakovanje:       spray bočica sa 100 ml, 250 ml i 500 ml

Izdavanje:        slobodna prodaja

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/200

 

196. Ime lijeka:            Fuvicin

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin klorid, sulfamonometoksin         natrij, Vit.A, Vit, D3, Vit.E acetat, Vit. B1,      B2, B6, B12

Pakovanje:       plastični lončić sa 100g praška; vrećica sa        100 g i 1 kg praška za peroralnu otopinu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/135

 

197. Ime lijeka:            Gabon PA 92

Oblik lijeka:     drveni listić

Aktivna supstanca:       acrinatrium

Pakovanje:       1 zataljena papirnara vrećica s 50 drvenih        listića i jedan uzorak kvačice

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vyskumny ustav včelarsky

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/194

 

198. Ime lijeka:            Gamacid D koncenentrat

Oblik lijeka:     emulzijski koncentrat

Aktivna supstanca:       diazinon (=dimpilat)

Pakovanje:       zelene polietilenske boce s 100 ml i sa 1000    ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/349

 

199. Ime lijeka:            Gentamicin 10%

Oblik lijeka:     prašak za izradu peroralne otopine

Aktivna supstanca:       gentamicin

Pakovanje:       plastična posuda sa 100 g i 1kg praška za        peroralnu topinu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/176

 

200. Ime lijeka:            Gentamicin 5%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       gentamicin-sulfat

Pakovanje:       bočica s 100 ml; kutija sa 12 bočica po 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/222

 

201. Ime lijeka:            Gentamicin 8%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       gentamicin u obliku sulfata

Pakovanje:       bočice sa 100 mlinjekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/160

 

202. Ime lijeka:            Gentamicin 8%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       gentamicin

Pakovanje:       kutija s bočica po 10 ml; kutija s 10 bočica      po 20 ml; kutija s 4 bočice po 50 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/175

 

203. Ime lijeka:            Gentamicin dozer

Oblik lijeka:     otopina za p.o. primjenu

Aktivna supstanca:       gentamicin

Pakovanje:       dozator bočica sa 120 ml otopine u kojoj je     600 mg gentamicina

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/223

 

204. Ime lijeka:            Gentamicin Pig Pump

Oblik lijeka:     otopina za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       gentamicin

Pakovanje:       kartonska kutija s bičicom sa 135 ml otopine,  dozatorom i somdom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/102

 

205. Ime lijeka:            Gentamicin-P

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       gentamicin

Pakovanje:       vrećice sa 50 g; 100 g; 500 g i 1 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/136

 

206. Ime lijeka:            Geokorton spray

Oblik lijeka:     sprej-suspenzija za vanjsku upotrebu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       limenka suspenzije spreja sa 150 ml i 300 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/338

 

207. Ime lijeka:            Geomicin + vitamini

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       kutija s 4 tablete od 250 mg u aluminijskoj       foliji

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/339

 

208. Ime lijeka:            Geomycin 20%

Oblik lijeka:     prašak za pripremu peroralne otopine

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin klodid

Pakovanje:       vrećica s 1 kg, 5 kg i 25 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/340

209. Ime lijeka:            Geomycin 5,5%

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin hidroklorid

Pakovanje:       100 g, 150 g, 200 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/301

 

210. Ime lijeka:            Geomycin F

Oblik lijeka:     tablet, pjenušava za i/ut primjenu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/302

 

211. Ime lijeka:            Geomycin L

Oblik lijeka:     10% otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin u obliku hidroklorida

Pakovanje:       bočica s 50 ml i 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/224

 

212. Ime lijeka:            Geomycin prašak s dezinficijensom

Oblik lijeka:     prašak za p.o. primjenu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin, klorheksidin diglukonat

Pakovanje:       bočica sa 20 g praška i vrećice sos 100 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/207

 

213. Ime lijeka:            Geomycin prašak za nesilice

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       OTC, vit. A, D3, E, nikotinamida, Ca panto-   tenat, vit. B2, vit. K, B12

Pakovanje:       20 g, 100 g, 200 g, 1000 g.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/119

 

214. Ime lijeka:            Geomycin retard 20%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       boca s 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/187

 

215. Ime lijeka:            Geotilin P

Oblik lijeka:     ljekoviti dodatak

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin, tiamulin

Pakovanje:       200 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/266

 

216. Ime lijeka:            Geotrim P

Oblik lijeka:     ljekoviti dodatak

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin, trimetoprim, sulfadimidin

Pakovanje:       200 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/265

 

217. Ime lijeka:            Gumbokal

Oblik lijeka:     inaktivirana ulj.suspenzija

Aktivna supstanca:       virus gumborske bolesti inaktiviran formal-       dehidom

Pakovanje:       bočica sa 100 ml (200 doza) i bočica sa 500 ml          1000 doza) vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/157

 

218. Ime lijeka:            Gumbokal IM Forte SPF

Oblik lijeka:     lifilizirana vakcina za piliće

Aktivna supstanca:       živi atenuirani virus zarazne bolesti burze          pilića

Pakovanje:       kutija s 10 bočica po 1000 doza; kutija s 10    bočica s 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/352

 

219. Ime lijeka:            Gumbokal IM SPF

Oblik lijeka:     liofilizat + otapalo.

Aktivna supstanca:       liofilizirana vakcina protiv gumborske bolesti    za piliće

Pakovanje:       kutija s 10 bočica x 1000 doza; kutija s 10      bočica x 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/091

 

220. Ime lijeka:            Gumbokal SPF

Oblik lijeka:     liofilizat, vakcina

Aktivna supstanca:       atenuirani živi virus gumborske bolesti

Pakovanje:       kutija s 10 bočica sa po 1000 doza; kutija sa   10 bočica sa po 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/156

 

221. Ime lijeka:            Gumpeskal

Oblik lijeka:     inaktivirana uljna suspenzija

Aktivna supstanca:       inakt. virus gumborske i newcastlske bolesti

Pakovanje:       bočica sa 100 ml (200 doza); boca sa 500 ml (1000)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/158

 

222. Ime lijeka:            Gumpeskal + IB

Oblik lijeka:     inaktivirana ulja vakcina

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus newcastleske i gumborske      bolesti i zaraznog bronhitisa kokoši

Pakovanje:       boca sa 500 ml (1000 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/273

 

223. Ime lijeka:            Gumpeskal +IB+EDS

Oblik lijeka:     inaktivirana uljna virusna vakcina

Aktivna supstanca:       inaktivirani virusi gumborske i newcastleske     bolesti

Pakovanje:       boca sa 100 ml= 200 doza i boca sa 500 ml    (1000 doza) inakt. uljne suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/092

 

224. Ime lijeka:            Gynobiotic

Oblik lijeka:     pjenušave tablete za intrauterinu primjenu

Aktivna supstanca:       neomicin; oksitetraciklin

Pakovanje:       18 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/108

 

225. Ime lijeka:            Hemoscon

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       natrijev naftionat ili naftionin

Pakovanje:       staklene bočice s gumenim čepom i alumi-       nijskom kapicom sa 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/258

 

226. Ime lijeka:            Hibisept

Oblik lijeka:     prašak za dermalnu primjenu

Aktivna supstanca:       klorheksidin hidroklorid

Pakovanje:       plastična bočica sa 15, 50 i 100 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/341

 

227. Ime lijeka:            Hibistrep

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       streptomicin-sulfat, klorheksidi-klorid

Pakovanje:       kutija s vrećicama s 10x20 g praška i vrećica   s 1000 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/078

 

228. Ime lijeka:            Hyoresp vakcina

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcijsku primjenu

Aktivna supstanca:       inaktivirana kultuta Mycoplasma hyopneu-       moniae

Pakovanje:       bobice sa 20 ml (10 doza), 100 ml (50 doza)   i 200 ml (100 doza) vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/369

 

229. Ime lijeka:            Hyperox

Oblik lijeka:     conc. dezinficijens

Aktivna supstanca:       peroksioctena kisekina, vodikov peroksid i      octena kiselina

Pakovanje:       5 lit i 20 lit.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/188

 

230. Ime lijeka:            Hypophysan

Oblik lijeka:     otopina za injekciju

Aktivna supstanca:       ekstrakt stražnjeg režnja hipofize-oksitocin

Pakovanje:       kutija s 5 ampula po 5 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/208

 

231. Ime lijeka:            Hystrecin

Oblik lijeka:     prašak za pripremu injekcije

Aktivna supstanca:       streptomicin

Pakovanje:       1 bočica sa 5 g praška, 50 bočica sa 1 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/342

 

232. Ime lijeka:            Ilinon plus

Oblik lijeka:     prašak za pripremu peroralne otopine

Aktivna supstanca:       nalidiksinska kiselina, neomicin

Pakovanje:       plastična posuda sa 100 g; plastična posuda     sa 1 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/109

 

233. Ime lijeka:            Indexel

Oblik lijeka:     implantat

Aktivna supstanca:       Integralni elektronički sklop – mikročip

Pakovanje:       kutija sa 10 mikročipova i 10 aplikatora

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/383

 

234. Ime lijeka:            Ingelvac PRRS-KV

Oblik lijeka:     emulzija za injekcijsku primjenu

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus reproduktivnog i respira-        tornog sindroma svinja

Pakovanje:       kutija s 1 bočicom sa 10 ml (5 doza) i kutija    s 1 bočicom sa 50 ml (25 doza) vakcine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Boeringer Ingelheim Vetmedica

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/376

235. Ime lijeka:            Inmodulen

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirani Propionibacterium granulosum

Pakovanje:       bočice od smeđeg stakla sa 10 ml, 20 ml, 50 ml          i 100 ml injekcijske suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Laboratorios Calier S.A.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/196

 

236. Ime lijeka:            Inmunair 17,5

Oblik lijeka:     suspenzija za primjenu u vodi za piće

Aktivna supstanca:       inaktivirane stanice Propionibacterium acnes i lipopolisaharid is stanica E. coli

Pakovanje:       plastične bočice u kojima je 50 ml, 100 ml,      250 ml i 500 ml suspenzije za p.o. primjenu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Laboratorios Calier S.A.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/197

 

237. Ime lijeka:            Inorgan

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       aluminijev subsalicilat, sulfaguanidin, tanin

Pakovanje:       kutija s plastičnom vrećicom u kojoj je 200 g   praška; kutija sa 100 g praška za mele

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/379

 

238. Ime lijeka:            Intertocine - S

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       oksitocin

Pakovanje:       bočice s brombutilnim čepom i alum. kapi-                  com s 5, 10, 25 i 50 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/297

 

239. Ime lijeka:            Iverktin 1%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ivermektin

Pakovanje:       bočica s 50 ml; 100 ml; 250 i 500 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/260

 

240. Ime lijeka:            Ivomec Super

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ivermektin i klorsulon

Pakovanje:       bobice sa po 50, 200, 500 ml i 1 litra injek-   cijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/328

 

241. Ime lijeka:            Kalcij Lek

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       kalcijev boroglukonat

Pakovanje:       plastična bočica sa 250 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/097

 

242. Ime lijeka:            Ketaminol 10

Oblik lijeka:     injekcijska vodena otopina

Aktivna supstanca:       ketaminol

Pakovanje:       staklena bočica s brombutilnim čepom i alu.     kapicom s 20 ml injek. otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/356

 

243. Ime lijeka:            Ketaminol 5

Oblik lijeka:     injekcijska vodena otopina

Aktivna supstanca:       ketamin u obliku ketamin hidroklorida

Pakovanje:       staklena bočica sa brombutil čepom i alum.      kapicom s 20 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/355

 

244. Ime lijeka:            Ketofen

Oblik lijeka:     10% injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ketoprofen

Pakovanje:       bočice s po 10 ml; 50 ml i 100 ml injekcijske   otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/069

 

245. Ime lijeka:            Ketofen 1%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       ketoprofen

Pakovanje:       bočica s 20 ml, bočica sa 50 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/068

 

246. Ime lijeka:            Ketofen 10 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       ketoprofen

Pakovanje:       kutija sa 1 i 5 aluminijsko-plastičnih blistera      sa po 10 tbl. x 10 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/071

 

247. Ime lijeka:            Ketofen 20 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       ketoprofen

Pakovanje:       kutija s 1 i 5 aluminijsko-plastičnih blistera       sa po 10 tbl. x 20 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/072

 

248. Ime lijeka:            Ketofen 5 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       ketoprofen

Pakovanje:       kutija s 1 i 5 aluminijsko-plastičnih blistera       sa po 10 tbl. x 5 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/070

 

249. Ime lijeka:            Kiltix L

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik

Aktivna supstanca:       propoksur, flumetrin

Pakovanje:       kutija s jednim antiparazitskim ovratnikom        od 66 cm i 1,013 g

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/171

 

250. Ime lijeka:            Kiltix M

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik

Aktivna supstanca:       propoksur, flumetrin

Pakovanje:       kutija sa jednim antiparazitskim ovratnikom      dužine 48 c. i 30,2 g

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/170

 

251. Ime lijeka:            Kiltix S

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik

Aktivna supstanca:       propoksur,flumetrin

Pakovanje:       kutija s jednom antiparazitskom ogrlicom

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/169

 

252. Ime lijeka:            Klavuxil

Oblik lijeka:     injekcije uljna suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       staklena bočica s aluminijskom kapicom s        20 ml i s 100 ml injekcijske suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/225

 

253. Ime lijeka:            Klavuxil

Oblik lijeka:     susp. za i/mam primjenu

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina.

Pakovanje:       brizgalica od polietilena niske gustoće s 3 g      proizvoda. kartonska kutija s 12 i 24 brizga-    lice

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/259

 

254. Ime lijeka:            Kloksafort LC

Oblik lijeka:     suspenzija za i/mam primjenu

Aktivna supstanca:       kloksacilin

Pakovanje:       kutija s 4 injektora po 10 ml; kutija s 12          injektora po 10 ml; kutija s 50 injektora po      10 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/161

 

255. Ime lijeka:            Kloksavet M

Oblik lijeka:     intramamarna susp. za krave u laktaciji

Aktivna supstanca:       kloksacilin i prednizolon

Pakovanje:       kutija sa 12 injektora po 5 ml suspenzije za      intramamarnu primjenu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/330

 

256. Ime lijeka:            Kokciprol

Oblik lijeka:     otopina za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       amprolijev hidroklorid

Pakovanje:       plastična bočica sa 140 ml otopine; plastična    bočica sa 1000 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 8. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/214

 

257. Ime lijeka:            Kokciprol

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       amprol

Pakovanje:       vrećica sa 900 g praška; vrećica sa 5 kg pra-  ška; vreća sa 5 i 20 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 8. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/215

 

258. Ime lijeka:            Laksans

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       magnezijev sulfat

Pakovanje:       vrećica sa 500 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/343

 

259. Ime lijeka:            Lekaseptal

Oblik lijeka:     mast

Aktivna supstanca:       eukaliptusovo ulje, ružmarinovo ulje, kam-       for, mentol, lovorovo ulje klorofil.

Pakovanje:       plastična posuda sa 350 g masti; plastična        tuba s 100 g masti

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/233

 

260. Ime lijeka:            Lekomicin-P

Oblik lijeka:     otopina za primjenu u vodi za piće

Aktivna supstanca:       linkomicin i gentamicin

Pakovanje:       bočica 140 ml otopine; bočica s 980 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/115

261. Ime lijeka:            Lekomycin- P

Oblik lijeka:     prašak za pripremu peroralne otopine

Aktivna supstanca:       linkomicin, gentamicin

Pakovanje:       kartonska kutija sa 10 vrećica sa po 50 g        praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/114

 

262. Ime lijeka:            Lekomycin-A

Oblik lijeka:     otopina za primjenu u vodi za piće

Aktivna supstanca:       linkomicin i gentamicin

Pakovanje:       plastična bočica s 140 ml otopine; plastična     boca s 980 ml konc. otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/112

 

263. Ime lijeka:            Lekomycin-A

Oblik lijeka:     prašak za pripremu peroralne otopine

Aktivna supstanca:       linkomicin i gentamicin

Pakovanje:       kutija s 10 vrećica sa po 50 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/113

 

264. Ime lijeka:            Leucorifelin

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       liofil. komponente atenuir.virusa panleuko-       penije mačaka

Pakovanje:       bočica sa 1 dozom, bočica sa 10 doza; boca   sa 50 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         16. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/131

 

265. Ime lijeka:            Leukocell 2

Oblik lijeka:     injekcijska vodena suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus antigena (ABC) leukemije       mačke

Pakovanje:       kutija s 50 bočica sa po 1 dozom vakcine od   1 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/104

266. Ime lijeka:            Linco- spectin 44

Oblik lijeka:     predmješavina za izradbu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       lincomicin, spektinomicin

Pakovanje:       polietilensko-aluminijske vrećice s 1 kg; 5 kg; višeslojne papirnate vreće s 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/171

 

267. Ime lijeka:            Linco- spectin SS

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       linkomicin, spektomicin

Pakovanje:       Probodna bočica s 50 ml i 100 ml otopine za   injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/169

 

268. Ime lijeka:            Lincocin 40%

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       linkomicin

Pakovanje:       plastična posuda sa 150 g i sa 1,5 kg vodo-     topljivog praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/167

 

269. Ime lijeka:            Lincocin SS

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       linkomicin hidroklorid monohidrat

Pakovanje:       staklena bočica sa 59 ml i 100 ml otopine za    injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/166

 

270. Ime lijeka:            Lincolin fotre-S

Oblik lijeka:     otopina za intramamarnu primjenu

Aktivna supstanca:       linkomicin hidroklorid i neomicin sulfat

Pakovanje:       kutija s 25 injektora po 10 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/351

 

271. Ime lijeka:            Lincomix 44

Oblik lijeka:     predmješavina za izradbu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       linkomicin

Pakovanje:       polietilenslo-aluminijske vrećice sa po 1 kg;     5 kg; višeslojne papirnate vreće po 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/168

 

272. Ime lijeka:            Linco-spectin 100

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       linkomicin, spektinomocin

Pakovanje:       polietilenska kutija sa 150 g praška.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pharmacia Enterprises S.A.

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/170

 

273. Ime lijeka:            Linkomicin

Oblik lijeka:     otop.za injekcije

Aktivna supstanca:       linkomicin

Pakovanje:       kutija s 10 bočica po 20 ml sterilne otopine;     kutija s 4 bočice po 50 ml ster. otop.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/116

 

274. Ime lijeka:            Linkomicin 110 N

Oblik lijeka:     predmješavin za pripremu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       linkomicin

Pakovanje:       plastična posuda od 1 kg; vreća od 10 kg i      plast. posuda a 5 vrećica od 1 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/117

 

275. Ime lijeka:            Linkomicin F

Oblik lijeka:     suspenzija za i/mam primjenu za krave u

Aktivna supstanca:       linkomicin, neomicin, deksametazon fosfat

Pakovanje:       kutija s 20 injektora sa 10 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/110

 

276. Ime lijeka:            Livacox Q

Oblik lijeka:     vodena suspenzija oocista

Aktivna supstanca:       atenuirane linije oocista kokcidija četiri vr-       ste Eimeria

Pakovanje:       kartonska kutija s 10 bočica sa po 10 ml         (10 x 1.000 doza); kartonska kutija s 10         bočica sa po 50 ml (10 x 5.000 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Biopharm

Datum isteka reg.         17. 9. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/190

 

277. Ime lijeka:            Livacox T

Oblik lijeka:     vakcina protiv kokcidioze u tov. pilića

Aktivna supstanca:       suspenziju atenuiranih kokcidija vrsta:   E. acervulina, E. maxima, Etenella.

Pakovanje:       kartonska kutija s 10 plastičnih bočica po        10 ml (10.000 doza); kartonska kutija s 10      plastičnih bočica po 50 ml (50.000 doza).

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Biopharm

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/260

 

278. Ime lijeka:            Longisept

Oblik lijeka:     gel

Aktivna supstanca:       bizmut-subgalat

Pakovanje:       tuba sa 150 g gela.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/100

 

279. Ime lijeka:            Lotagen koncetrat

Oblik lijeka:     otopina

Aktivna supstanca:       polikrezulen

Pakovanje:       bočice sa 100 ml i boce sa 1000 ml koncen-   trirane otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/179

 

280. Ime lijeka:            Lotagen-gel

Oblik lijeka:     gel

Aktivna supstanca:       polikrezulen

Pakovanje:       kutija sa 10 tuba x 20 g; kutija sa 10 tuba x     100 g gela

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/178

 

281. Ime lijeka:            Lysvulpen

Oblik lijeka:     mamac s cjepivom protiv bjesnoće

Aktivna supstanca:       atenuirani virus bjesnoće

Pakovanje:       1 kutija s 20 doza; Pakiranje 30 x 20 doza      (600 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 8. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/216

 

282. Ime lijeka:            M+PACK vakcina

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija

Aktivna supstanca:       inaktivirana kultura Mycoplasma hyiopneu-      moniae

Pakovanje:       kutija s jednom bočicom s 50 doza vakcine     (50 ml); kutija s jednom bočicom sa 100         dozavakcine (100 ml) i kutija s jednom bo-  čicom sa 200 doza (200 ml)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/333

 

283. Ime lijeka:            Marbocyl 10%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       marbofloksacin

Pakovanje:       bočice od smeđeg stakla sa 10.20,50,100, ili   250 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/223

 

284. Ime lijeka:            Marikal SPF

Oblik lijeka:     vakcina, liofilizat

Aktivna supstanca:       liofilizorani živi virus purana (HPV). herpes,      soj FC 126,

Pakovanje:       kutija s 10 bočica sa po 1000 doza vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/159

 

285. Ime lijeka:            Mastidry

Oblik lijeka:     i/mam suspenzija za krave u suhostaju

Aktivna supstanca:       kloksacilin i ampicilin

Pakovanje:       kutija s 24 i 120 polietilenskih injektora vi-       soke gustoće sa po 7 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/258

 

286. Ime lijeka:            Mastijet fort

Oblik lijeka:     suspenzija za intramamarnu primjenu

Aktivna supstanca:       tetraciklin-hidroklorid; neomicin sulfat

Pakovanje:       kutija s 20 injektora/brizgalica s 8 g suspen-     zije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/104

 

287. Ime lijeka:            Mastimyxin

Oblik lijeka:     suspenzija-injektor za i/mamarnu primj.

Aktivna supstanca:       polimiksin-B sulfat

Pakovanje:       kutija s 1 i 100 injektora s po 10 ml i/mam       suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/349

 

288. Ime lijeka:            Mastiquick

Oblik lijeka:     i/mam suspenzija za krave u laktaciji

Aktivna supstanca:       prokain penicilin, streptomicin sulfat, neo-        micin sulfat i prednioolon.

Pakovanje:       intramamarni injektor s 5 g suspenzije; kar-      tonska kutija s 12 i 24 jedinična pakiranja

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/257

 

289. Ime lijeka:            Maxiban 160

Oblik lijeka:     predmješavina za izradbu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       narazin, nikarbazin

Pakovanje:       vreće sa 25 kg predmješavine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Elanco and Eli Lily

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/077

 

290. Ime lijeka:            Menbuton-Werfft

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       menbuton

Pakovanje:       bočica sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         29. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/144

 

291. Ime lijeka:            Metricure

Oblik lijeka:     susp. za i/uter primjenu

Aktivna supstanca:       cefapirin

Pakovanje:       kutija s 10 injektora s 19 g suspenzije, 10        katetera i 10 rukavica za jedokratnu uporabu

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/344

 

292. Ime lijeka:            Minerasol

Oblik lijeka:     infuzijska otopina

Aktivna supstanca:       minerali

Pakovanje:       probodna bočica sa 100 ml. injekcijske           otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Richter Pharma GmbH & Co KG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/363

 

293. Ime lijeka:            Mivil

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       magnezij, fosfor, kalcij, željezo, bakar, ko-      balt, selen jod

Pakovanje:       kutija sa 25 tableta; kutija s 50 tableta

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/099

 

294. Ime lijeka:            Mondolar 10%

Oblik lijeka:     granulat, predmješ. za ljekov. živ. hran

Aktivna supstanca:       monenzin-natrij

Pakovanje:       višeslojne vreće sa 25 kg granulata.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/371

 

295. Ime lijeka:            Monil 5%

Oblik lijeka:     suspenzija za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       abendazol

Pakovanje:       bočice i boce sa po 200 ml, 500 ml i 1000 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/331

 

296. Ime lijeka:            Monil bolusi

Oblik lijeka:     bolusi

Aktivna supstanca:       albendazol

Pakovanje:       kutija s 24 bolusa;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/216

297. Ime lijeka:            Monil tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       abendazol

Pakovanje:       kutija s 50 tableta;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/217

 

298. Ime lijeka:            Narketan 10

Oblik lijeka:     injekcijska otopina, anestetik

Aktivna supstanca:       ketamin u obliku ketamin-klorida

Pakovanje:       kutija s 5 bočica x 10 ml; kutija s 1 bočicom    x 50 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/350

 

299. Ime lijeka:            Neguvon

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       metriofonat

Pakovanje:       100g; 1000g (priložena žličica sadržava 15 g   praška)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/046

 

300. Ime lijeka:            Neo-Mi-A-P

Oblik lijeka:     elektuarij

Aktivna supstanca:       željezo, bakar, kobalt, jod, cink, mangan, er-   gokalciferol, nikotinamid, riboflavin, cijano-            kobalamin

Pakovanje:       tuba s 100 g elektuarija

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/230

 

301. Ime lijeka:            Neociklin miks

Oblik lijeka:     predmješavina za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin, neomicin

Pakovanje:       vrećice s 200 g i 1000 g; natron vreće s 5 kg   i 25 kg predmješavine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/150

 

302. Ime lijeka:            Neopen

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       prokain benzilpenicilin, neomicin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml i 250 ml injekcijske suspen-  zije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/108

 

303. Ime lijeka:            Neopitroid EC 20

Oblik lijeka:     emulzija

Aktivna supstanca:       permetrin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml i 1000 ml koncentrata za       pripremu emulzije s vodom

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/303

 

304. Ime lijeka:            Nilverm granule

Oblik lijeka:     granule

Aktivna supstanca:       tetramizol klorid

Pakovanje:       bočica sa 10x 15 g i 1x150 g granula

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/271

 

305. Ime lijeka:            Nilverm injekcije

Oblik lijeka:     otopina za injekcije za peroralnu uporabu

Aktivna supstanca:       levamizol-klorid

Pakovanje:       bočice 80 i 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/270

 

306. Ime lijeka:            Nilverm tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       tetramizol hidroklorid

Pakovanje:       tablete 24 x 1 g

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/269

 

307. Ime lijeka:            Nilzan

Oblik lijeka:     bolusi

Aktivna supstanca:       oksiklozanid; tetramizol klorid

Pakovanje:       kutija sa 14 bolusa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/333

 

308. Ime lijeka:            Nilzan

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       oksiklozanid, tetramizol-klorid

Pakovanje:       Smeđa staklena bočica sa 50 tableta. 50          tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/204

 

309. Ime lijeka:            Nobi-Vac DHPPI

Oblik lijeka:     liofil. vakcina + otapalo za psa

Aktivna supstanca:       virus štenećaka, hepatitisa, parvoviroze i pa-    rainfluence

Pakovanje:       kutija s 5, 10, 25 i 50 staklenih bočica x 1       doza vakcine i otapalo

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/345

 

310. Ime lijeka:            Nobi-Vac Tricat

Oblik lijeka:     liof. vakcina + otapalo

Aktivna supstanca:       atenuirani liofilizirani virus mačjeg herper-         virusa, kalicivirusa i panleukopenije

Pakovanje:       kutija s 10 staklenih bočica x 1 doza; kutija      s 50 bočica x 1 doza vakcine i bočicama di-    luenta od 1 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/346

 

311. Ime lijeka:            Nobilis Gumboro D78

Oblik lijeka:     Liofilizat za pripmjenu u vodi za piće

Aktivna supstanca:       atenuirani virus zarazne bolesti burze soj 78

Pakovanje:       staklene bočice sa 1000, 2500 ili 5000 doza.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/184

 

312. Ime lijeka:            Nobilis RT inac.

Oblik lijeka:     vakcina za kokoši i purane

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus ptičjeg rinotraheitisa    (ARTV) soj BUT1#8544

Pakovanje:       bočice os polietilen-terefata s gumenim če-      pom i alumnijskom kapicom sa po 500 ml        – 1000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/187

 

313. Ime lijeka:            Nobilis RTV 8544

Oblik lijeka:     vakcina za kokoši

Aktivna supstanca:       etenuirani virus rinitraheitisa purana

Pakovanje:       10 staklenih bočica sa 1000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/188

 

314. Ime lijeka:            Nobivak Lepto

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       inaktivirane vrste Leptospirae interrogans

Pakovanje:       kutija s 10 i 50 bočica (doza) vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/257

 

315. Ime lijeka:            Novacoc forte

Oblik lijeka:     otopina za intravensku infuziju

Aktivna supstanca:       glukoza monohidrat, kofein, natrij metami-       zol, kalcij glukonat, magnezij glukonat

Pakovanje:       probodna bočica sa 250 ml infuzijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Richter Pharma GmbH & Co KG

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/086

 

316. Ime lijeka:            Nozecid

Oblik lijeka:     otopina

Aktivna supstanca:       jod, kalijev jodid, tinktura propolisa i dr.

Pakovanje:       plastična bočica sa 100 ml otopine s kapalj-    kom.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Dalmed d.o.o. Split

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/366

 

317. Ime lijeka:            Nuflor

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       fluorfenikol

Pakovanje:       staklena bočica s gumenim čepom i alum.         kapicom po 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/190

 

318. Ime lijeka:            Nutricin Sulfa 140

Oblik lijeka:     predsmjesa za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin klorid, neomicin sulfat, sulfa-      dimidin, sulfaguanidin

Pakovanje:       200 g; 1000 g; 5 kg i 25 kg.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/230

 

319. Ime lijeka:            One Shot

Oblik lijeka:     osušak + otapalo

Aktivna supstanca:       inaktivirana kultura i detoksicirani leukotok-   sin Psteurela haemolytica soj NO 1009

Pakovanje:       kutija sa staklenim bočicama s 5 (10 ml), 10    (20 ml) i 50 (100 ml) doza vakcine i pripa-      dajućeg diluenta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/106

 

320. Ime lijeka:            Oo-cide dezinficijens

Oblik lijeka:     vodotopljivi prašak i zrnca

Aktivna supstanca:       amonijak, amonij klorid, natrij hidroksid

Pakovanje:       3,1 kg

Izdavanje:

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/187

 

321. Ime lijeka:            Optivermin tbl.

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       Fenbendazol i prazikvantel

Pakovanje:       blister sa 10, 20 tableta; bočica sa 50 tableta; bočica sa 100 tableta

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/225

 

322. Ime lijeka:            Orbenin DC

Oblik lijeka:     suspenzija za i/mam primjenu kod zasušen

Aktivna supstanca:       kloksacilin

Pakovanje:       kutija s 24 injektora po 3 g suspenzije i kutija   sa 120 injektora po 3 g suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/205

 

323. Ime lijeka:            Orbenin LA

Oblik lijeka:     uljna suspenzija za i/mam primjenu

Aktivna supstanca:       kloksacilin

Pakovanje:       kutija s 12 injektora po 3 g (4,4 ml) suspen-    zije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/204

 

324. Ime lijeka:            Oticure

Oblik lijeka:     kapi za uho, suspenzija

Aktivna supstanca:       monosulfiram, deksametazon, bacitracin,          polimiksin-B sulfat

Pakovanje:       polietilenska bočica s kapaljkom u kojoj je      15 ml uljne suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/296

 

325. Ime lijeka:            Otiprin kapi

Oblik lijeka:     otopina, kapi za uho

Aktivna supstanca:       kloramfenikol,benzilbenzoat, deksametazon     i dimetilsulfoksid

Pakovanje:       bočice s kapaljkom od 20 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/191

 

326. Ime lijeka:            Otomax kapi za uho

Oblik lijeka:     uljna suspenzija

Aktivna supstanca:       Genamicin

Pakovanje:       bočica s plastičnim nastavkom po 14 ml i         34 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/053

 

327. Ime lijeka:            Otonazol

Oblik lijeka:     suspenzija, kapi za uho i dermalnu primj

Aktivna supstanca:       mikonazol-nitrat, polimiksin -B sulfat, pred-    nizolon acetat

Pakovanje:       bočica sa 10, 15 i 100 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/121

 

328. Ime lijeka:            P. G. 600, hormoni

Oblik lijeka:     osušak + otapalo za injekcijsku suspenzi

Aktivna supstanca:       serumski gonadotropin ždrebnih kobila i

Pakovanje:       kutijas 5 bočica osuška (1 doza) i 5 bočica      otapala (5 ml); kutija s 1 bočicom osuška ((5   doza) i 1 bočicom otapala (25 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/110

 

329. Ime lijeka:            Panacur 22% granule

Oblik lijeka:     granule

Aktivna supstanca:       fenbendazol

Pakovanje:       10 vrećica po 10 g; 10 vrećica po 2g; plastič-  na boca s 1kg zrnaca

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/014

 

330. Ime lijeka:            Paracillin SP

Oblik lijeka:     vodotopljivi prašak za p/o primjenu

Aktivna supstanca:       amoksicilin-trihidrat

Pakovanje:       plastične kutije s 100 g i 250 g vodotopljivog   praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/182

 

331. Ime lijeka:            Paracox-5

Oblik lijeka:     suspenzija oocista za razrjeđivanje s vo

Aktivna supstanca:       5 atenuiranih sporuliranih oociste od 5 linija kokcidija eimeria.

Pakovanje:       plastična bočica s brombutil. čepom i alumi-     nijskom kapicom s 4 ml (1000 doza) i s 20 ml             (5000 doza) vakcinalne suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/277

 

332. Ime lijeka:            Paracox-8

Oblik lijeka:     suspenzija oocista

Aktivna supstanca:       8 atenuiranih linija eimeria

Pakovanje:       100 ml (1000 doza) i 500 ml (5000 doza).

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Schering-Plough Ltd.

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/278

 

333. Ime lijeka:            Parvokal vakcina

Oblik lijeka:     inakt.ulj.susp.

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus parvoviroze soj NADL-2

Pakovanje:       bočice s 20 ml (10 doza) i 100 ml (50 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/202

 

334. Ime lijeka:            Pathozone

Oblik lijeka:     suspenzija za i/mamarnu primjenu

Aktivna supstanca:       cefoperazon

Pakovanje:       10 injektora po 10ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/235

 

335. Ime lijeka:            Pedican

Oblik lijeka:     insekticidni ovratnik

Aktivna supstanca:       dimpilat

Pakovanje:       kutija s ovratnikom

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 8. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/213

 

336. Ime lijeka:            Pedigree exelpet

Oblik lijeka:     insekticidni ovratnik za psa

Aktivna supstanca:       diazinon (sinonim= dimpilat) i nosač polivi-       nilkloridna traka

Pakovanje:       kartonska kutija s jedanim ovratnik za psa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Thomas s,Europe

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/286

 

337. Ime lijeka:            Pedigree exelpet

Oblik lijeka:     sprej za psa

Aktivna supstanca:       piretrin, piperonil butoksid

Pakovanje:       sprej-bočica sa 150 ml otopine za prskanje

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Thomas s, Europe

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/287

 

338. Ime lijeka:            Pedigree exelpet

Oblik lijeka:     šampon za psa

Aktivna supstanca:       cvijet buhača, Piperonil butoksid, diklorme-     taksilenol

Pakovanje:       bočica s 200 ml šampona

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Thomas s, Europe

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/288

 

339. Ime lijeka:            Pendistrep

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       prokain-benzilpenicilin, dihidrostreptomi-         cin-sulfat

Pakovanje:       probodna bočica s gumenim čepom i alum.      kapsuletom sa 50 i 100 ml inj. susp.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios,S.A.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/201

 

340. Ime lijeka:            Pentavet

Oblik lijeka:     otopina za injekciju

Aktivna supstanca:       pentetrazol

Pakovanje:       kutija s 5 smeđih staklenih ampula od 10 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/205

 

341. Ime lijeka:            Perizin

Oblik lijeka:     koncentrirana emulzija

Aktivna supstanca:       cumaphos

Pakovanje:       bočica od smeđeg stakla s 10 ml; kutija s 10    bočica sa po 10 ml otopine; plastični kom-      plet za doziranje

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/335

 

342. Ime lijeka:            Permammas emulzija

Oblik lijeka:     emulzija za vanjsku primjenu

Aktivna supstanca:       metilsalicilat

Pakovanje:       plastična bočica s 250 ml emulzije; plastična     bočica s 1000 ml emulzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/351

 

343. Ime lijeka:            Peroxyderm

Oblik lijeka:     suspenzija/šampon za vanjsku uporabu

Aktivna supstanca:       benzoil-peroksid

Pakovanje:       plastična bočica s 200 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/352

 

344. Ime lijeka:            Pestikal forte

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija

Aktivna supstanca:       Inaktivirani virus newcastleske bolesti, soj        La Sota umnožen u kokošjim, embrionira-       nim jajima, .....

Pakovanje:       boca s 500 ml (1000 doza za kokoši, odnos- no 500 doza za purane); boca s 20 ml (100     doza za golubove)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         5. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/143

 

345. Ime lijeka:            Pestikal B1 SPF

Oblik lijeka:     liofilizirana vakcina

Aktivna supstanca:       latentni živi virus newcastlske bolesti soj           Hitchner B1

Pakovanje:       10 x 1000 doza; 10 x 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/160

 

346. Ime lijeka:            Pestikal EDS+IB

Oblik lijeka:     inaktivirana uljna vakcina

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus newcastleske bolesti, sin-       droma pada nesivosti, zaraznog bronhitisa        kokoši

Pakovanje:       boce sa 500 ml (1000 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/274

 

347. Ime lijeka:            Pestikal La Sota

Oblik lijeka:     liofilizirana vakcina

Aktivna supstanca:       lentogeni živi virus newcastlske bolesti

Pakovanje:       25 doza; 10 x 200 doza; 10 x 1000 doza; 10 x 2000 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/161

 

348. Ime lijeka:            Pestikal vakcina

Oblik lijeka:     inaktivirana uljna vakcina protiv Newcas

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus newcastleske bolesti

Pakovanje:       boca s 500 ml (1000 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/154

 

349. Ime lijeka:            Pestikal+EDS

Oblik lijeka:     inakt. ulj. vakcina

Aktivna supstanca:       virus newcastlske bolesti (VNB) i virus sin-      droma pada nesivosti

Pakovanje:       bočica sa 100 ml (200 doza) i 500 ml (1000    doza) vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/377

 

350. Ime lijeka:            PGF Veyx forte

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       kloprostenol

Pakovanje:       kutija sa 6 staklenih bočica sa po 10 ml, za-     tvorene gumenim čepom ialuminiskom ka-       picom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veyx-Pharma GmbH

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/227

 

351. Ime lijeka:            Pinavet šampon

Oblik lijeka:     insekticidni šampon

Aktivna supstanca:       tetrametrin, piperonil butoksid

Pakovanje:       polietilenska bočica s 100 ml šampona

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/162

 

352. Ime lijeka:            Pioneer PDFM Feed Granules

Oblik lijeka:     zrnca (granule)

Aktivna supstanca:       Enterococcus faecium

Pakovanje:       dvoslojne vreće od alu-folije i papira s 20 kg   premiksa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Pionner Saaten G.m.b.H.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/208

 

353. Ime lijeka:            Piperazin citrat

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       piperazin – citrat

Pakovanje:       vrećica sa 50 i 100 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/332

 

354. Ime lijeka:            Piritel

Oblik lijeka:     prašak topljiv u vodi

Aktivna supstanca:       pirantel-tartarat

Pakovanje:       kutija s 50 vrećica s 20 g; plast. posuda s        1000 g; Plas. posuda s 1 kg praška.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/101

 

355. Ime lijeka:            Pliva-KS

Oblik lijeka:     liofil. živa vakcina+otapalo

Aktivna supstanca:       liofilizat

Pakovanje:       kutija s 5 bočica liofil.vakcine s 10 doza i 5      bočica otapala s po 10 ml. kutija s 5 bočica     liof. vakcine s 20 doza i 5 bočica otapala s po           10 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/093

 

356. Ime lijeka:            Plivacilin

Oblik lijeka:     prašak za izradbu suspenzije za injekcij

Aktivna supstanca:       benzilpenicilin kalij, prokainbenzilpenicilin

Pakovanje:       s 400.000 i.j.; 50 bočica s 800.000 i.j.; 1 bo-  čica s 4.000.000 i.j.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/080

 

357. Ime lijeka:            Plivacor

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcije

Aktivna supstanca:       deksametazon

Pakovanje:       bočica sa 50 ml i 100 ml injekcijske suspen-    zije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/344

 

358. Ime lijeka:            Porcilis coli

Oblik lijeka:     inaktivirana vakcina

Aktivna supstanca:       K88ab antigen; A88ac antigen; K99 antigen;   987P antigen

Pakovanje:       bočica sa 20 ml (10 doza); bočica sa 50 ml     (25 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/107

 

359. Ime lijeka:            Porcilis M vakcina

Oblik lijeka:     suspenzija za injekciju

Aktivna supstanca:       inaktivirana kultura Mycoplasma hyopneu-       moniae

Pakovanje:       polietilenska bočica s gumenim čepom i alu-     miniskom kapicoms 50 ml ili 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/343

 

360. Ime lijeka:            Pratel

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       prazikvantel, pirantel

Pakovanje:       kutija sa 10 tableta; kutija sa 10 x 10 tableta.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         27. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/118

 

361. Ime lijeka:            Prazinon

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       prazikvantel

Pakovanje:       bočica s 100 ml;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/139

 

362. Ime lijeka:            Prazinon plus

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       prazikvantel, pirantel pamoat, febantel;

Pakovanje:       kutija s 2 x 10 tableta; 10 x 10 tableta.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/138

 

363. Ime lijeka:            Preloban

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       R-natrij kloprostenol

Pakovanje:       staklene bočice s brombutilnim čepom i alu-     minijskom kapicom sa 2 ml injekcijske oto-     pine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/205

 

364. Ime lijeka:            Primodog

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       atenuirani virus parvoviroze pasa, Timersal,      nosač

Pakovanje:       bočica sa 10 ml (=10 doza) i 100 ml (=100     doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/285

 

365. Ime lijeka:            Probios gel

Oblik lijeka:     gel za oralnu uporabu

Aktivna supstanca:       Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus ca-     sei, Lactobacillus plantarum, Enterococcus             faecium

Pakovanje:       kutija sa 6 dozatora od po 300 g.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/308

 

366. Ime lijeka:            Probios granulat

Oblik lijeka:     zrnca, granulirani premiks

Aktivna supstanca:       Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus ca-     sei, Lactobacillus plantarum , Enterococcus             faecium

Pakovanje:       vreća s 22,68 kg granuliranog premiksa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/310

 

367. Ime lijeka:            Probios prašak

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       liofilizirane žive bakterije mliječno-kiselog         vrenja

Pakovanje:       plastična bočica s 5 g praška i kutija s 24         bočice sa po 5 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/211

 

368. Ime lijeka:            Probios suspenzija

Oblik lijeka:     suspenzija za oralnu primjenu

Aktivna supstanca:       Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus ce-     sei, Lactobacillus plantarum, Enterococcus             faecium.

Pakovanje:       bočica sa 215ml.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/309

 

369. Ime lijeka:            Probios topljivi prašak

Oblik lijeka:     prašak za pripremu u vodi i hrani

Aktivna supstanca:       žive liofilzirane bakterije mliječno-kiselog         vrenja

Pakovanje:       plastična posuda s 11,34 kg praška i mjerica   za doziranje

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Chr. Hansen Biosystems A/S

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/212

 

370. Ime lijeka:            Progressis vakcina

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija

Aktivna supstanca:       inaktivirani virus reproduktivnog i sespira-        tornog sindroma svinja

Pakovanje:       kartonska kutija s 1 bočicom sa po 10 ml (5    doza) i kutija s 1 bočicom sa 50 ml (25doza)   vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/368

 

371. Ime lijeka:            Prurivet

Oblik lijeka:     otopina za primjenu na koži psa

Aktivna supstanca:       kloramfenikol, benzilbenzoat, deksameta-        zon, dimetilsulfoksid

Pakovanje:       100 ml i 500 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/192

 

372. Ime lijeka:            Pulmotil G-200

Oblik lijeka:     ljekovita predsmjesa

Aktivna supstanca:       tilmikozin

Pakovanje:       vreće s 10 kg ljekovite predmješavine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Elanco and Eli Lily

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/076

 

373. Ime lijeka:            Quadrisol-5 gel

Oblik lijeka:     gel za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       vedaprofen

Pakovanje:       kartonske kutije s 1 i 5 plastičnih injrktora        koji sadržavaju 15 ili 30 ml gela

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/298

 

374. Ime lijeka:            Rabikal

Oblik lijeka:     inakt. vakcina

Aktivna supstanca:       živi naktiviran virus bjesnoće

Pakovanje:       kutija s 10 prob.bočica po 1 doza; kutija s 5    bočica s po 5 doza; kutija s 5 bočica s po 10   doza vakcine.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/353

 

375. Ime lijeka:            Rabisin vakcina protiv virusa bjesnoće

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija, inaktiv. vakcina

Aktivna supstanca:       inaktiviran virus bjesnoće soj Pasteur fix*.

Pakovanje:       kutija sa 1 brizgalicom sa 1 ml vakcine, kut.     sa 10 brizg. po 1 ml vakc., kut. sa 50 brizg.     po 1 ml vakc., kut. sa 10 boč. po 1 ml vakc.,Izdavanje:          na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/284

 

376. Ime lijeka:            Receptal

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       buserelin-acetat

Pakovanje:       bočica od 10 ml; 5 bočica po 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/012

 

377. Ime lijeka:            Relardon

Oblik lijeka:     suspenzija za p/o primjenu u obliku kapi

Aktivna supstanca:       sulfadimetoksin

Pakovanje:       bočica s kapaljkom s 10 ml suspanzije (1         ml=24 kapi)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/353

 

378. Ime lijeka:            Resorbens

Oblik lijeka:     mast

Aktivna supstanca:       jod, kalijev jodid, kamfor

Pakovanje:       plastična kutija s 100 g i 150 g masti

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/225

 

379. Ime lijeka:            Respisure vakcina

Oblik lijeka:     vakcina

Aktivna supstanca:       inaktivirana kultura Mycoplasma hypopneu-     moniae

Pakovanje:       bočice 5, 10, 25, 50 i 100 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/236

 

380. Ime lijeka:            Respisure-One, vakcina

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija voda u ulju

Aktivna supstanca:       Mycoplasma hyopneumoniae

Pakovanje:       bočice s gumenim čepom i alu kapicom s 20    ml, 100 ml, 500 ml ili 1000 ml emulzije što       odgovara 10, 50, 250 ili 500 doza od 2 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/057

 

381. Ime lijeka:            Rilexine 200 LC

Oblik lijeka:     suspenzija za i/mam primjenu

Aktivna supstanca:       cefaleksin.monohidrat

Pakovanje:       kutija s 4 injektora po 10 ml suspenzije; ku-     tija s 12 injektora; kutija s 50 injektora

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/163

 

382. Ime lijeka:            Rilexine 500 DC

Oblik lijeka:     intramamarna suspenzija

Aktivna supstanca:       cefaleksin

Pakovanje:       kutija sa 12 injektora sa po 8 g i/mam su-        spenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         24. 5. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/031

 

383. Ime lijeka:            Rimadyl

Oblik lijeka:     inj. otopina

Aktivna supstanca:       caprofen

Pakovanje:       tamna staklena bočoca sa 20 ml injekcijske     otopine, zatvorena brombutilni gumenim           čepom i aluminijskom kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/114

 

384. Ime lijeka:            Rimadyl 20 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       caprofen

Pakovanje:       plastična kutija po 100 komada tableta a 20 mg;          i pakovanje sa 100 tbl. po 50 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/115

 

385. Ime lijeka:            Rimadyl 50 mg

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       caprofen

Pakovanje:       kartonska kutija sa baletama u alufoliji: 10x50 mg; 20x50 mg; 50x 50 mg i 100x50mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/130

 

386. Ime lijeka:            Roborante Calier

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       kazein peptidi, kalcij-fosforil kilin klorid i          vitamin B12

Pakovanje:       staklene bočice sa brombutilnim čepom i          aluminijskom kapicom sa 100 ml injekcijske    otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Laboratorios Calier S.A.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/198

 

387. Ime lijeka:            Rompun 2%

Oblik lijeka:     otop. za injekcije

Aktivna supstanca:       ksilazin

Pakovanje:       bočica s 50 ml otopine za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         28. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/168

 

388. Ime lijeka:            Ronaxan 100 tablete za mačke i pse

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       doksiciklin

Pakovanje:       kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/286

 

389. Ime lijeka:            Ronaxan 20 tablete za mačke i pse

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       doksiciklin (hiklat)

Pakovanje:       kutija od 2 blistera po 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/287

 

390. Ime lijeka:            Ronaxan 250 tablete za mačke i pse

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       doksicilin u obliku doksicilin hiklata

Pakovanje:       kartonska kutija sa 1 blisterom po 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/288

 

391. Ime lijeka:            Rota-TS koncentrat

Oblik lijeka:     prašak, koncentrat

Aktivna supstanca:       Trimetoprim, Sulfadimidin

Pakovanje:       kutija s 250 g; 1000 g; 5000 g praška-kon-     centrata

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/354

 

392. Ime lijeka:            Rumeton

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu suspenziju

Aktivna supstanca:       kalcijev karbonat, magnezijev karbonat, kal-    cijev hidroksid

Pakovanje:       vrećica sa 250 g praška.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/345

 

393. Ime lijeka:            Sacox 120

Oblik lijeka:     mikrogranulirana predsmjesa

Aktivna supstanca:       salinomicin natrij

Pakovanje:       25 kg;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/217

 

394. Ime lijeka:            Salmonella gallinarum

Oblik lijeka:     suspenzija bakterijske kulture

Aktivna supstanca:       suspenzija kulture S. gallinarum

Pakovanje:       10 ml (200 određivanja).

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         12. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-02/162

 

395. Ime lijeka:            Salocin 120

Oblik lijeka:     mikrogranulirana predsmjesa

Aktivna supstanca:       salinomicin natrij

Pakovanje:       25 kg;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Hoechst Veterinar Gmbh

Datum isteka reg.         17. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/218

 

396. Ime lijeka:            Scalibor Protector Band

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik 65 cm

Aktivna supstanca:       deltametrin

Pakovanje:       kutija sa 1 x 1 i 1 x 6 ovratnika dužine 65 cm   za velike pse

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/186

 

397. Ime lijeka:            Scalibor Protector Band

Oblik lijeka:     antiparazitski ovratnik za pse (48 cm)

Aktivna supstanca:       deltametrin

Pakovanje:       kutija sa 1 x 1 i 6 x 1 ovratnik dužine 48 cm

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/185

 

398. Ime lijeka:            Sedalin

Oblik lijeka:     dražeje forte

Aktivna supstanca:       acepromazin

Pakovanje:       kutija s 4 blistera po 10 tableta Sedalin forte

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/199

399. Ime lijeka:            Sedalin

Oblik lijeka:     dražeje mite

Aktivna supstanca:       acepromazin

Pakovanje:       kutija s 4 blistera po 10 tableta mite.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/198

 

400. Ime lijeka:            Sedalin gel

Oblik lijeka:     gel za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       acepromazin

Pakovanje:       injektor od 10 ml; kutija s 50 injektora

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/200

 

401. Ime lijeka:            Selko pH

Oblik lijeka:     koncentrirana otopina, zakiseljivač

Aktivna supstanca:       mravlja i octena kiselina; amonij format,           mono i digliceridi masnih kiselina, bakar.

Pakovanje:       plastični spremnici sa 10 i 25 litara koncen-      trirane otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Selko B.V. Nizozemska

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/361

 

402. Ime lijeka:            Sideranem 100

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       dekstran-željezo

Pakovanje:       bočica sa 50 ml i 200 ml otopine za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/346

 

403. Ime lijeka:            Siicovet mast

Oblik lijeka:     mast za intramamarnu primjenu

Aktivna supstanca:       benzilpenicilinprokain

Pakovanje:       kutija s 12 injektora po 9 g masti

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/283

 

404. Ime lijeka:            Simivet Retard

Oblik lijeka:     uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin trihidrat (17,22% w/v......172,2 mg            i amoksicilin 15,00%w/v ...150,00

Pakovanje:       staklena bočica s 50 ml i 100 ml injekcijske     suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/255

 

405. Ime lijeka:            Simivet 15%

Oblik lijeka:     suspenzija za injekciju

Aktivna supstanca:       amiksicilin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml suspenzije za injekcije ku-;    tija s 6 bočica sa po 100 ml susp. za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/264

 

406. Ime lijeka:            Simivet 20%

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       amoksicilin u obliku trihidrata

Pakovanje:       vrećica s 100 g i 1000 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/189

 

407. Ime lijeka:            Sinald

Oblik lijeka:     otopina,koncentrirani dezinficijens

Aktivna supstanca:       bezalkonij, glutaraldehid, glioksal

Pakovanje:       kutija s 10 plastičnih boca plaveboje sa po 1 l dezinficijensa i kutika s 3 plastična spremnika   plave boje sa po 3 l dezinficijensa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/203

 

408. Ime lijeka:            Singlepath Campylobacter GLISA-Rapid Test

Oblik lijeka:     dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:

Pakovanje:       25 pojedinačnih testova odvojeno pakiranih     u aluminiskoj foliji

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/320

 

409. Ime lijeka:            Singlepath Listeria GLISA -Rapid Test

Oblik lijeka:     dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:

Pakovanje:       kutija s 25 pojedinačnih testova

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/319

 

410. Ime lijeka:            Singlepath Salmonella Glisa

Oblik lijeka:     dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:

Pakovanje:       kutija s 25 pojedinačnih testova

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/318

 

411. Ime lijeka:            Solvimin prašak

Oblik lijeka:     prašak

Aktivna supstanca:       Vit. A, D3, E, Na-askorbat, B1, B2, B6, B12,            PP, Ca-pantotenat, folna kis. Vit. K3

Pakovanje:       plastične kutije s po 100g praška, vrećice po   100 g, 500 g i 1 kg praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/242

 

412. Ime lijeka:            Somatest indikator

Oblik lijeka:     kemijski reagens

Aktivna supstanca:       Na-sol dodecibenzensulfonska kiselina

Pakovanje:       boca s 500 ml i boca s 1000 ml kemijskog re- agensa sa pumpicom od 3 ml, polietilenskim     testatorom sa šalicama te priručnikom za       korištenje.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Farm d.o.o.

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/063

 

413. Ime lijeka:            Spectolin

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       linkomicin; spektinomicin

Pakovanje:       kutija s 10 bočica po 20 ml; kutija s 4 bočice   po 50 ml sterilne otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/175

 

414. Ime lijeka:            Spectolin 44

Oblik lijeka:     ljekovita predmješavina

Aktivna supstanca:       linkomicin, spektinomicin

Pakovanje:       plastična posuda s 1 kg ljekovite predmješa-   vine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/176

 

415. Ime lijeka:            Sterikon plus bioindikator

Oblik lijeka:     suspenzija spora

Aktivna supstanca:       Spora Bacillus stearothemophilus soj ATCC    7953

Pakovanje:       kartonska kutija sa 15 ampula po 2 ml; kar-    tonska kutija sa 100 ampula po 2 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merck KGaA

Datum isteka reg.         5. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/099

 

416. Ime lijeka:            Stomorgyl 10

Oblik lijeka:     tablete za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       spiramicin i metronidazol

Pakovanje:       kartonska kutija sa aluminijskim PVC bliste-    rom u kojem je 20 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         16. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/134

 

417. Ime lijeka:            Stomorgyl 2

Oblik lijeka:     tablete za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       spiramicin i metronidazol

Pakovanje:       kartonska kutija s aluminijskim PVC bliste-      romu kojem je 20 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         16. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-02/133

 

418. Ime lijeka:            Stomorgyl 20

Oblik lijeka:     tablete za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       spiramicin i metronidazol

Pakovanje:       kartonska kutija sa aluminijskim PVC bli-        sterom u kojem je 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         16. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/135

 

419. Ime lijeka:            Streptomycin sulfat

Oblik lijeka:     prašak za per. otopinu i pripr. ljek. hr

Aktivna supstanca:       streptomicin-sulfat

Pakovanje:       vreće sa 250 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 7 kg i me-     talne posude po 10 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/122

 

420. Ime lijeka:            Streptovet

Oblik lijeka:     tableta za psa

Aktivna supstanca:       streptomicin i sulfafurazol

Pakovanje:       kutija sa 2 x 10 tableta; 10 x 10 tableta i 20 x 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/321

 

421. Ime lijeka:            Stronghold

Oblik lijeka:     12% otopina za spot-on primjenu

Aktivna supstanca:       selamektin

Pakovanje:       blister s 3 polipropilenske tube s po 0,25 ml     od 30 mg; 60 mg; 120 mg i 240 mg otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/059

 

422. Ime lijeka:            Stronghold

Oblik lijeka:     6% otopina za spot-on primjenu

Aktivna supstanca:       selamektin

Pakovanje:       aluminijski blister s 3 polietilenske tube sa        po 0,25 ml 6% otopine (15 mg)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/058

 

423. Ime lijeka:            Suanovil 20

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       spiramicin

Pakovanje:       kartonska kutija sa staklenim bočicama po       50 ml; 100 ml; 250 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/067

 

424. Ime lijeka:            Suidan

Oblik lijeka:     osušak i otapalo

Aktivna supstanca:       serumski gonadotropin ždrebnih kobila

Pakovanje:       kutija s 5 bočica liofilizata i 5 bočica s po 4 ml             otapala

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         29. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/145

 

425. Ime lijeka:            Sulfacomb Plus

Oblik lijeka:     predmješavina za izradu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       tilozin fosfat, sulfadimidin

Pakovanje:       5 kg, 25 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         18. 7. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/149

 

426. Ime lijeka:            Sulfadimidin

Oblik lijeka:     tableta

Aktivna supstanca:       sulfadimidin-natrij

Pakovanje:       kutija s 18 komada tableta po 2,5 g

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/231

 

427. Ime lijeka:            Sulfadimidin 32%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije i oralna otopina

Aktivna supstanca:       sulfadimidin natrij

Pakovanje:       50 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/263

 

428. Ime lijeka:            Sulfaguanidin

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       sulfaguanidin

Pakovanje:       kutija 24 tbl. po 2,5 g

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/079

 

429. Ime lijeka:            Sulfapyridazin 25%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       sulfametoksipiridazin

Pakovanje:       bočica s 50 ml i s 100 ml otopine za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/226

 

430. Ime lijeka:            Surcalce

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       kalcijev glukonat

Pakovanje:       bočica od 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-01/02-01/281

 

431. Ime lijeka:            Sustrepen

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcije

Aktivna supstanca:       prokain-benzilpenicilin i dihidrostreptomicin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         17. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/206

 

432. Ime lijeka:            Sustrepen D

Oblik lijeka:     susp. za injekcije

Aktivna supstanca:       benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomicin       sulfat, deksametazon natrij fosfat

Pakovanje:       bočica sa 50 ml uspenzije za injekcije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/347

 

433. Ime lijeka:            Synulox 250 mg

Oblik lijeka:     palatable tablets

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija s 100 i 250 tableta Synulox 250 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/235

 

434. Ime lijeka:            Synulox 50 mg

Oblik lijeka:     palatable tablets

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija sa 100 i 500 tableta Synulox 50 mg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/234

 

435. Ime lijeka:            Synulox 500 mg

Oblik lijeka:     palatable tablets

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija sa 100 tableta Synulox 500 mg u bli-      sterima.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/236

 

436. Ime lijeka:            Synulox L.C.

Oblik lijeka:     suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

Pakovanje:       kutije sa 12 i 24 injektora sa 3 g suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/237

 

437. Ime lijeka:            Synulox RTU

Oblik lijeka:     uljna injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina, fenol

Pakovanje:       bočice sa 40 ml i 100 ml inje. suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/203

 

438. Ime lijeka:            Syvaquinol - 100 inyectable

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       probodne bočice od žutosmeđeg stakla sa po 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios,S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/366

 

439. Ime lijeka:            Syvaquinol - 25 inyectable

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica od žuto-smeđeg stakla sa 20 ml; 50 ml;            100 ml i 250 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios,S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/367

 

440. Ime lijeka:            Syvaquinol 10% oral

Oblik lijeka:     otopina za p/o primjenu

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       Polietilenska bočica s 100, 500 i 1000 ml, te   5, 10 i 25 litara otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Syva Laboratorios, S.A.

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/365

441. Ime lijeka:            T-61

Oblik lijeka:     injekcijska otopina za eutanaziju

Aktivna supstanca:       embutramid 200,00 mg, mebenzonijev jodid    50 mg

Pakovanje:       probodna staklena bočica s gumenim čepom    i aluminijskom kapicom s 50 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Hoechst Veterinar Gmbh

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/105

 

442. Ime lijeka:            Taktic 12,5%

Oblik lijeka:     emulzija

Aktivna supstanca:       amitraz

Pakovanje:       metalne posude s po 1l i 5l emulzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Intervet-International B.V.

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/015

 

443. Ime lijeka:            Tardocyclin spray

Oblik lijeka:     suspenzija za raspršivanje na kožu

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin

Pakovanje:       aluminijska sperj-bočica (250 ml) sa 150 g      spreja

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/340

 

444. Ime lijeka:            Tardomyocel comp.III injekcije

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcije

Aktivna supstanca:       benzilpenicilin

Pakovanje:       bočica 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         27. 3. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/044

 

445. Ime lijeka:            Terramycin LA

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       oksitetraciklin baza

Pakovanje:       staklene bočice sa 50 ml; 100 ml; 250 ml i       500 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/238

 

446. Ime lijeka:            Tetanus antitiksin 300

Oblik lijeka:     liofilizat

Aktivna supstanca:       antitoksin Clostridium tetani

Pakovanje:       bočica sa 50 ml seruma (15.000 i.j.)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/222

 

447. Ime lijeka:            Tetra-Delta

Oblik lijeka:     uljna suspenzija za i.mam. primjenu

Aktivna supstanca:       novobioci, neomicin sulfat, prokain penicilin,    dihidrostreptomicin sulfat,prednizolon.

Pakovanje:       kutija s 24 injektora po 10 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/237

 

448. Ime lijeka:            Tetradog

Oblik lijeka:     osušak i otapalo

Aktivna supstanca:       liofilizirana komponenta virusa štenećaka,         adenovirusa,parvovirusa,

Pakovanje:       1 doza; 10 bočica po 1 dozu; kutija sa 100      bočica po 1 doza

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Merial S.A.S.

Datum isteka reg.         16. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/132

 

449. Ime lijeka:            Tetramutin premiks

Oblik lijeka:     premiks u obliku praška

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrogen fumarat

Pakovanje:       vrećica s 1 kg; vreća s 10 kg premiksa u obliku           praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/219

 

450. Ime lijeka:            Tetraseptin mite

Oblik lijeka:     suspenzija za p/o primjenu

Aktivna supstanca:       tetraciklin

Pakovanje:       plastična bočica s kapaljkom sa po 10 ml        suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/355

 

451. Ime lijeka:            Tiamulin 10% prašak

Oblik lijeka:     predmješavina zapripremu ljekovite hrane

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrogenfumarat

Pakovanje:       vrećice sa 250 g i 1 kg, kartonske bačve sa     20 kg i 25 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/361

 

452. Ime lijeka:            Tiamutin 45%

Oblik lijeka:     granule za otapanje u vodi za piće

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrogen fumarat

Pakovanje:       bočica s 55,6 g; vrećica sa 100 i 200 g; te       kartonski bubanj s 24 kg granulata, te mjer-     nom žl. s 5 g granulata (9 ml)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Novartis Produkte AG,

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/222

 

453. Ime lijeka:            Tiavet 2% P premiks

Oblik lijeka:     prašak za pripremu ljekovite stočne hran

Aktivna supstanca:       tiamulin-hidrogenfumarat

Pakovanje:       vrećica s 1 kg; 5 kg i vreća s 25 kg proizvoda

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/227

 

454. Ime lijeka:            Tiavet 20%

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       tiamulin hidrogenfumarat

Pakovanje:       bočica sa 50 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/262

 

455. Ime lijeka:            Tilozin tartarat

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       tilozin tartarat

Pakovanje:       bočica s 50 g; 70 g i 100 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/232

 

456. Ime lijeka:            Tokoselen

Oblik lijeka:     emulzija za injekciju

Aktivna supstanca:       tokoferol acetat i selen u obliku natrijeva          selenita

Pakovanje:       bočica od smeđeg stakla s 50 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/233

 

457. Ime lijeka:            Tracer Animal Coder

Oblik lijeka:     implantat za označ. pasa,mačaka i konja

Aktivna supstanca:       integrirani elektronički sklop

Pakovanje:       10 aplikatora za jednokratnu primjenu s           elektr. sklopom, čitačem i naljepnicama sa       bar-kodom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Bayer AG

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/384

 

458. Ime lijeka:            Trimetosul

Oblik lijeka:     peroralni prašak

Aktivna supstanca:       trimetoprim, sulfafurazol

Pakovanje:       20 g; 100 g; 200 g; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/053

 

459. Ime lijeka:            Trimetosul 48%

Oblik lijeka:     suspenzija za injekcije

Aktivna supstanca:       trimetoprim, sulfadiazin u obliku sulfadiazin       natrija

Pakovanje:       bočice sa100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/202

 

460. Ime lijeka:            Trimetosul 48%

Oblik lijeka:     suspenzija za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       trimetoprim, sulfadiazin

Pakovanje:       bočica sa 5 ml; 100 ml; 200 ml suspenzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/052

 

461. Ime lijeka:            Trimetosul P

Oblik lijeka:     ljekovita predmješavina

Aktivna supstanca:       trimetoprim i sulfafurazol

Pakovanje:       Vreća s 25 kg ljekovitog dodatka

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/261

462. Ime lijeka:            Trisulfon

Oblik lijeka:     suspenzija za peroralnu uporabu

Aktivna supstanca:       sulfamonometoksin-natrij i trimetoprim

Pakovanje:       bočica sa 100 ml; boca sa 1 lit. suspenzije i      dozirna mjerica

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/123

 

463. Ime lijeka:            Trisulfon prašak

Oblik lijeka:     prašak za oralnu primjenu u vodi i hrani

Aktivna supstanca:       sulfamonometoksina u obliku natrijeve soli i      trimetoprim

Pakovanje:       plastične kutije sa 100g praška, vrećice sa 20 g,          100 g i 1 kg praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/164

 

464. Ime lijeka:            Tylan top. praš.

Oblik lijeka:     topljivi prašak

Aktivna supstanca:       tilozin u obliku tilozin tartarata

Pakovanje:       plastične bočice s 100 g praška

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Elanco and Eli Lily

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/194

 

465. Ime lijeka:            Tylosin 20%

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       tilozin

Pakovanje:       bočica od smeđeg stakla sa 100 ml, zatvorena             gumenim čepom i aluminijskom kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alpharma AS

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/228

 

466. Ime lijeka:            Tympanol

Oblik lijeka:     emulzija

Aktivna supstanca:       visokopolimerizirani silokon

Pakovanje:       bočica s 50 ml emulzije za peroralnu uporabu

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/231

 

467. Ime lijeka:            Vakcina antraksa

Oblik lijeka:     suspenzija

Aktivna supstanca:       živa tekuća adsorbat vakcina

Pakovanje:       bočica s 10 ml vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/094

 

468. Ime lijeka:            Valbazen 10%

Oblik lijeka:     vodena suspenzija za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       albendazol

Pakovanje:       boce s 1000 i 2500 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         7. 11. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/209

 

469. Ime lijeka:            Vanguard 5/l

Oblik lijeka:     liofilizat + tekuća komponenta

Aktivna supstanca:       živi aten.virusštenećaka i živi virus parain-        fluence i adeno vir.

Pakovanje:       kutija s 25 x 1 dozom vakcine i 25 x 1 diluentom tj. tekućom suspenzijom inakt.          kulture leptospira (Leptoform C-I)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         28. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/103

 

470. Ime lijeka:            Vanguard 7

Oblik lijeka:     liofilizirana vakcina

Aktivna supstanca:       kombinirana vakcina štenečaka, zaraznog        hepatitisa, parvoviroze, leptospiroze i infekc.    diš. sustava

Pakovanje:       25 x 1 doza liofilizirane vakcine i 25 bočica tekuće vakcine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/239

 

471. Ime lijeka:            Vanguard Plus 5/L

Oblik lijeka:     vakcina, polivalentna

Aktivna supstanca:       liofilizirani atenuirani virus štenećaka, psećeg    adenovirusa, virua parainfluence, virusa             parvoviroz

Pakovanje:       kutija s 25 staklenih bočica s 1 dozom liofi-     lizirane vakcine i 25 bočica suspenzije (teku-    će vakcine-otapala po 1 doza)

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/253

472. Ime lijeka:            Varodal, štapić

Oblik lijeka:     akaricidni štapić

Aktivna supstanca:       amitraz

Pakovanje:       kartonska kutija s 20 štapića u vakumizira-      noj foliji

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Dalmed d.o.o. Split

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/367

 

473. Ime lijeka:            Varolik

Oblik lijeka:     konc. emilzija za pčele

Aktivna supstanca:       amitraz

Pakovanje:       bočica sa 50 ml koncentrirane otopine i 50      samogorivih dimnih listića

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Dalmed d.o.o. Split

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/364

 

474. Ime lijeka:            Vebac 50

Oblik lijeka:     prašak topljiv u vodi, probiotik

Aktivna supstanca:       enterococcus faecium soj M74

Pakovanje:       kutija sa 10 vrećica sa po 10 g prašk; vrećica sa 1 kg i vrećica sa 10 kg praška-probiotika

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/214

 

475. Ime lijeka:            Verpanil

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       mebendazol

Pakovanje:       kutija sa 10 tableta

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/050

 

476. Ime lijeka:            Vetalgin i

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       metamizol natrij

Pakovanje:       bočica sa 50 ml i sa 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         11. 12. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/348

 

477. Ime lijeka:            Vetamycin

Oblik lijeka:     sprej

Aktivna supstanca:       kloramfenikol

Pakovanje:       sprej bočica s 84 g, 340 g i 150 ml otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alkaloid

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/033

 

478. Ime lijeka:            Vetaraxoid tablete

Oblik lijeka:     tablete

Aktivna supstanca:       hidroksizin hidroklorid, prednizolon

Pakovanje:       bočica sa 100 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Pfizer

Datum isteka reg.         20. 11. 2006.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/240

 

479. Ime lijeka:            Vetodez

Oblik lijeka:     koncentrirana otopina dezinficijensa

Aktivna supstanca:       didecildimetilamonij klorid

Pakovanje:       kutija s 10 plastičnih boca sa po 1 lit.; kutija     sa po 3 kanistra sa po 3 lit.

Izdavanje:        slobodna prodaja

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/204

 

480. Ime lijeka:            Vetoflok 10%

Oblik lijeka:     otopina za injekciju

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica s 100 ml, brombutilnim čepom i alu-     minijskom kapicom

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/141

 

481. Ime lijeka:            Vetoflok 10%

Oblik lijeka:     prašak za pripr. ljekovite krmne smjese

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       vrećica sa 100 g praška i vreća sa 1 kg i 5 kg

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/203

 

482. Ime lijeka:            Vetoflok 10% oralna otopina

Oblik lijeka:     otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica sa 100 ml oralne otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/268

 

483. Ime lijeka:            Vetoflok 5% otopina

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       enrofloksacin

Pakovanje:       bočica 100 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/267

 

484. Ime lijeka:            Vetramycin injektor

Oblik lijeka:     intramamarna mast

Aktivna supstanca:       prokain benzilpenicilin, dihidrostreptomicin

Pakovanje:       kutija sa 12 injektora po 9 g masti

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/01-01/282

 

485. Ime lijeka:            Vetramycin-P-forte

Oblik lijeka:     injekcijska suspenzija

Aktivna supstanca:       benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomicin       sulfat, prednizolon, prokain hidroklorid

Pakovanje:       bočica od 100ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         1. 3. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/280

 

486. Ime lijeka:            Vi-A-D3

Oblik lijeka:     oralna otopina

Aktivna supstanca:       retinol i kolikalciferol

Pakovanje:       bočica od smeđeg stakla 20 ml; 50 ml i 100 ml            oralne otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         25. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/234

 

487. Ime lijeka:            Vibeplex-N

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       cijanokobalamin,tiaminklorid-hidroklorid,         pantenol i drugi

Pakovanje:       bočica sa 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alvetra-Werfft AG

Datum isteka reg.         29. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/146

488. Ime lijeka:            Virkon S

Oblik lijeka:     dezinficijens u prahu

Aktivna supstanca:       kalijev peroksisulfat

Pakovanje:       kutija s 25 vrećica po 50 g praška; vrećica od             alufolije sa1 kg dezinficijenasa u prahu

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/165

 

489. Ime lijeka:            Virocid

Oblik lijeka:     konc. dezinficijens

Aktivna supstanca:       bezalkonij klorid, didecildimetil benzil amo-      nijev klorid, glutalraldehd, izopropanol

Pakovanje:       1 lit; 3 lit; 5 lit; 10 lit i 20 lit

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Cid Lines NV/SA, Belgija

Datum isteka reg.         10. 7. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/208

 

490. Ime lijeka:            Virucidal Extra

Oblik lijeka:     praša za pripremu radne otopine s vodom

Aktivna supstanca:       kalijev peroksimonosulfat, natrijev heksa-        metafosfat sulfaminska kiselina ...

Pakovanje:       plastična posuda s 1 kg i 5 kg praška-dezin-    ficinensa

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/209

 

491. Ime lijeka:            Vitamin A+D3+E

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, tokoferolacetat

Pakovanje:       bočica s 50 ml, 100 ml i s 250 ml otopine za    injekciju

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/229

 

492. Ime lijeka:            Vitamin A+D3+E p.o.

Oblik lijeka:     otopina za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, tokoferoacetat

Pakovanje:       bočica s 100 ml; boca s 1000 ml peroralne      otopine

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/228

493. Ime lijeka:            Vitamin AD3E

Oblik lijeka:     injekcijska emulzija

Aktivna supstanca:       retinolpalmitat, kolekalcifero, tokoferol-acetat

Pakovanje:       bočica sa 100 ml injekcijske emulzije

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/124

 

494. Ime lijeka:            Vitamin AD3E

Oblik lijeka:     peroralna emulzija

Aktivna supstanca:       retinolpalmitat, kolekalciferol,retinolpalmitat

Pakovanje:       bočica sa 100 ml; boca sa 1 lit. peroralne        emulzije

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/125

 

495. Ime lijeka:            Vitamin AD3EC

Oblik lijeka:     emulzija za peroralnu primjenu

Aktivna supstanca:       retinol, kolekalciferol, alfa tokoferol acetat i     askorbinska kiselina

Pakovanje:       bočica os smeđeg stakla sa 100 ml; plastična   boca sa 1 lit. emulzije

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/215

 

496. Ime lijeka:            Vitamin B-kompleks + C

Oblik lijeka:     otopina za injekcije

Aktivna supstanca:       tiamin klorid, riboflavin natrij-fosfat, pirido-      ksin nikotinamod askorbinska kiselina

Pakovanje:       bočica s 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         19. 12. 2005.

Klasa:  UP/I-322-05/00-01/256

 

497. Ime lijeka:            Vitamin C

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       askorbinska kiselina u obliku natrijeve soli

Pakovanje:       5 x 10 ml.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Veterina d.o.o., Kalinovica

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-00/055

 

498. Ime lijeka:            Vitaperutin

Oblik lijeka:     prašak za peroralnu otopinu

Aktivna supstanca:       tiamin-klorid, riboflavin, piridoksin-klorid,        cijanokobalamin, nikotinamid, kalcijev pan-     totenat ...

Pakovanje:       vrećica sa 100 g; vrećica sa 1 kg; plastični       lončić sa 100 g praška

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         15. 5. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/126

 

499. Ime lijeka:            Whiskas exelpet

Oblik lijeka:     polivinilska traka za mačku

Aktivna supstanca:       diazinon (sin. dimpilat), nosač polivinilklo-        ridna traka

Pakovanje:       jedan ovratnik od 35 cm u kutiji.

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Thomas s,Europe

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/290

 

500. Ime lijeka:            Whiskas exelpet

Oblik lijeka:     spray za mačke

Aktivna supstanca:       piretrin, piperonil butoksid

Pakovanje:       bočica 150 ml

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Thomas s,Europe

Datum isteka reg.         5. 11. 2007.

Klasa:  UP/I-322-05/02-01/289

 

501. Ime lijeka:            Xiclav

Oblik lijeka:     intrauterina suspenzija

Aktivna supstanca:       amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija s 12 i 24 plastična injektora sa po 20 ml             suspenzije za i/uterinu primjenu.

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/370

 

502. Ime lijeka:            Xiclav 250 mg

Oblik lijeka:     tablete obložene filmom

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija sa 1 bliwsterom od 8 tableta; kutija sa    10 blistera od 8 tableta; kutija sa 30 blistera     od 8 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/211

 

503. Ime lijeka:            Xiclav 50 mg

Oblik lijeka:     tablete obložene filmom tableta po 5 mg

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija sa 1 blisterom od 10 tabketa; kutija s     10 blistera sa 10 tableta; kutija sa 50 blistera   sa 10 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/210

 

504. Ime lijeka:            Xoclav 500 mg

Oblik lijeka:     tableta obložena filmom

Aktivna supstanca:       amoksicilin i klavulanska kiselina

Pakovanje:       kutija sa 1 blisterom od 8 tableta; kutija sa       2 blistera od 8 tableta; kutija sa 10 blistera       od 8 tableta; kutija sa 30 blistera od 8 tableta

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Lek d.d., Ljubljana

Datum isteka reg.         16. 7. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/212

 

505. Ime lijeka:            Xylapan

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       ksilazin-hidriklorid

Pakovanje:       5 injekcijskih bočica sa po 10 ml; 1 injekcij-    ska bočica sa po 50 ml

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Vetoquinol

Datum isteka reg.         21. 12. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/356

 

506. Ime lijeka:            Zagrebači mastitis reagens

Oblik lijeka:     otopina - dijagnostičko sredstvo

Aktivna supstanca:       Na sol dodesibenzen sulfonska kiselina

Pakovanje:       plastične boce s 500 i sa 1000 ml otopine-      reagensa

Izdavanje:        bez recepta

Proizvođač:      Hrvatski veterinarski institut

Datum isteka reg.         30. 3. 2009.

Klasa:  UP/I-322-05/04-01/087

 

507. Ime lijeka:            Zoniton EC 10%

Oblik lijeka:     konc. ulj.otop. za pripr. emulz. s vodom

Aktivna supstanca:       enilkozanol

Pakovanje:       bočice sa 100 ml i 500 ml, i boce sa 1 lit.         koncentrirane otopine

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Krka, tovarna zdravil, p.o.

Datum isteka reg.         31. 8. 2010.

Klasa:  UP/I-322-05/05-01/166

 

508. Ime lijeka:            Žedex 100

Oblik lijeka:     injekcijska otopina

Aktivna supstanca:       željezo u obliku konpleksa dekstran-željezo

Pakovanje:       50 ml; 100 ml; 250 ml; 500 ml;

Izdavanje:        na recept

Proizvođač:      Alkaloid

Datum isteka reg.         10. 3. 2008.

Klasa:  UP/I-322-05/03-01/034

Članak 2.

Danom objave ovog Popisa u »Narodnim novinama« prestaje se primjenjivati Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabuL282372 (»Narodne novine«, broj 75/99, 118/99, 21/00, 73/00 i 114/00).

Klasa: 322-01/05-01/62

Urbroj: 525-01-05-01

Zagreb, 27. rujna 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !