Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 13.09.2010 Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2865

Na temelju članka 7.L609181, članka 18.L609182 stavka 6. i članka 32.L609183 stavka 2. Zakona o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/02 i 80/08), te članka 60.L609185 Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata (»Narodne novine« broj 107/10), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje

POPIS

NORMIZACIJSKIH DOKUMENATA U PODRUČJU PRIMJENE ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU I PRAVILNIKA O IZRADI ELEKTRONIČKOG POTPISA, UPORABI SREDSTVA ZA IZRADU ELEKTRONIČKOG POTPISA, OPĆIM I POSEBNIM UVJETIMA POSLOVANJA ZA DAVATELJE USLUGA IZDAVANJA VREMENSKOG ŽIGA I CERTIFIKATA U POSLOVANJU DAVATELJA USLUGA CERTIFICIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak – Pravilnik

Oznaka

hrvatskog normizacijskog dokumenta

Naslov hrvatskog normizacijskog dokumenta

Oznaka europskog/međ. normizacijskog

dokumenta

Naslov europskog/međ. normizacijskog dokumenta

Čl. 12. st. 3.

Čl. 40. st. 1.

HRN ISO/IEC 15408-1:2008

Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Kriteriji za vrednovanje sigurnosti IT-a -- 1. dio: Uvod i opći model (ISO/IEC 15408-1:2005)

ISO/IEC 15408-1:2005

Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1:2005)

Čl. 12. st. 3.

Čl. 40. st. 1.

HRN ISO/IEC 15408-2:2008

Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Kriteriji za vrednovanje sigurnosti IT-a -- 2. dio: Funkcionalni zahtjevi za sigurnost (ISO/IEC 15408-2:2005)

ISO/IEC 15408-2:2005

Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional requirements (ISO/IEC 15408-2:2005)

Čl. 12. st. 3.

Čl. 40. st. 1.

HRN ISO/IEC 15408-3:2008

Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Kriteriji za vrednovanje sigurnosti IT-a -- 3. dio: Jamstveni zahtjevi za sigurnost (ISO/IEC 15408-3:2005)

ISO/IEC 15408-3:2005

Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance requirements (ISO/IEC 15408-3:2005)

Čl. 27. st. 2.

HRN ISO/IEC 27001:2006

Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću – Zahtjevi (ISO/IEC 27001:2005)

ISO/IEC 27001:2005

Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements (ISO/IEC 27001:2005)

Čl. 27. st. 2.

Čl. 57.

HRN ISO/IEC

27002:2006

Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Kodeks postupaka za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISO/IEC 27002:2005) -- istovjetna normi HRN ISO/IEC 17799:2006+Ispr.1:2007

ISO/IEC 27002:2005

Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security management (ISO/IEC 27002:2005) -- identical to HRN ISO/IEC 17799:2006+Ispr.1:2007

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS ETSI/TS

101 733

V1.7.4.:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) -- CMS usavršeni elektronički potpisi (CAdES)

(ETSI TS 101 733

V.1.7.4.:2008)

ETSI TS 101 733

V.1.7.4.:2008

Electronic signatures and infrastructures (ESI) -- CMS advanced electronic signatures (CAdES) (ETSI TS 101 733

V.1.7.4.:2008)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS ETSI/TS

101 903

V.1.4.1:2009

XML usavršeni elektronički potpisi (XAdES)

(ETSI TS 101 903

V1.4.1:2009)

ETSI TS 101 903

V1.4.1:2009

XML advanced electronic signatures (XAdES) (ETSI TS 101 903

V1.4.1:2009)

Čl. 35. st. 1.

HRS ETSI/TS

101 456

V 1,4,3:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) -- Zahtjevi za osobe ovlaštene za izdavanje potrebnog certifikata (ETSI/TS 101 456 V1.4.3:2007)

ETSI TS 101 456

V.1.4.3:2007

Electronic signatures and infrastructures (ESI) -Policy Reqirements for Certification Authorities Issuing Qualified Certificates (ETSI/TS 101 456 V1.4.3:2007)

Čl. 55. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 023

V 1.2.2:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) -- Zahtjevi za osobe ovlaštene za otiskivanje vremena (ETSI TS 102 023

V1.2.2:2008)

ETSI TS 102 023

V1.2.2:2008

Electronic signatures and infrastructures (ESI) -Policy requirements for time stamping authorities (ETSI TS 102 023

V1.2.2:2008)

Čl. 58. st. 2

HRS

ETSI/TS

101 861

V 1.3.1:2009

Profil otiska vremena

(ETSI TS 101 861

V.1.3.1:2006)

ETSI TS 101 861

V.1.3.1:2006

Time Stamping Profile (ETSI TS 101 861

V.1.3.1:2006)

Čl. 44. st. 3.

HRS

ETSI/TS

101 862

V 1.3.3:2009

Profil kvalificiranog certifikata (ETSI TS 101 862

V.1.3.3:2006)

ETSI TS 101 862

V.1.3.3:2006

Qualified Certificate Profile (ETSI TS 101 862

V.1.3.3:2006)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778

V.1.1.1:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-CMS profil na osnovu ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778

V.1.1.1:2009)

ETSI TS 102 778

V.1.1.1:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles-CMS profile based on ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778

V.1.1.1:2009)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778-1

V.1.1.1:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-1. dio: PAdES pregled-Okvirni dokument za PadES (ETSI TS 102 778-1

V.1.1.1:2009)

ETSI TS

102 778-1

V.1.1.1:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles-Part 1: PAdES overview-A framework document for PadES (ETSI TS 102 778-1

V.1.1.1:2009)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778-2

V.1.2.1:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-2. dio: Osnovni PadES-Profil na osnovu ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778-2

V.1.2.1:2009)

ETSI TS

102 778-2

V.1.2.1:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles-Part 2: PadES basic- Profile based on ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778-2 V.1.2.1:2009)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778-3

V.1.1.l:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-3. dio: Poboljšani PAdES-Profili PAdES-BES i PAdES-EPES (ETSI TS 102 778-3

V.1.1.l:2009)

ETSI TS

102 778-3

V.1.1.l:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles-Part 3: PAdES enhanced-PAdES-BES and PAdES-EPES profiles (ETSI TS 102 778-3

V.1.1.l:2009)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778-4

V.1.1.1:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-4. dio: Dugotrajni PAdES – Profil PAdES-LTV (ETSI TS 102 778-4

V.1.1.1:2009)

ETSI TS

102 778-4

V.1.1.1:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles-Part 4:

PAdES Long term-

PAdES-LTV profile

(ETSI TS102 778-4

V.1.1.1:2009)

Čl. 6. st. 4.

Čl. 10. st. 2.

HRS

ETSI/TS

102 778-5

V.1.1.l:2009

Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI)-Profili PDF usavršenog elektroničkog potpisa-5. dio:PadES za XML sadržaj-Profili za potpise XadES (ETSI TS 102 778-5 V.1.1.l:2009)

ETSI TS

102 778-5

V.1.1.l:2009

Electronic signatures and infrastructures (ESI)-PDF advanced electronic signature profiles- PadES for XML content-Profiles for XadES signatures (ETSI TS 102 778-5

V.1.1.l:2009)

Klasa: 011-01/09-01/161

Urbroj: 526-05-05-01/1-10-19

Zagreb, 2. rujna 2010.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

zatvori
Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !