Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 24.2.2006 Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

551

Na temelju članka 5.L291026 stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 12/01) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Croatiakontrola, Preradovićeva 31a, 10 000 Zagreb,

2. Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Mirogojska 16,10 000 Zagreb,

3. Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41,

4. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za melioracije i Zavod za ishranu bilja, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb.

Klasa: 011-02/06-01/19

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 13. veljače 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !