Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/03, XX/06, XX/07, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 29.9.1998 Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12.L59020 stavka 5. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine broj 70/97 i 36/98) ministar poljoprivrede i šumarstva određuje

POPIS

IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ

I.

Izvorne i zaštićene pasmine i sojevi domaćih životinja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske jesu:

1. Goveda pasmine:

1.1. Slavonsko srijemski podolac
1.2. Istarsko govedo

2. Konji pasmine:
2.1. Lipicanac
2.2. Hrvatski posavac

3. Magarci

4. Ovce pasmine:
4.1. Pramenka soja:
4.1.1. Lička
4.1.2. Istarska
4.2. Paška ovca
4.3. Creska ovca
4.4. Dubrovačka ruda

5. Domaća koza

6. Svinje pasmine:
6.1. Crna slavonska
6.2. Turopoljska

7. Perad vrste:
7.1. Purani pasmine:
7.1.1. Zagorski puran

7.2. Kokoši pasmine:
7.1.2. Kokoš hrvatica

II.

Potrebit broj životinja (odraslih grla) pojedine pasmine i soja, za održavanje uzgoja i čuvanje njihove genetske posebnosti, pri poželjnom odnosu spolova je kod:

goveda 300

konja 350

magaraca 350

ovaca 250

koza 250

svinja 200

peradi 300

III.

Ovaj Popis stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-01/51
Urbroj: 525-01-98-01
Zagreb, 22. rujna 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

zatvori
Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !