Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 15.5.2006 Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1277

Na temelju članka 7.L297933 stavka 4. Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (»Narodne novine« br. 173/2003. i 150/2005.) utvrđuje se

POPIS

HRVATSKIH NORMI, MEĐUNARODNIH NORMI, SPECIJALIZIRANIH NORMI I PRIHVAĆENIH PRAVILA STRUKE

1. Neprobojna stakla i pregradne stijenke (neprobojne pregrade i protuprovalna vrata) ugrađena između radnog prostora i prostora stranaka u novčarskim institucijama, moraju udovoljavati sljedećim normama:
 

Oznaka norme

Naslov norme

Izvornik

Naslov izvornika

HRN ENV

1627:2001

Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Zahtjevi i razredba

(ENV 1627:1999)

ENV 1627:1999

Windows, doors, shutters – Burglar resistance – Requirements and classification

HRN EN

12216:2003

Zasloni, vanjska sjenila, unutarnja sjenila – Nazivlje, glosarij i definicije (EN 12216:2002)

EN 1221:2002

Shutters, external blinds, internal blinds – Terminology, glossary and definitions

HRN EN 1522

Prozori, vrata, zasloni i sjenila  – Otpornost na metak – Zahtjevi i razredba

EN 1522

Windows, doors, shutters and blinds – Bullet resistance – Requirements and classification

HRN EN 1523

Prozori, vrata, zasloni i sjenila  – Otpornost na metak – Ispitna metoda

EN 1523

Windows, doors, shutters and blinds – Bullet resistance – Test method

HRN EN 1063

Staklo u graditeljstvu – Sigurnosno staklo – Ispitivanje i razredba otpornosti na propucavanje

EN 1063

Glass in building – Security glazing – Testing and classification of resistance against bullet attack

HRN EN 13123-1

Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na eksploziju – Zahtjevi i razredba –
1. dio: Šok cijev/Cijev za ispitivanje udarnim valom

EN 13123-1

Windows, doors and shutters – Explosion resistance – Requirements and classification – Part 1: Shock  tube

HRN EN 13124-1

Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na eksploziju – Ispitna metoda – 1. dio: Šok cijev/Cijev za ispitivanje udarnim valom

EN 13124-1

Windows, doors and shutters – Explosion resistance – Test method – Part 1: Shock tube

2. Ovaj Popis primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-24109-2006.
Zagreb, 5. svibnja 2006.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.

zatvori
Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !