Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis ovlaštenih laboratorija ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 18.1.2006 Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

185

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 17.L286398 stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03) i članka 2.L286400 stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine« 102/04, 64/05) objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo – Ispitni laboratorij, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 48

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

2. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša – Enološki laboratorij, Split, Put Duilova 11

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

3. Veterinarska stanica d.o.o. PJ »Bioinstitut«, Čakovec, R. Steinera 7

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Klasa: 011-02/06-01/6

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Popis ovlaštenih laboratorija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !