Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis priznatih novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/94, XX/95, XX/96, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/01, XX/02, XX/03, XX/05, XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 18.02.1994 Popis priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u republici hrvatskoj

LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA STVARATELJA SORTE

ODNOSNO PODNOSITELJA ZAHTJEV

ODNOSNO PODNOSITELJA ZAHTJEVA Bm RO Makedonija agropromet OOZT "Agros" - Regionalna direkcija, Mar?ala Tita 16, 97000 Bitola

GO Kmetijski veterinarski zavod pri Hrastu, 65000 Nova Gorica

Ki Zemjodelski institut, Reonska opitna stanica, Solwska bb, 92300 Kočani

KJ Prof. dr. Marijan Jo?t i mr. Milica Glatki-Jo?t, S. Radića 15, Kri?evci

KM Centar za selekcijo krompirja Moste, 61218 Komenda KT PPK Kutjevo, OOUR Ratarstvo, 55340 Kutjevo

La Biotehni?ka fakulteta, Jamnikarjeva 101, 61001 Ljubljana Li Kmetijski in?titut Slovenije, Hacquetova 2, 61109 Ljubljana

Lm Biotehni?ka fakulteta, Katedra za sadjarstvo, Vinarska 14, 62000 Maribor

Ls Semenarski kombinat "Semenama", Gosposvetska 5, 61001 Ljubljana

Mi Institut za polede(stvo i gradinarstvo, Bulevar Jugoslavije 178, 91000 Skopje

MO Duvanski institut, Put za glavicu 10, 88001 Mostar

Oi Institut za razvoj i informatiku, Poljoprivredna sluiba, Vinkovačka 63, 54001 Osijek

Ok Poljoprivredni institut, Odjel za kukuruz, Ju?no predgrade 17, 54001 Osijek

Op 1PK Osijek, Poljoprivredno znanstveni centar, d.o.o., Vinkovačka 63, Osijek

O? Instituf za ?ećernu repu, M.Divalta 320, 54001 Osijek

Ot Poljoprivredni institut, Odjel za krmno bilje, Ju?no predgrade 17, 54001 Osijek

Ou Poljoprivredni institut, Odjel za industrijsko bilje, Ju?no predgrade 17, 54001 Osijek

O? Poljoprivredni institut, Odjel za strne ?itarice, Ju?no predgrade 17, 54001 Osijek

Pd Institut za tutw, Kičevsko d?ade, 97500 Prilep

PO "Podravka", OOUR Sjemenarstvo, Ive Marinkovića 32, 43300 Koprivnica

SB SO Jugotutw - Skopje, RO za proizvodstvo i obrabotko "Boris Kidrič", 92400 Strtunica

S? Zavod za krumpir Stara Su?ica, Stara Su?ica 71, 51314 Ravna Gora

ST Zemjodelski institut, Institut za pamuk, 92400 Strumica TO Tovama olja, Trg svobode 30, 62310 Slovenska Bistrica

VK PIK "Vinkovci", RO Poljoprivreda, Ðure Ðakovića 30, 56000 V inkovci

VU Poljoprivredna stanica, Dunavska 2, 56230 Vukovar

Za Agronomski fakultet Sveučili?ta u Zagrebu, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja, Sveto?imwska 25, 41001 Zagreb

Zb Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za strne ?itarice, Botinec, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb

Zc Poljoprivredni centar Hrvatske, Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 41001 Zagreb

Zd Duhanski institut, Planinska I, 41001 Zagreb

Zk Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za kukwvz, Rugvica, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb

Zm Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zavod za specijalnu proizvodnju, Maksimir, ?imunska c. 25, 41001 Zagreb Zp Povrtlarski centar Zagreb, Kačićeva 9, 41001 Zagreb

Zt Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za kmtne kulture, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb

Zu Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za industrijsko bilje (uljarice), Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb Zv Fakultet poljoprivrednih znanosti sveučili?ta u Zagrebu, Institut

za VVW, Zavod za povrćarstvo, č?imwska c. 25, 41001 Zagreb Zz Agronomski fakultet Sveučili?ta u Zagrebu, Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i metodiku istra?ivanja, Sveto?imwska 25, 41001 Zagreb

?A Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo, ?čalskega tabora 2, 63310 ?alec
zatvori
Popis priznatih novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !