Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis ovlaštenih laboratorija ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2823

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva temeljem članka 130.L317615 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03), objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb.

Klasa: 322-01/06-01/725
Urbroj: 525-6-06-1
Zagreb, 14. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Popis ovlaštenih laboratorija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !