Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis registriranih oznaka izvornosti ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 31.03.2009 Popis registriranih oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

896

Na temelju članka 53.L439916 stavka 3. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 84/08.) i članka 15.L439918 stavka 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine« broj 80/05, 11/07) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

REGISTRIRANIH OZNAKA IZVORNOSTI

1. »Paška morska sol« ili »Paška sol«

Klasa: NP 310-26/09-01/30

Urbroj: 525-13-2-0496/09-2

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Popis registriranih oznaka izvornosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !