Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematode ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 31.7.2006 Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2067

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva temeljem članka 9. stavka 4. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike nematode – Globodera rostochiensis Woll. i blijedožute krumpirove cistolike nematode – Globodera pallida StoneL305953 (»Narodne novine«, br. 82/06) objavljuje

POPIS

SORATA KRUMPIRA, PRIZNATIH U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA KOJE JE UTVRĐENO DA SU OTPORNE NA KRUMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE

Sorta krumpira Vrsta i patotip krumpirove cistolike nematode na koji je sorta otporna
 

Sorta krumpira

Vrsta i patotip krumpirove cistolike nematode na koji je sorta otporna

 

Ro1

Ro2

Ro3

Ro5

Pa 2

ADORA

+

 

 

 

 

AGATA

+

 

 

 

 

AGRIA

+

 

 

 

 

ALMERA

+

 

 

 

 

AMOROSA

+

 

 

 

 

ARES

+

 

 

 

 

ARINDA

+

 

 

 

 

ARNIKA

+

+

+

+

 

AROSA

+

 

 

+

 

ASTERIX

+

 

 

 

 

AUSONIA

+

 

 

 

 

BALTICA

+

 

 

 

 

BERBER

+

 

 

 

 

BIMONDA

+

 

 

 

 

CAMILLA

+

 

 

 

 

CARRERA

+

 

 

 

 

CINJA

+

 

 

 

 

COLETTE

+

 

 

 

 

CONCORDE

+

 

 

 

 

COURAGE

+

 

 

 

 

DALI

+

 

 

 

 

DITTA

+

 

 

 

 

FELSINA

+

 

 

 

 

FIANNA

+

 

 

 

 

FRISIA

+

 

 

 

 

FUTURA

+

 

 

 

 

GRANOLA

+

 

 

 

 

IMPALA

+

 

 

 

 

JUNIOR

+

 

 

 

 

KROSTAR

+

 

 

 

 

LATONA

+

 

 

 

 

LAURA

+

+

+

+

 

LISETA

+

 

 

 

 

LYRA

+

+

+

+

 

MARABEL

+

 

 

 

 

MONDIAL

+

 

 

 

 

MORENE

+

 

 

 

 

NIKITA

+

 

 

 

 

QUINTA

+

 

 

 

 

REMARKA

+

 

 

 

 

ROMINA

+

 

 

 

 

ROSARA

+

 

 

 

 

ROSELLA

+

 

 

 

 

SANTE

+

+

+

 

+

SOLARA

+

 

 

 

 

TIMATE

+

 

 

 

 

TOMENSA

+

 

 

 

 

UKAMA

+

 

 

 

 

VELOX

+

 

 

 

 

VINETA

+

 

 

 

 

VITESSE

+

 

 

 

 

Klasa: 011-02/06-01/78
Urbroj: 525-01-06-1
Zagreb, 25. srpnja 2006.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematode
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !