Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala ("Narodne novine", br. XX/99, XX/00, XX/02, XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 17.12.1999 Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ?UMARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede i ?umarstva na temelju članka 6. stavka 3., Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97), objavljuje

POPIS

PROIZVOÐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA

1. JO?T MANDAC d.o.o. Zagreb, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

2. SKINK d.o.o. Rovinj, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

3. Obrt RASADNIK PRUD, Prud, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

4. AGROMEÐIMURJE d.d. Čakovec, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

5. ANTONIO TRADE d.o.o. Stobreč, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

6. KUTJEVAČKI PODRUMI d.d. Kutjevo, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

7. Obrt Proizvodnja sadnog materijala CVETKO Zlatar, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog sadnog materijala

8. VITROPLANT Solin, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

9. KRA? CENTAR d.o.o. Osijek, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

10. VOĆARSKI CENTAR-TKL d.o.o. Ka?tel Luk?ić, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

11. POLJOPRIVREDNA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA VARA?DINKA d.d. Vara?din, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

12. INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KR?A SPLIT Split, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

13. ILOČKI PODRUMI d.d. Ilok, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog sadnog materijala

14. FLORICON d.o.o. Zagreb, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

15. AGRO-CAR d.o.o. Donja Bistra, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

16. AGRO-SKAUT Ðurđevac, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

17. AGROFARMACIJA d.o.o. Pula, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

18. Obrt TRS Ðurmanec, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog sadnog materijala

19. VRTLARIJA VALENTA Zagreb, s pravom proizvodnje sadnica ru?a

20. Obrt AGRO-?POLJARIĆ Zapolje, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

21. BJELI? d.o.o. Opuzen, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

22. VVS d.d. Zagreb, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

23. PP OPUZEN INTERNATIONAL Opuzen, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

24. HORTUS d.o.o. Pitomača, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

25. AGRO-LOBOR d.o.o. Zlatar, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

26. VIAGRO-VIVAI d.d. Slatina, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

27. HORVAT d.o.o. Donji Kraljevec, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

28. PZ KA?TELACOOP Ka?tel Stari, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

29. VRGORKA VINARIJA d.d. Vrgorac, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog sadnog materijala

30. ?I?EK d.o.o. Sveta Marija, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

31. POLJOPRIVREDNA STANICA JASTREBARSKO d.d. Jastrebarsko, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

32. VVVV BLAJIĆ d.o.o. Sinj, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala, te ukrasnog drveća i grmlja

33. PIĆULO d.o.o. Opuzen, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

34. VOĆARSKA STANICA d.o.o. Zagreb, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

35. MLADINA d.d. Jastrebarsko, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog sadnog materijala

36. FRAGARIA d.o.o. Zagreb, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

37. HIMERA d.o.o. Cestica, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog loznog i voćnog sadnog materijala

38. VIBOR d.o.o. Split, s pravom proizvodnje osnovnog, certificiranog i standardnog voćnog sadnog materijala

Klasa: 011-2/99-1/127
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 2. prosinca 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.
zatvori
Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !